telewizory:


Porady serwisowe - telewizory

 

H

Typowe uszkodzenia powtarzające się w telewizorach marki: Helios, Hinari i Hitachi.

  HELIOS

HELIOS TC 500


Odbiornik pracuje jednak obraz wygląda jak gdyby był w negatywie (brak luminancji). Przyczyną tej usterki był uszkodzony kondensator C358 (47nF). Innymi objawami związanymi z usterką tego kondensatora jest chwilowe znikanie fonii i wizji. Po wymianie kondensatora odbiornik pracuje prawidłowo.

HELIOS TC 503

Odbiornik pracuje, jednak okresowo znika obraz, a w zasilaczu słychać charakterystyczne "trzaski". Przyczyną tej usterki jest niestabilna praca przetwornicy napięcia spowodowana uszkodzeniem tranzystora T501 (BC307). Po wymianie tranzystora T501 odbiornik pracuje prawidłowo.

HELIOS TC 506

Po około 1 minucie pracy odbiornika pojawiają się zakłócenia w postaci przypadkowego zrywania synchronizacji. Uszkodzonym elementem okazała się "podkówka" R320 na module MH 2030. Po jej wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

HELIOS TC 500

Obraz bardzo blady (brak sygnału luminancji) oraz brak regulacji jaskrawości. Przyczyną tej usterki okazał się wadliwie działający tranzystor T651 (BC327) wytwarzający impuls +V, wykorzystywany w dekoderze koloru MD2021. Po jego wymianie odbiornik pracuje poprawnie.

HELIOS TC 500

Ten "stary jak świat" model telewizora ciągle jest w naprawach. Obraz zawężał się w pionie, był niestabilny, zmieniał szerokość. W pierwszym podejściu wymieniono US751 TDA 1170S i wszystkie kondensatory w odchylaniu pionowym- niestety bez pozytywnego efektu. Wadliwy okazał się rezystor R767 1om, który w układzie sprzężenia zwrotnego cewek odchylających w pionie określa wysokość obrazu. Uszkodzenie rezystora nie było mierzalne.

HELIOS TC500

Obraz jest bez koloru, a na ekranie widoczne są cienkie ukośne linie - często zrywana jest synchronizacja. Uszkodzonym okazał się rezystor R 659-1k na płycie odchylania poziomego.
Obraz zbyt szeroki, brak regulacji szerokości obrazu oraz możliwości korekcji zniekształceń trapezowych i amplitudowych. Przyczyną był uszkodzony tranzystor T659-BC307A oraz źle działający tranzystor T658-BC238B, którego pomiar miernikiem nie wykazywał uszkodzenia.

HELIOS TC500

Odbiornik jest martwy". Pomiary wykazały uszkodzenie rezystora R 501- 2.7 om w zasilaczu. Po jego wymianie obraz i głos pojawił się," ale nie można było ustawić balansu statycznego poprzez regulacje na module wzmacniaczy wizyjnych. Przyczyną tego stanu był znaczny wzrost wartości rezystorów nastawnych R229 -100 om i R245 -100 om.

HELIOS TC-500

Odbiornik został zalany wodą. Według słów użytkownika "z telewizora uniósł się dymek połączony ze swądem" Po włączeniu zasilania stwierdzono, że ekran pozostaje ciemny, a z głośnika słychać szum. Najpierw odnaleziono zwęglony rezystor R 688 (10 om) zasilający napięciem +25V (przez transformator T651 ) tranzystor sterujący linii T654 (BD 139). Wokół rezystora i tranzystora widać było ślady po wodzie, które starannie usunięto, a rezystor wymieniono. Następnie stwierdzono przepalenie bezpiecznika B652 (zasilanie końcówki linii napięciem +142V), co sugerowało możliwość uszkodzenia tranzystora kluczującego. Rzeczywiście tranzystor T655 (SU 160) mierzony omomierzem wykazał zwarcie złącza kolektor-emiter. Po wymianie bezpiecznika i tranzystora na BU208A odbiornik włączono do sieci. Pojawiła się fonia i napięcie +142V, lecz ekran pozostał ciemny. Równocześnie zauważono nadmierne nagrzewanie się wymienionego rezystora R 688. Stwierdzono, że także tranzystor T654 wykazuje zwarcie złącza kolektor-emiter. Po jego wymianie odbiornik pracuje prawidłowo. W odbiornikach Helios często występuje usterka widoczna na ekranie jako czarne, pionowe, beczkowate pasy z lewej strony ekranu. Winę ponosi za to tranzystor korekcji W-E oznaczony jako T660. Wbrew temu co sugeruje schemat ideowy jest to tranzystor BDP283 (285), a nie BD 139, który stosowano tylko w początkowej fazie produkcji, lecz szybko z niego zrezygnowano. W przypadku, gdy wymiana tego tranzystora nie daje rezultatu, a zmieniona jest także szerokość obrazu należy sprawdzić potencjometry R676, R670, R672 w układzie korekcji W-E poniewaź czasami ulegają one uszkodzeniu (przerwa) lub mają zły styk suwaka.

