telewizory:

 

Elektronika:

 

 

kontakt

» linki

Porady serwisowe - telewizory

 

P

Typowe uszkodzenia powtarzające się w telewizorach marki: Paladium, Panasonic, Philips, Pionier, Prima, Profex Fidelity i Profi Hi Line.

  PALLADIUM

PALLADIUM MODEL T-819 GRZ
Odbiornik włącza się do stanu czuwania, jednak nie da się wyzwolić przełącznikiem startowym. Wykonane pomiary wykazały poprawną pracę procesora sterującego, w momencie wyzwolenia przełącznikiem "STAND-BY" na nóżce sterującej pracą układu wykonawczego następowała zmiana stanu z niskiego na wysoki. Dalsze poszukiwania usterki w układzie klucza doprowadziły do zlokalizowania uszkodzonego elementu - okazał się nim rezystor R624 100k sprzęgający dwa stopnie układu wykonawczego (rezystor miał przerwę). Po wymianie uszkodzonego R624 odbiornik pracuje prawidłowo.

  PANASONIC

PANASONIC TC 26B3EE
Po włączeniu odbiornika do sieci - brak wizji i fonii, słychać "piszczenie" przetwornicy, brak napięć wyjściowych (oprócz 5V- zasilanie procesora). Uszkodzona była dioda Zenera w zasilaniu 113V D821-2SR2KN. Po jej wymianie piszczenie ustało, telewizor dalej nie pracuje, słychać blokowanie się zasilacza. Przyczyną tego stanu była przerwa rezystora R841 1.5om na wyjściu z zasilacza 25V.

PANASONIC TX28X1 (chassis Alpha 4)
Uszkodzenie odbiornika objawiało się zakłóceniem pracy odchylania pionowego - tuż po włączeniu telewizora wysokość obrazu w pionie była prawidłowa, lecz po około 30 minutach pracy zaczynała wzrastać osiągając wraz z upływem czasu podwojoną wartość. Analiza stanu układu odchylania, opartego na układzie scalonym IC501, doprowadziła do wykrycia upływności kondensatora C402. Warto zanotować, że wadliwy element nie był zwykłym kondensatorem ceramicznym, lecz bardzo niezawodnym - mylarowym.

PANASONIC TX21M2T (chassis Z4)
Przyczyną uszkodzenia, polegającego na nie załączaniu się odbiornika do stanu pracy, było powstanie przerwy w rezystorze startowym zasilacza, o wartości 270kom.

PANASONIC TX-28(25)X1C
 1. Objawy uszkodzenia: Po włączeniu obraz jest prawidłowy, ale po upływie około pół godziny wysokość zaczyna powoli rosnąć, tak że elementy obrazu są dwukrotnie wyższe niż normalnie.
  Sposób postępowania: Prawdopodobnie przyczyną jest zmniejszenie pojemności kondensatora C402. Pojemność ta powinna wynosić 0.33uF.
 2. O.: Brak sygnału z toru p.cz. odbiornika lub z gniazd AV.
  S.: Sprawdzić układ IC3002.
 3. O.: Brak obrazu, OSD prawidłowe.
  S.: Sprawdzić napięcia na układzie IC 101.
 4. O.: Podczas włączania odbiornika pojawia się mały rozbłysk i zasilacz przestaje pracować.
  S.: Sprawdzić zabezpieczenie tranzystora Q541, diodę Zenera D504 -jeżeli te elementy są dobre, należy sprawdzić kineskop.
 5. O.: Brak teletekstu.
  S.: Sprawdzić C3304 i R3309.
 6. O.: OSD pojawia się jako czarna ramka.
  S.: Sprawdzić wartości R3309 i C3304.


PANASONIC TC21B3EE
Odbiornik nie pracuje, nie działa moduł zasilacza. Pomiary omomierzem elementów układu przetwornicy wykazały zwarcie diody zabezpieczającej D821 SR2KN oraz przerwę rezystora R 842 l.5om. Po wymianie uszkodzonych elementów zasilacz w dalszym ciągu pracuje nieprawidłowo (bardzo zaniżone napięcia po stronie wtórnej). Po dołączeniu sztucznego obciążenia w gałęzi glównej i odłączeniu pozostałych gałęzi zasilacza, napięcia po stronie wtórnej przetwornicy osiągają wartości prawidłowe z wyjątkiem linii +12 V, gdzie wartość napięcia wynosi około +8V. Przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony układ scalony stabilizatora napięcia IC 802 AN7812 (uszkodzony układ w warunkach dołączonego obciążenia blokował prace przetwornicy).

PANASONIC TC1785 (chassis Z3)
Uszkodzony układ odchylania pionowego - rozciągnięta górna część rastra obrazowego, przy jednoczesnym zawężeniu jego części dolnej. Nie zaobserwowano przy tym efektu zawinięcia obrazu. Za wystąpienie usterki odpowiedzialny był kondensator C458 (4.7 uF/50V- wartość na schemacie ideowym), który jak się okazało został przez kogoś wymieniony na element o wartości 10uF/50V. Najprawdopodobniej oryginalny kondensator C458 uległ uszkodzeniu, po czym dokonano jego wymiany na "inny podobny".

