telewizory:Elektronika:

Porady serwisowe - telewizory

 

A

Typowe uszkodzenia powtarzające się w telewizorach marki: Adyson, Akai, Akura, Amstrad, Anitech, Adioton i Axxion.

 ADYSON

ADYSON 5151
Brak jest fonii - cisza w głośniku i brak odchylania pionowego - na ekranie cienka pozioma linia. Dalsze badanie odbiornika wykazało brak napięcia +12V. Przyczyną tej usterki okazały się "zimne luty" na wyprowadzeniach diody D307. Po oczyszczeniu i przylutowaniu wyprowadzeń diody D307 odbiornik pracuje prawidłowo.

ADYSON TV 5151
Odbiornik wykazywał prawie zupełny brak kontrastu. Stwierdzono dość znacznie zawyżone napięcia:
  • zasilania linii, około +126V,
  • prostownika "+ l5 V", około + 20 V
  • zasilania układu TA7698AP, około +l4.5 V.
Na module zasilacza stwierdzono:
  • "skręcony na maksimum" potencjometr regulacji napięcia,
  • znacznie "wyschnięte'' kondensatory C516 (l0 uF / 50V) i C514 (47 uF / 25V).
Po wymianie kondensatorów na właściwe dla zasilacza impulsowego (na zakres 105°C), odbiornik włączono i zmierzono napięcia:
  • zasilania linii, było + 122V,
  • żarzenia kineskopu, było 6.6V napięcia skutecznego,
  • prostownika "+15 V" było +19.5 V.
Po regulacji VR 501 napięcia zasilania linii na wartość 116 V, uzyskano właściwe napięcia żarzenia , ale napięcie prostownika +15 V" było dalej zbyt wysokie i wynosiło + 18V. W tej sytuacji po pomiarze prądu zasilania układów TA 7698 AP i AN 5635 z zasilacza stabilizowanego +12V (do pomiaru odłączono R234 i D215) który wynosił 150 mA , zwiększono wartość rezystora R234 dodając szeregowo rezystor 22 om / 1W-bezpiecznikowy. Wymieniono też nagrzaną diodę D 215 ( 12V / 5% / 1W). Uzyskano normalny zakres regulacji napięcia kontrastu, lecz kontrast nadal był zbyt mały. Po wymianie układu TA7698 AP uzyskano kontrast normalny - prawdopodobnie poprzedni układ został "nagrzany".

ADYSON TV 5151 Po włączeniu odbiornika na ekranie widoczna jest cienka pionowa linia ( brak odchylania poziomego). Przyczyną tej usterki był " wypalony " lut przy jednym z wyprowadzeń kondensatora C317 (390nF/200V). Po oczyszczeniu końcówek i ponownym przylutowaniu tego kondensatora, odbiornik pracuje poprawnie.

 AKAI

Akai CT2107D
Brak wizji, jest fonia i świeci LED
Uszkodzony był rezystor R417 3,3kom zasilający driver stopnia H

AKAI CT-2007 D
Kineskop czarny. Pomiar wykazuje wyższą wartość napięcia zasilającego transformator linii. Klasyczna naprawa to wymiana kondensatorów elektrolitycznych w przetwornicy: C909, C911 (zwłaszcza ten ostatni często "wysycha"). Uszkodzony także został układ LA7830, co objawia się brakiem odchylania w pionie. Podwyższenie napięcia zasilającego linii niszczy także elementy zasilacza 12V: R421, D405 i ZD401.

 AKURA

AKURA CP2O
Odbiornik, według właściciela, grał raz głośniej, raz ciszej. Fonia rzeczywiście była bardzo cicha. Pomiary wykazały niskie napięcie na n. 12 układu TDA4505E. Próby strojenia T201 (dołączonego do n.13.TDA4505E) nie dawały efektów. Przyczyną było uszkodzenie cewki i kondensatora obwodu T201 spowodowane "posmarowaniem" płyty u producenta jakąś brązową, agresywną substancją przypominającą klej lub lakier. Po dobraniu obwodu T201 (użyto filtru l 0 x 10 2,6 uH i kondensatora styrofleksowego 220p) zestrojono T20l (demodulator 6.5) ustawiając napięcie + 4V na n. 12 TDA 4505E przy 6.5 MHz i maksymalnej głośności. Następnie dla 5.5 MHz dostrojono T203 obwodu generatora konwertera 5.5/6.5 MHz. Podczas naprawy fonii takiego odbiornika należy pamiętać o niecodziennej konfiguracji.
  • demodulator pracuje na 6.5 MHz,
  • fonia 5,5 MHz przechodzi przez umieszczony na płycie konwerter.