HELIOS TC500

Na ekranie widoczne pasy szerokości około 2 cm (wycięta treść obrazu) oraz widoczne linie powrotów. Pomiary w bloku odchylania wykazały, że należy wymienić tranzystory T652 (BC238) oraz T653 (BC238)

HELIOS TC-500 (i nie tylko)

Odbiornik odtwarzał obraz nadawany w PAL jako czarno-biały, natomiast w SECAM kolory były prawidłowe. Stwierdzono, że w dekoderze PAL (produkcji krajowej) zbudowanym na układzie TDA4510 nie pojawia się napięcie przełączające +6V na nóżce 16 TDA4510 (przy odbiorze sygnału PAL). Oscyloskopem sprawdzono prawidłowość impulsu SSC na nóżce 15 TDA4510. Regulacja trymerem, wymiana kwarcu, układu scalonego nie dały żadnego rezultatu. Wadliwym okazał się kondensator 22nF (czasami jest to 47nF) dołączony do nóżki 14 TDA4510. Kondensator ten zwiększył pojemność do około 600nF. Po wymianie kondensatora odbiornik pracuje normalnie. Ponieważ w końcu lat osiemdziesiątych w wielu Heliosach, Neptunach, Elektronach instalowano dekodery PAL (różnych firm) opisany przypadek także może ich dotyczyć.

HELIOS TC500 (także 503 i 400)

Obraz na ekranie jest rozmazany, nieostry. Jeżeli regulacja potencjometrem "OSTROŚĆ" umieszczonym na powielaczu nie daje rezultatów, to uszkodzony może być rezystor R403-1Mom na płytce kineskopu PK-2030 (przerwa). Należy jednak zwrócić uwagę, aby moc tego rezystora nie była mniejsza od 1 W. Jeżeli na ekranie-jest tylko białe tło, brak jest wizji i fonii, to najczęściej "winny" jest układ scalony .A241 D w module p.cz. (MP2007 lub MP2011 ). Telewizor "startuje", ale ekran pozostaje ciemny, a z głośnika słychać buczenie;czasami pojawia się obraz, ale bardzo wąski, ciemny, niestabilny i po chwili znika. Przyczyną jest wyschnięty lub rozsadzony kondensator C507 (2x47uF/350V) umieszczony za mostkiem prostowniczym w zasilaczu. Sprawę rozwiązuje zastosowanie kondensatora 100uF/350V produkcji zachodniej (w dodatku jest znacznie mniejszy).

  HINARI

HINARI TVA1

Często powtarzające się usterki to utrata zawartości pamięci (naprawa polega na wymianie układu M58655P) oraz dryft napięcia 33V spowodowany uszkodzeniem stabilizatora tego napięcia.

  HITACHI

HITACHI CMT2130

Brak synchronizacji
Uszkodzony kondensator elektrolityczny C1323 2,2uF

Hitachi CP2841TH
Wyświetla się tylko napis CP46TA
Uszkodzona pamięć 24C02
Po wymianie trzeba tylko zaprogramować kanały

HITACHI CPT2246 (chassis NP83CQ)

Odbiornik prawidłowo odtwarzał fonię, natomiast obraz sprawiał wrażenie jakby tworzony był jedynie przez drobne czarne i białe powierzchnie wynikające z treści obrazu, bez żadnych różnic w odcieniach pomiędzy bielą i czernią. Przyczyną defektu był układ scalony dekodera koloru 1C501 (TDA3561A)

HITACHI C14-P216 (chassis G7P Mk 2)

Odbiornik prawidłowo odtwarzał sygnał fonii, natomiast zamiast obrazu zaobserwować można było jedynie szary raster obrazowy, przedzielony widocznymi liniami powrotów i towarzyszącą im pionową białą linię, umiejscowioną pomiędzy lewą krawędzią ekranu a jego środkiem. Po zdemontowaniu tylnej ścianki odbiornika, zauważono zdeformowanie obudowy i rozlanie zawartości kondensatora C711 (47uF/200V), znajdującego się w sąsiedztwie transformatora wyjściowego linii. Kondensator ten włączony jest w obwód zasilania stopnia końcowego wzmacniaczy RGB.

HITACHI CPT1476R

Odbiornik nie dawał się dostroić do stacji nadawczej. Na wyprowadzeniu napięcia przestrajania tunera, obecne było stabilne w czasie, ale bardzo niskie napięcie stałe. Po odłączeniu wyprowadzenia BT tunera, napięcie to ulegało wzrostowi, wykazując jednocześnie niestabilność czasową. Przyczyna uszkodzenia tkwiła w wielokrotnie sprawdzanym "na zimno" rezystorze R1533 (39k), znajdującym się w obwodzie filtrowania napięcia przestrajania. Okazało się, iż rezystor przerywał". Element ten znajduje się na płytce PC279 (płytka układu odbiorczego sygnałów zdalnej regulacji).

HITACHI CMT2085

Po włączeniu OTV słychać słabą fonię i brak obrazu. Pomiar napięcia głównego 111 V daje wynik U=70V. Przy dokładnych oględzinach trafopowielacza zauważamy pęknięcie w środku jego korpusu i wyciek tworzywa zalewowego. Uszkodzony jest trafopowielacż 2433721 - odpowiednik firm DIEMEN HR7135. Wymiana trafopowielacza powoduje, że odbiornik działa prawidłowo. Następnie regulujemy napięcie ostrości i ustawiamy napięcie S2 kineskopu - należy nie przekraczać dopuszczalnej wartości US2, dla danego kineskopu. Na koniec sprawdzamy napięcie żarzenia kineskopu 510YUB22 -powinno się mieścić w tolerancji f 5 % wartości nominalnej.

HITACHI MODEL CMT2139

Odbiornik pracuje, jednak nie odchyla w pionie Na ekranie widoczna biała linia. Brak napięcia 26V zasilającego układy odchylania V. Przyczyną uszkodzenia jest dioda D762 AS01,której zwarcie spowodowało przepalenie rezystora R 762 3,3 om.

Hitachi CPT2666PS

Nie startuje, słychać przeciążonę przetwornicę
Uszkodzony był układ TDA2779

  Copyright: © 2005-2015 · www.usterki.hobby-elektronika.eu · Porady serwisowe dla elektroników