PANASONIC TX28A1 (chassis Alpha 2W)
Usterka przejawiała się brakiem sygnału fonii, utrzymującym się przez pierwsze pół godziny od chwili włączenia odbiornika. Cichy przydźwięk wydobywający się z głośnika świadczył o tym, że końcówka mocy jest sprawna. Brak sygnału fonii na złączu SCART prowadził do wniosku, iż przyczyny uszkodzenia należy poszukiwać w okolicach układu p.cz. fonii. Ogrzewanie i oziębianie układów scalonych nie przynosiło efektu. Wtedy też, raczej przez przypadek, oziębiono trójkońcówkowy stabilizator napięcia +5V IC 1204. Poziom napięcia +5V na jego wyjściu pozostawał niezmienny w funkcji temperatury, ale za pomocą oscyloskopu dołączonego do wyjścia układu, stwierdzono występowanie przy oziębianiu nadmiernie wysokiego poziomu tętnień o częstotliwości l00 Hz. Układ IC 1204 zasilany jest za pomocą małego transformatora sieciowego, napięciem stałym doprowadzonym z mostka prostowniczego. Napięcie wyjściowe stabilizatora filtrowane jest przez kondensator C1206 (1000 uF/16V), który jak się okazało, był wyschnięty i nie spełniał swej roli. Uważna lektura schematu wykazała, że ze wspomnianego źródła napięcia, zasilany jest układ wyciszania fonii.

PANASONIC TC21B3EE
Odbiornik działa prawidłowo tylko kilka minut, po czym na ekranie zaczynają pojawiać się pionowe prążki, następnie zaczyna zanikać treść obrazu, ekran staje się ciemnoszary. W opisywanym przypadku skuteczną metodą okazało się zamrażanie elementów. W momencie wystąpienia wyżej opisanych objawów zamrożenie układu scalonego procesora teletekstu U5 SDA5243-2 na module IMTT-03/2 powodowało ustąpienie objawów. Po wymianie uszkodzonego SDA5243-2 odbiornik pracuje normalnie.

PANASONIC TXC74 (chassis Alpha 1)
Defekt odbiornika ujawnił się w postaci uszkodzonego tranzystora Q551, znajdującego się w stopniu wyjściowym odchylania linii. Jego uszkodzenie polegało na sporym upływie złącza kolektor-emiter. Po wymianie tranzystora na nowy, odbiornik poddano wygrzewaniu. Po około godzinie, szerokość obrazu uległa niewielkiej zmianie. Po upływie następnej godziny, bez żadnej ingerencji w odbiornik, zmiana ta ustępowała samoczynnie. Powyższe zjawisko powtarzało się przez resztę dnia. W trosce o bezpieczeństwo nowego tranzystora, sprawdzono dokładnie stopień sterujący i wyjściowy układu odchylania linii, szczególną uwagę zwracając na jakość połączeń lutowanych. Odnaleziono je na wyprowadzeniach uzwojenia wtórnego transformatora sterującego linii TR531. Poprawienie lutów przywróciło poprawną pracę odbiornika.

PANASONIC TX29A3 (chassis Euro 1)
Telewizor pracował poprawnie jedynie przez krótki czas, po czym następowało powolne rozjaśnianie się ekranu, aż do momentu wystąpienia jedynie białego rastru. Wywołanie jakiejkolwiek regulacji, powodowało pojawienie się prawidłowego komunikatu OSD. Przyczyną takiego zachowania okazał się układ scalony DPU2553 (Deflection Processor Unit).

  PHILIPS

PHILIPS 2lNK, 2460, 2lMK i 2760
Po włączeniu odbiornika do stanu pracy, brak wizji i fonii natomiast w lewym górnym rogu ekranu wyświetlony jest w kolorze czerwonym komunikat "F2". Ponadto pulsuje dioda LED w bloku regulacji. Procesor i układy związane z blokiem regulacji nie wykazują uszkodzeń. Po wyjęciu modułu telegazety i ponownym włączeniu, odbiornik pracuje normalnie. Napięcia zasilające moduł telegazety: +12V - prawidłowe, +9V - około +4.5V. Przyczyną omawianego uszkodzenia była utrata pojemności kondensatora 100uF/16V filtrującego napięcie +9V.