 AMSTRAD

AMSTRAD STV 20E
Jest to odbiornik TV z zamontowanym tunerem satelitarnym. Zwarcie w kablu łączącym konwerter satelitarny z tunerem spowodowało uszkodzenie tunera satelitarnego objawiające się brakiem obrazu satelitarnego. Pomiar napięcia zasilającego konwerter wykazuje około 5/6V zamiast 13/17V (w zależności od załączonej polaryzacji). Uszkodzeniu uległ rezystor R532 ( 15 om /2 W). Po wymianie rezystora odbiornik TV i tuner satelitarny pracują prawidłowo.

 ANITECH

ANITECH M-51T/DK
Po włączeniu odbiornika wyłącznikiem sieciowym, słychać jedynie pisk przeciążonej przetwornicy napięcia. Pomiar pierwotnej strony przetwornicy nie wykazuje uszkodzenia , ale pomiar wtórnej strony wykazał uszkodzenie diody zabezpieczającej D l12 R2M ( zwarcie ) włączonej w gałęzi głównej 115 V. Po jej wymianie, odbiornik działa normalnie.

ANITECH CTV20
Tor wizji odbiornik pracujenormalnie, jednak nie ma fonii. Pomiary omomierzem elementów toru fonii wykazały uszkodzenia rezystora R 150 2,2 om oraz diody D 505 BA159.

ANITECH M51
Odbiornik nieczynny, nie pracuje przetwornica. Po wymianie kondensatorów C511 (47uF/50V) i C516 (l0uF/25V) przetwornica zaczęła pracować poprawnie, lecz ekran pozostał ciemny (brak wysokiego napięcia). Pomiary wykazały brak napięcia na kolektorze Q 304 (właściwe napięcia powinny być następujące: kolektor + 63,7V, baza + 0,4V). Przyczyną braku napięcia była przerwa uzwojenia transformatora sterującego. Z powodu braku oryginalnego elementu wstawiono transformator sterujący od OTVC Royal 3725 i odbiornik pracuje prawidłowo.

ANITECH M-51T
Po włączeniu słychać ciche próbkowanie zasilacza; brak obrazu i dźwięku; nie świeci się dioda LED, sygnalizująca stan czuwania.Pomiary wykazały uszkodzenie tranzystora stopnia końcowego linii D1555 (odpowiednik BU508, ale z rezystorern między bazą a emiterem - około 40om). Po wymianie tranzystora, odbiornik włącza się do stanu czuwania, świeci się czerwona dioda LED. Po uruchomiemu odbiornika, dioda gaśnie, brak obrazu i głosu. Napięcia z zasilacza prawidłowe: +120V i l6.5V nie pracuje stopień końcowy linii. Pomiary oscyloskopowe wykazały prawidłową pracę generatora, prawidłowy przebieg na tranzystorze sterującym obecność przebiegu prostokątnego na bazie D1555 (mała amplituda ok. 1 Vss), brak przebiegu na kolektorze D1555. Zastąpienie D1555 tranzystorem BU508, powoduje pojawienie się wysokiego napięcia, tranzystor bardzo się grzeje. Uszkodzonym elementem okazał się transformator sterujący. Element ten umieszczony jest w plastikowej obudowie. Po rozebraniu, okazało się, że rozsypał się rdzeń (złożony z blaszek) co spowodowało małą indukcyjność i słabe sprzężenie między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym. Po wymianie tranformatora i założeniu tranzystora D1555 odbiornik pracuje prawidłowo.

 AUDIOTON

AUDIOTON CTV-5102
Odbiornik włącza się do stanu czuwania, jednak nie daje się wyzwolić przełącznikiem startowym. W opisywanym przypadku pomiary omomierzem układu odchylania "H" wykazały przerwę transformatora sprzęgającego linii 58-28135-01 (można go zastąpić transformatorem TMC-21 od odbiornika ELEKTRON 280).