PHILIPS l4GR 1260
Objawy uszkodzenia: przetwornica pracuje tylko w stanie czuwania, nie ma impulsów sterujących linię (końcówka 36 TDA8305) oraz ramkę (końcówka 3 TDA8305).Dołączenie napięcia +12V z zewnętrznego zasilacza na końcówkę 7 TDA8305 powoduje co prawda pojawienie się przebiegów o częstotliwości linii na końcówce 23 i ramki na końcówce 2, ale na końcówkach 3 i 26 przebiegi sterujące nadal nie występują, a napięcia stałe są równe zero. Dalsze pomiary w obrębie układu scalonego TDA8305 wykazały brak napięcia na tranzystorach 7521 (BC368) i 7523 (BC337). Przyczyną tego była przerwa dławika 5524 (l.5 mH)
Uwaga: Sprawdzenie dławika na wstępie, pozwoli na uniknąć niepotrzebnej wymiany układu scalonego TDA8305. Objawy uszkodzenia: brak treści wizyjnej (ekran świeci), widać powroty na ekranie. Sprawdzanie oscyloskopem wykazało brak impulsu SC (sandcastle) na nóżce 27 TDA8305. Pomiary omomierzem wykazały zwarcie do masy w tym miejscu. Sprawdzając kolejno elementy dołączone do tej nóżki stwierdzono zwarcie diody Zenera 2626 (BZX79B 12). Impuls SC podawany jest z tej diody przez 1 N4148 na wyprowadzenie 7 TDA3565.
Uwaga: Podobne objawy występują przy uszkodzeniu układu scalonego TDA8305 lub TDA3592A (transkoder SECAM).

PHILIPS l4GR 1227
Objaw uszkodzenia: nie można dostroić odbiornika do żadnej stacji, mimo obecności szumu na ekranie i zielonej linii strojenia pojawiającej się na wszystkich zakresach. Pomiary napięć stałych wykazały zaniżoną wartość +12V (z 12V zmalało do 7V). Sprawdzając elementy gałęzi zasilania stwierdzono wzrost rezystancji rezystora 3004 z l0 om do około 300om.

PHILIPS l4GR 1227
Objaw uszkodzenia: odbiornik nie działa, nie pracuje przetwornica, pomiary omomierzem nie wykazały zwarć na wyjściu. Natomiast sprawdzanie poszczególnych elementów przetwornicy wykazało uszkodzenie (zwarcie) diody Zenera 6613 BZX79C 15.
Uwaga: Spotyka się również uszkodzenie diody Zenera 6610 BZX79C10 lub tranzystora mocy BUK444 (zwarciu tranzystora towarzyszą przerwy rezystorów 3616 - 1 om, 3660 - 1 om), co również unieruchamia przetwornicę. Zamiast BUK444 można spotkać w odbiorniku tranzystory IFRB22FI. J,p

PHILIPS 28GR5736/l0B chassis G 110-2
Obraz przesunięty w lewą stronę, widoczne zniekształcenia E-W. Po zmniejszeniu obraz daje się regulować w zakresie centrowania i geometrii E-W. Po zwiększeniu obraz skokowo zmienia się na zniekształcony i przesunięty. Uszkodzeniu uległ potencjometr 3525 l0kom liniowy 30% 0.1 W - według specyfikacji Philipsa: 4822 100 20166.

PHILIPS 2lNK, 2460, 2lMK i 2760
Po włączeniu odbiornika do stanu pracy, brak wizji i fonii natomiast w lewym górnym rogu ekranu wyświetlony jest w kolorze czerwonym komunikat "F2". Ponadto pulsuje dioda LED w bloku regulacji. Procesor i układy związane z blokiem regulacji nie wykazują uszkodzeń. Po wyjęciu modułu telegazety i ponownym włączeniu, odbiornik pracuje normalnie. Napięcia zasilające moduł telegazety: +12V - prawidłowe, +9V - około +4.5V. Przyczyną omawianego uszkodzenia była utrata pojemności kondensatora 100uF / 16V filtrującego napięcie + 9V.

PHILIPS 21CN4462
Uszkodzenie odchylania pionowego: po pewnym czasie (czasem od razu po załączeniu odbiornika) pojawia się poziomy pasek w środku ekranu. Objaw sugeruje uszkodzenie typu zimny lut. W tym odbiorniku generator odchylania pionowego zawarty jest w układzie TDA8305. Końcówka mocy zbudowana jest na tranzystorach 2 x BD941 F. Stopień końcowy zasilany jest napięciem +95V (to samo napięcie zasila stopień końcowy linii). Tym samym układ przystosowany jest do współpracy z cewkami o dużej indukcyjności: obie cewki V połączone szeregowo (częściej spotyka się układy z cewkami połączonymi równolegle). Zrywaniu odchylania pionowego towarzyszyło bardzo silne grzanie się tranzystorów 7710 i 7714 - BD941 F (nie wiadomo którego, gdyż są umieszczone na wspólnym radiatorze). Bardzo silnie grzały się rezystory 3731 - l0 om, 3715 - 15 om, 3714 - 47om i 3716 - 47om. Równocześnie napięcie zasilające końcówkę mocy "siadało" w tych momentach do wartości około 80V, co potwierdzało duży pobór prądu z tego źródła. Uszkodzonym elementem okazał się tranzystor 7710. Pomiary tego tranzystora w układzie, jak również wylutowanego wykazywały, że jest dobry. Musiał jednak występować upływ na złączu C-B, co powodowało błędne działanie pętli sprzężenia zwrotnego obejmującego n.3 i 4 układu scalonego 7320 - TDA8305 (stałoprądowe ujemne sprzężenie zwrotne zamyka się przez opory 3712, 3722, 3723 i 3721 ). Wynikiem tego było takie wysterowanie stopnia mocy, które powodowało przepływ znacznego prądu w obwodzie: 3731, 7710, 3715, 6714, 3714, 3716 i 7714. Po wymianie tranzystora oraz nadwęglonych rezystorów odbiornik pracuje prawidłowo.

PHILIPS K-40
W czasie pracy OTV nagle ginie obraz i dźwięk. W zaciemnionym pomieszczeniu widać przeskok iskry na kondensatorze 2161 - 680pF/2kV. Przy wymianie kondensatora należy zwrócić uwagę aby lutowanie było bez ostrych krawędzi i należy dokładnie obciąć wystające końcówki. Kondensator 680 pF powinien być na napięcie co najmniej 2kV.

PHILIPS Model 21GR1260/58R
Po włączeniu odbiornika do sieci nie ma żadnej reakcji. Przetwornica nie pracuje, przepalony bezpiecznik 1600T2A, tranzystor BUK444 ma zwarcie. Po wymianie bezpiecznika i tranzystora w przetwornicy nic się nie dzieje. W dalszym ciągu brak napięcia 95V po wtórnej stronie przetwornicy. Sprawdziłem czy nie ma zwarcia na końcowym stopniu odchylania poziomego i okazało się, że tranzystor kluczujący 7528 (2SC3795B) jest uszkodzony - ma zwarcie. Po wymianie tranzystora na inny i włączeniu odbiornika do sieci, słychać fonię, a po chwili pojawił się obraz na ekranie, ale taki jakby generator linii miał częstotliwość o połowę mniejszą (obraz na ekranie przedzielony na pół i widoczne linie poziome. Taka sytuacja trwa parę sekund i po chwili pojawia się wizja i fonia. Tranzystor kluczujący bardzo się grzeje i obraz na ekranie zaczyna się zwężać. Po wyłączeniu odbiornika sprawdziłem blok odchylania poziomego i okazało się, że przyczyną tych wszystkich uszkodzeń była dioda BAT85 6521 w układzie przedwzmacniacza stopnia końcowego linii. Po wymianie diody odbiornik pracuje prawidłowo

PHILIPS chassis ZB059303 017016
Odbiornik pracuje, jednak nie zapamiętuje programów. W trakcie strojenia telewizor wyszukuje programy, napięcie warikapowe zmienia się do momentu odnalezienia kanału, jednak w momencie zapamiętywania wyszukanego programu napięcie przestrajające wzrasta do 30V, a następnie opada do zera. W opisywanym przypadku za ten stan odpowiedzialny okazał się układ scalony pamięci EEPROM 7785 24C02 współpracujący z procesorem 7700 TMP47C434N 3142. Po wymianie pamięci i zaprogramowaniu odbiornik pracuje prawidłowo.

PHILIPS l4GR 1260
Objawy uszkodzenia: przetwornica pracuje tylko w stanie czuwania , nie ma impulsów sterujących linię ( końcówka 36 TDA8305) oraz ramkę (końcówka 3 TDA8305). Dołączenie napięcia +12V z zewnętrznego zasilacza na końcówkę 7 TDA8305 powoduje co prawda pojawienie się przebiegów o częstotliwości linii na końcówce 23 i ramki na końcówce 2, ale na końcówkach 3 i 26 przebiegi sterujące nadal nie występują, a napięcia stałe są równe zero. Dalsze pomiary w obrębie układu scalonego TDA8305 wykazały brak napięcia na tranzystorach 7521 ( BC368 ) i 7523 ( BC337). Przyczyną tego była przerwa dławika 5524 (1. 5mH)
Uwaga: Sprawdzenie dławika na wstępie, pozwoli na uniknąć niepotrzebnej wymiany układu scalonego TDA8305.

PHILIPS 14GR1260
Objaw uszkodzenia: brak treści wizyjnej (ekran świeci), widać powroty na ekranie. Sprawdzanie oscyloskopem wykazało brak impulsu SC ( sandcastle ) na nóżce 27 TDA8305. Pomiary omomierzem wykazały zwarcie do masy w tym miejscu. Sprawdzając kolejno elementy dołączone do tej nóżki stwierdzono zwarcie diody Zenera 2626(BZX79/B 12). Impuls SC podawany jest z tej diody przez 1N4148 na wyprowadzenie 7 TDA3565. Uwaga: Podobne objawy występują przy uszkodzeniu układu scalonego TDA8305 lub TDA3592A (transkoder SECAM).

PHILIPS 14GR1227
Objaw uszkodzenia: nie można dostroić odbiornika do żadnej stacji, mimo obecności szumu na ekranie i zielonej linii strojenia pojawiającej się na wszystkich zakresach. Pomiary napięć stałych wykazały zaniżoną wartość +12V (z 12V zmalało do 7V). Sprawdzając elementy gałęzi zasilania stwierdzono wzrost rezystancji rezystora 3004 z 10 om do około 300 om.