 AXXION

AXXION MODEL AX6021T
Odbiornik włącza się, jednak nie świeci (ciemny ekran).Pomiar omomierzem wykazuje zwarcie diody D407 BA157 włączonej w układzie zasilania wzmacniaczy RGB na module kineskopu. W skutek uszkodzenia diody zniszczeniu uległ też kondensator elektrolityczny C426 10uF/250V. Po wymianie obu elementów odbiornik pracuje poprawnie.
AXXION AX6020T
Fonia jest cicha i zniekształcona. Pomiary woltomierzem układu fonii wykazały brak napięcia 6.6V na bazie tranzystora Q103. Przyczyną zaistniałej sytuacji okazał się uszkodzony rezonator kwarcowy X 101 500 K (zwierał).

AXION RC4120
Odbiornik nie pracuje, nie startuje przetwornica napięcia. Pomiary omomierzem układu zasilacza wykazały zwarcie diody D611 BYV9SB (gałąź zasilania+14V), Dalsze poszukiwania uszkodzeń w obrębie wyżej wspomnianej gałęzi wykazały zwarcie tranzystora Q607 8050 pracującego w układzie stabilizatora napięcia +9V. Przyczyną uszkodzenia okazał się układ scalony TDA8305A (układ zwierał).

AXION - RC4020, RC4021 i RC4120
TV "martwy" - po dłuższym wyłączeniu włącznikiem sieciowym - nie daje się uruchomić Przyczyna: uszkodzenie przetwornicy wywołane zmniejszeniem pojemności C 610 (47uF/25V). Naprawa: kondensator C 6l0 wymienić na nowy (możliwie na kondensator o dopuszczalnej temperaturze pracy 105°C), dodatkowo wymienić tranzystor Q 601 i rezystor R622 (powinien to być rezystor niepalny 2,2 om /2 W). Sprawdzić tranzystory Q 601, Q 604 diodę D 608 i kondensator C 6l3. Często przerywają rezystory R 603 i R 604. Sprawdzić napięcie U 1, które w stanie oczekiwania (stand-by) powinno wynosić ok. 1?0-123V. Jeśli jest większe, sprawdzić tranzystor Q 602 oraz kondensator C 612. Uwaga: W przypadku uszkodzenia przetwornicy koniecznie skontrolować układ startu : tranzystor Q 607 , diody D 612 , D 613 oraz układ scalony IC 401.

AXXION AX-5021T
Odbiornik nie pracuje, ponieważ zwarty jest tranzystor w końcowym stopniu odchylania poziomego Q302 - 2SD1555. Po sztucznym obciążeniu zasilacza okazało się, że napięcia wyjściowe są zawyżone. Po wymianie kondensatorów C609 i C610 (47uF/50V) napięcia wróciły do normy. Przy szczegółowym badaniu znaleziono również zwarte tranzystory "przekaźnika elektronicznego" Q605 - 2SC2335 i Q606 - 2SA1013. Po wymianie tych tranzystorów oraz Q302 telewizor pracuje normalnie.

AXION MODEL RC 4120TXT
Odbiornik nie pracuje. Pomiary woltomierzem wykazały brak napięć po stronie wtórnej przetwornicy napięcia. Po odłączeniu zasilacza i sztucznym obciążeniu okazało się, że przetwornica w dalszym ciągu nie startuje (ewentualne obciążanie przez układy inne). W opisywanym przypadku elementami uszkodzonymi okazały się: tranzystor kluczujący Q601 BUT 11 AX , dioda zenera D608 C10 V , rezystor R622 2R2 , dioda prostownicza D611 BYV95. W wypadku zaistnienia tego typu sytuacji należy wymienić także kondensator elektrolityczny C610 oraz C612. Po wymianie uszkodzonych elementów zasilacz pracuje prawidłowo, jednak odbiornik w dalszym ciągu nie włącza się. Przyczyną tego stanu jest usterka układu zasilacza +12V zasilającego 15V układ scalony TDA8305 (układ zawierający między innymi zespół sterujący układem odchylania poziomego).Uszkodzonymi elementami okazały się: tranzystor Q607 S8050 który można zastąpić tranzystorem BC638 oraz dioda zenera D613 C 12V.

AXION - RC4020, RC4021 i RC4120
Zbyt kontrastowa telegazeta : W miejsce rezystorów J 24, J 25 , J 26 o wartości 820 om zamontować rezystory o wartości 1.5 -1.8k.

  Copyright: © 2005-2015 · www.usterki.hobby-elektronika.eu · Porady serwisowe dla elektroników