PHILIPS l0CX1120
Defekt odbiornika objawiał się niepoprawnie funkcjonującym odchylaniem pionowym; obraz ulegał symetrycznemu zawężeniu aż do całkowitego zaniku odchylania. Przyczyną był wadliwy kondensator ceramiczny C582, dołączony do n.20 układu TDA 1770 (obwód stałej czasowej).

PHILIPS chassis KT4/K40
W dwóch odbiornikach spotkano się ze zniekształceniami poduszkowymi, które jak się okazało, powodowane były przez uszkodzone dławiki L5170, znajdujące się w układzie modulatora. Jeżeli po ich wymianie na nowe, okaże się iż obraz jest ciągle daleki od ideału, należy w szereg z dławikiem włączyć rezystor o wartości 120om.

PHILIPS 14GR1227
Objaw uszkodzenia: odbiornik nie działa , nie pracuje przetwornica , pomiary omomierzem nie wykazały zwarć na wyjściu. Natomiast sprawdzanie poszczególnych elementów przetwornicy wykazało uszkodzenie (zwarcie) diody Zenera 6613 BZX79C 15.
Uwaga: Spotyka się również uszkodzenie diody Zenera 6610 BZX79C 10 lub tranzystora mocy BUK444 ( zwarciu tranzystora towarzyszą przerwy rezystorów 3616 - 1 om , 3660 - 1 om ) , co również unieruchamia przetwornicę. Zamiast BUK444 można spotkać w odbiorniku tranzystory IFR822FI.

PHILIPS LEONARDO 1512
Odbiornik pracuje, jednak po wyłączeniu przełącznikiem sieciowym rozprogramowuje się. W modelu LEONARDO 1512 zastosowano procesor sterujący TMP47C432AP-8188. Układ ten wyposażony jest w wewnętrzną pamięć typu RAM w której przechowywane są informacje o nastawach. Do podtrzymania zawartości pamięci stosuje się akumulator niklowo-kadmowy o napięciu 2,4V. W opisywanym przypadku uszkodzony był akumulator 1901 2,4V (pomiar akumulatora wykazał zwarcie).

PHILIPS 21CN4462/56R
W czasie włączania odbiornika następuje chwilowe rozbłyśnięcie środkowej części ekranu- po czym ekran staje się ciemny. Po zwiększeniu napięcia Us2 pojawia się cienka pozioma linia. Przyczyną tej usterki okazały się uszkodzone rezystory R3716 (47om), R3714 (47om) oraz R3705 (390om).

PHILIPS chassis Anubis A
Telewizor był "martwy"; przy załączeniu przepala się bezpiecznik sieciowy. Na początek poddano sprawdzeniu tranzystor kluczujący BUT 11AF, który okazał się zwarty. Intuicja podpowiadała, iż należy spodziewać się dalszych problemów. Że tak jest w istocie, okazało się po konsultacji z serwisem Philipsa. Tam też uzyskano informację, że skuteczna naprawa powyższego przypadku wymaga użycia zestawu serwisowego o oznaczeniu 4822-310-20491. Jego zastosowanie przywróciło poprawną pracę.

PHILIPS chassis GR1-AX
Brak fonii i rastra obrazu. Napięcie zasilające stopień wyjściowy odchylania linii (95V)jest prawidłowe, lecz stopień nie pracował wskutek braku wysterowania. Spowodowane to było brakiem zasilania stopnia sterującego odchylaniem linii, do którego doszło w następstwie wystąpienia przerwy wewnętrznej w dławiku L5524.

PHILIPS V 6821
Po przełączeniu do stanu pracy wyświetlacz "świeci" prawidłowo ,jednak ekran odbiornika pozostaje czarny i brak jest fonii. Po zwiększeniu jasności i głośności (nadajnikiem zdalnego sterowania) na ekranie pojawia się "śnieg", a z głośników słychać szum. Dostrojenie odbiornika do odbieranych stacji TV, a także zwiększenie nasycenia koloru i kontrastu powoduje , że otrzymujemy prawidłowy obraz i dźwięk. Jednak, gdy odbiornik przełączymy do stanu STAND BY i ponownie do stanu pracy, usterka powtarza się - czarny ekran, brak dźwięku. Przyczyną tego stanu jest uszkodzona bateria (akumulatorek) podtrzymująca pamięć odbiornika. Po jej wymianie i ponownym zaprogramowaniu wszystkich parametrów obrazu i dźwięku odbiornik pracuje prawidłowo.

PHILIPS chassis GRl-AX
Odbiornik nie pracuje, nie startuje przetwornica napięcia. Pomiary omomierzem elementów układu zasilacza wykazały uszkodzenie diody Zenera 6613 C15.

PHILIPS 2lPT 165 A/42P
Odbiornik nie chce się włączyć. Badanie wykazało, że uszkodzony jest trafopowielacz. W przypadku braku oryginału możemy zastosować zamiennik-HR7488.

PHILIPS 21 CE 1550/08 B
Na ekranie widoczna cienka pozioma linia-- brak odchylania pionowego. Przyczyną tej usterki okazał się uszkodzony rezystor K 3623 (8,2om). Po wymianie rezystora pojawia się obraz, lecz po chwili "blednie". Pomiar napięć na wyprowadzeniach układu TDA 3561 A wykazuje brak napięcia na 7 nóżce tego układu. Powodem tego stanu okazał się wadliwy kondensator C3639 (33nF/100V) dołączony do 7 nóżki trafopowielacza. Inną usterką z jaką spotkałem się w tym typie odbiornika była utrata danych wpisanych do pamięci odbiornika (po jego wyłączeniu). Przyczyną tej usterki był uszkodzony akumulatorek 1901 (2,4V) podtrzymujący pamięć odbiornika.

PHILIPS chassis G90AE
Usterka polegała na zmniejszeniu wysokości obrazu i jego wygięciu w górnej części ekranu. Przyczyną był wzrost wartości rezystora R3508 od nominalnej wynoszącej 24k do 70k.

PHILIPS chassis CP90

W serwisie znalazły się w tym samym czasie dwa odbiorniki tego typu. W pierwszym z nich doszło do zaniku odchylania ramki wskutek przerwy w rezystorze R3623 (8.2 om). Rezystor ten pełni rolę ogranicznika prądowego w linii napięcia zasilania 163V i podaje napięcie do stopnia wyjściowego wzmacniaczy RGB oraz polaryzuje układ bazy tranzystora odchylania ramki (górny półobraz). W drugim odbiorniku brak było kontrastu w wyniku uszkodzenia rezystora R3944 (5k).

PHILIPS (chassis K35)
Nieprawidłowe działanie odbiornika przejawiało się zniekształceniem geometrii obrazu, polegającym na łukowatym wyginaniu linii pionowych (zniekształcenia E-W). Powodem występowania usterki była przerwa wewnętrzna rezystora 5 om, dołączonego do kolektora tranzystora TS490. Rezystor nie posiada oznaczenia schematowego, a na mozaice obwodu drukowanego oznaczony jest jako połączenie przewodowe. Jego odnalezienie jest jednak bardzo łatwe, gdyż montowany jest on na długich wyprowadzeniach, dobrze widocznych na płycie odbiornika. Po dokonaniu sprawdzenia stanu tranzystorów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie układowym uszko-dzonego rezystora i upewnieniu się co do ich sprawności, wymieniono uszkodzony rezystor, przywracając tym samym poprawną pracę odbiornika.

PHILIPS 2lNK, 2460, 2lMK i 2760
Po włączeniu odbiornika do stanu pracy, brak wizji i fonii natomiast w lewym górnym rogu ekranu wyświetlony jest w kolorze czerwonym komunikat "F2". Ponadto pulsuje dioda LED w bloku regulacji. Procesor i układy związane z blokiem regulacji nie wykazują uszkodzeń. Po wyjęciu modułu telegazety i ponow-nym włączeniu, odbiornik pracuje normalnie. Napięcia zasilające moduł telegazety: +12V - prawidłowe, +9V - około +4.5V. Przyczyną omawianego uszkodzenia była utrata pojemności kondensatora 100uF/16V filtrującego napięcie +9V.

PHILIPS l4GR 1260
Objawy uszkodzenia: przetwornica pracuje tylko w stanie czuwania, nie ma impulsów sterujących linię (końcówka 36 TDA8305) oraz ramkę (końcówka 3 TDA8305).Dołączenie napięcia +12V z zewnętrznego zasilacza na końcówkę 7 TDA8305 powoduje co prawda pojawienie się przebiegów o częstotliwości linii na końcówce 23 i ramki na końcówce 2, ale na końcówkach 3 i 26 przebiegi sterujące nadal nie występują, a napięcia stałe są równe zero. Dalsze pomiary w obrębie układu scalonego TDA8305 wykazały brak napięcia na tranzystorach 7521 (BC368) i 7523 (BC337). Przyczyną tego była przerwa dławika 5524 (l.5 mH)
Uwaga: Sprawdzenie dławika na wstępie, pozwoli na uniknąć niepotrzebnej wymiany układu scalonego TDA8305. J,p Objawy uszkodzenia: brak treści wizyjnej (ekran świeci), widać powroty na ekranie. Sprawdzanie oscyloskopem wykazało brak impulsu SC (sandcastle) na nóżce 27 TDA8305. Pomiary omomierzem wykazały zwarcie do masy w tym miejscu. Sprawdzając kolejno elementy dołączone do tej nóżki stwierdzono zwarcie diody Zenera 2626 (BZX79B 12). Impuls SC podawany jest z tej diody przez 1 N4148 na wyprowadzenie 7 TDA3565. Uwaga: Podobne objawy występują przy uszkodzeniu układu scalonego TDA8305 lub TDA3S92A (transkoder SECAM).

PHILIPS l4GR 1227
Objaw uszkodzenia: nie można dostroić odbiornika do żadnej stacji, mimo obecności szumu na ekranie i zielonej linii strojenia pojawiającej się na wszystkich zakresach. Pomiary napięć stałych wykazały zaniżoną wartość +12V (z 12V zmalało do 7V). Sprawdzając elementy gałęzi zasilania stwierdzono wzrost rezystancji rezystora 3004 z l0 om do około 300.

PHILIPS l4GR 1227
Objaw uszkodzenia: odbiornik nie działa, nie pracuje przetwornica, pomiary omomierzem nie wykazały zwarć na wyjściu. Natomiast sprawdzanie poszczególnych elementów przetwornicy wykazało uszkodzenie (zwarcie) diody Zenera 6613 BZX79C 15.
Uwaga: Spotyka się również uszkodzenie diody Zenera 6610 BZX79C10 lub tranzystora mocy BUK444 (zwarciu tranzystora towarzyszą przerwy rezystorów 3616 - 1 om, 3660 - 1 om), co również unieruchamia przetwornicę. Zamiast BUK444 można spotkać w odbiorniku tranzystory IFRB22FI.

PHILIPS chassis CP110
W odbiornikach tych dochodzi do uszkadzania przetwornicy i to w czasie, gdy znajdują się one w stanie stand-by. W celu rozwiązania powyższego problemu przewidziano modyfikację. Polega ona na zmianie wartości pojemności kondensatora C2661 z 1500uF do 2200uF oraz usunięciu kondensatora C2657 (o ile jest on zamontowany). Następnie należy usunąć uszkodzone elementy. Należą do nich zwykle: mostek prostowniczy, tranzystory BUT11AF oraz BC337 w układzie kluczowania, układ sterujący kluczowaniem TEA1039 oraz bezpiecznik. Ku rozpaczy autora notatki, po wykonaniu powyższej wymiany elementów oraz dokonaniu modyfikacji układu, odbiornik poddany wygrzewaniu uległ uszkodzeniu po kilku minutach pracy. Przyczyną uszkodzenia była zmiana (wzrost) wartości rezystancji R3658 i R3659 (powinny one wynosić odpowiednio 120om i 100om). Rezystory te znajdują się w obwodzie bazy tranzystora kluczującego. Usterki tej nie zauważono podczas pierwszej naprawy, co dodatkowo obciążyło autora kosztem powtórnej wymiany układu TDA 1039 oraz tranzystora BUT11AF.

PHILIPS 28 GR 5736/10 chassis G110-2
Widoczny czarny pas w dolnej części ekranu, zachwiana liniowość pionowa obrazu (w górnej części obraz rozszerzony, a w dolnej wyraźnie zawężony). Położenie informacji OSD na ekranie prawidłowe. W czasie "rozgrzewania" szerokości dolnego pasa zmniejsza się i następuje wyraźna poprawa liniowości. Uszkodzeniu uległ kondensator 2506 4701uF 20% 35V (wg specyfikacji Philipsa nr 482212441684). Po jego wymianie usterka nie występuje.

PHILIPS chassis CP110
Na wyświetlaczu pojawia się informacja "F l", odbiornik nie pracuje. Komunikat taki oznacza brak napięcia zasilania ^12V:w tym jednak przypadku zasilacz znajdował się w stanie standhy. Działo się tak dlatego, że choć procesor realizował proces zaŁączenia, tranzystor Q7739 znajdujący się w obwodzie standby nie uruchamiał układu (uszkodzone złącze baza-emiter).

PHILIPS 21PT166B/58P
Zasilacz nie startuje, pulsuje dioda standby. Uszkodzony tranzystor kluczujący linii BU1508DX oraz transformator linii 1352-5003. Ten ostatni (trudno dostępny), zastąpiłem transformatorem AFS-278. Konieczne są drobne przeróbki układu. Po pierwsze należy uzyskać prawidłową wartość napięcia zasilającego układ odchylania pionowego. Wymagane jest napięcie 28V, a wymieniony transformator daje z n.6 tylko 22V Konieczne jest dowinięcie 7 zwojów na rdzeniu transformatora AFS-278. Dodatkowe uzwojenie włączono szeregowo (ważny kierunek nawinięcia) przed bezpiecznikiem 3449. Zbyt dużą szerokość obrazu zmniejszono dołączając równolegle kondensator KMB 470nF/250V do kondensatora 9474 w układzie cewek odchylania poziomego.

PHILIPS GOYA 888 (chassis K-12)
Okresowo zmniejszała się wysokość obrazu, nawet do pasa szerokości kilku centymetrów. Przyczyną był kondensator C337 (68uF/16V) w module odchylania pionowego 0590. Po wymianie kondensatora (47uF+22uF z powodu braku oryginalnego) telewizor pracuje poprawnie.

PHILIPS (chassis 2A)
W odbiorniku dochodziło do zaniku napięć zasilających. Przyczyną uszkodzenia tkwiła w wadliwie działającym mikrokontrolerze MAB8441, znajdującym się w panelu sterowania.

PHILIPS PHILETTA 2016
Odbiornik włącza się i działa prawidłowo kilka minut, po czym ekran powoli zaczyna gasnąć. W opisywanym przypadku za ten stan odpowiedzialny okazał się zimny lut na nóżce 2 splita T564 (napięcie żarzenia). Po przylutowaniu wyprowadzenia zjawisko ustąpiło.

PHILIPS chassis 2A
Jeżeli zetkniemy się z jednym z modeli, w których doszło do zwarcia złącza kolektor-baza tranzystora kluczującego przetwornicy typu BUT11, nie zapominajmy o sprawdzeniu (pod kątem wystąpienia przerwy) dławika L5687, włączonego w szereg z obwodem bazy tranzystora. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia dławika, zasilacz będzie pracował, niemniej nie będzie stabilizacji. W takim przypadku, po obciążeniu zasilacza sztucznym obciążeniem, nastąpi nadmierny wzrost wartości napięcia 140V.

PHILIPS - Mediator Model 5362/06R
Po włączeniu odbiornika do sieci nic się nie dzieje. Uszkodzona przetwornica brak napięcia głównego. Uszkodzeniu uległy następujące części przetwornicy: sterownik przetwornic, TEA1039, tranzystory 2 5C337-6881, 2SC338-6676, kondensator 4,7 p/50V, tranzystor kluczujący BUT I 1 . Przyczyną tych uszkodzeń był pozystor typ 2322-662-98009. Część pozystora była pęknięta i iskrzenie pozystora było słychać jak trzaski. W tym typie telewizora pracuje przetwornica zmienno częstotliwościowa i iskrzenia w jej obwodzie mogą powodować takie uszkodzenia. Po wymianie uszkodzonych części napięci główne po stronie wtórnej przetwornicy pulsuje. Przyczyną pulsowania był wadliwy kondensator 100 uF wpięty do nóżki TEA1039. Po wymianie kondensatora przetwornica pracuje normalnie.

  PIONEER

PIONEER MODEL RC4021
Sztucznie obciążona przetwornica nie pracuje. Pomiary omomierzem wykazują przerwę rezystora R622 2,2 W, zwarcie tranzystora Q601 BUT 11 oraz przerwę diody Zenera D608 C 10. Po wymianie uszkodzonych elementów zasilacz w dalszym ciągu nie pracuje. Dalsze pomiary ujawniają przerwę rezystora startowego R603 180k. Po wymianie R608 odbiornik zachowuje się poprawnie w stanie pracy. Jednak, gdy przejdziemy do stanu czuwania słychać głośny pisk przetwornicy napięcia. Pomiary zasilacza w stanie czuwania odbiornika wykazują zaniżoną wartość napięcia +15V (około l0 V), napięcie gałęzi głównej oscyluje natomiast w okolicach 130V (prawidłowa wartość tego napięcia w stanie czuwania powinna wynosić 120V). Przyczyną tego stanu jest usterka tranzystora Q602 BC368. Po wymianie tranzystora na nowy, zasilacz w stanie czuwania pracuje prawidłowo.

  PRIMA

PRIMA XT5125
Odbiornik działa jednak, po kilku minutach pracy odstraja się. W opisywanym przypadku dryf napięcia warikapowego spowodowany był usterką kondensatora C 121 - 0.l u.. Po wymianie uszkodzonego kondensatora C 121 odbiornik pracuje normalnie.

  PROFEX FIDELITY

PROFEX FIDELITY CTV-2090
Po wyłączeniu nadajnikiem zdalnego sterowania odbiornik nie przechodzi w stan czuwania (Stand-by). Powodem tego są zwarte tranzystory Q507 (2SA1013) i Q506 (2SC3310 lub 2SC?335). Z kolei przyczyną uszkodzenia tych tranzystorów była niestabilnie pracująca przetwornica, która w momencie włączenia odbiornika wyłącznikiem sieciowym dawała zbyt wysokie napięcie w gałęzi głównej. Uszkodzonym elementem okazał się kondensator C506 (47F/25V).

PROFEX Fidelity CTV 2090
Odbiornik w czasie pracy okresowo wyłącza się i ponownie włącza. Zjawisko to często zaczyna się już po 2 minutach pracy odbiornika. Przyczyną tej usterki okazał się wypalony lut przy jednej z końcówek rezystora R318.

PROFEX Fidelity CTV2090
Odbiornik nie pracuje, nie startuje przetwornica napięcia. Główne elementy przetwornicy są sprawne. Dalsze badanie wykazuje, że przyczyną usterki jest zwarta dioda D506 (T95G). Po wymianie diody odbiornik w dalszym ciągu nie włącza się. Okazało się, że zwarcie występuje również w układzie scalonym IC702 (TDA 1013B) - końcówka mocy zasilana przez diodę D506. Po wymianie układu TDA 1013B odbiornik pracuje prawidłowo.

  PROFI HI-LINE

PROFI HI-LINE M510DK
Odbiornik pracuje. ale zawija od góry obraz, Przyczyną usterki okazał się kondensator elektrolityczny C 307 4,7uF /160V. Po wymianie, odbiornik pracuje prawidłowo.

  Copyright: © 2005-2015 · www.usterki.hobby-elektronika.eu · Porady serwisowe dla elektroników