telewizory:

 

 

Elektronika:

 

kontakt

» linki

Porady serwisowe - telewizory

 

G

Typowe uszkodzenia powtarzające się w telewizorach marki: Goldstar, Graetz i Grundig.

  GOLDSTAR

GOLDSTAR CB-25C22X
Po włączeniu odbiornika ekran pozostaje ciemny, zarówno fonia jak i reakcje odbiornika na rozkazy nadajnika zdalnego sterowania są prawidłowe. W tym przypadku uszkodzonym elementem okazał się dławik L403.

GOLDSTAR CKT- 9322B
Odbiornik przez chwilę pracuje normalnie. Po kilku minutach ekran staje się ciemny, fonia nadal jest dobra. W czasie, gdy ekran jest ciemny, na kineskop podawane jest wysokie napięcie U=25kV oraz wszystkie pozostałe napięcia z trafopowielacza. Napięcia na katodach kineskopu wynoszą 180V, co oznacza brak wysterowania wzmacniacza wizji. Na wyjściach R,G,B z układu scalonego TDA3562A napięcia wynoszą około 1 V a powinny wynosić około 4V. Przyczyną tego stanu jest uszkodzony układ TDA3562A. Po jego wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

GOLDSTAR PC-04X
Odbiornik pracuje, jest fonia, ekran ciemny. Po rozjaśnieniu pilotem, ledwo widoczne kontury. Nie pracuje oscylator 8.86MHz przy IC501 TDA3562A. Wymiana kwarcu nie pomogła. Dopiero wymiana TDA3562A sprawiła, że telewizor zaczął normalnie pracować.

GOLD STAR CK14A80XII
OTV nie wykazuje oznak pracy. Na wyjściu mostka prostowniczego sieci 220V mamy napięcie +320V względem tzw. lokalnej masy przetwornicy. Takie samo napięcie występuje na drenie tranzystora kluczującego przetwornicy (BUZ90A). Z n.5 układu sterującego pracą przetwornicy TDA4605-2 nie otrzymujemy żadnych impulsów sterujących tranzystorem kluczującym. Na n.3 TDA4605-2 brak napięcia. Uszkodzony jest rezystor 680k/0.5W w zasilaniu układu TDA4605-2. Po jego wymianie napięcie na tym wyprowadzeniu wynosi l. 7 V i na n.5 pojawiają się impulsy sterujące tranzystorem BUZ90A.

GOLDSTAR CBS-6081
W odbiorniku palą się bezpieczniki sieciowe. W opisywanym przypadku stan ten spowodowany był usterką pozystora P3 T432.

GOLDSTAR CKT 9742
Odbiornik nie działa. Pomiar napięcia zasilającego układ procesora sterującego wykazuje brak +5V. Przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony tranzystor Q713 KTC 2120. Po wymianie Q713 pomiar napięcia w gałęzi +5V wykazuje wartość nieprawidłową, tj. -+3V. Przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony odbiornik podczerwieni. Po wyrnianie odbiornika podczerwieni, napięcie w gałęzi osiąga wartość prawidłową ,jednak układ sterujący telewizora w dalszym ciągu nie pracuje. Elementarni odpowiedzialnymi za ten stan okazały się: uszkodzony procesor IC701 SAA 1293, pamięć IC702 MDA 2062 oraz tranzystory w układzie klucza załącząjącego przekaźnik RL801 Q703 KTC 1959 i Q704 KTA 1015. Po wymianie uszkodzonych elementów układ sterowania działa jednak odbiornik w dalszym ciągu nie włącza się. Przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony układ scalony generatora linii IC401 -TDA2579.

GOLD STAR CB25C22X
Odbiornik przez kilka minut pracuje poprawnie, po czym następuje migotanie obrazu i ekran robi się ciemny. Napięcia na katodach kineskopu są podwyższone do około 195 V, co powoduje ich blokowanie. Przyczyną okazał się wadliwie działający układ odchylania pionowego IC 301-TDA 8350Q. Dodatkową pomocą przy wykryciu usterki było to, że po ostudzeniu w/w układu, np. zimnym powietrzem suszarki do włosów, obraz powracał, po czym po chwili znów znikał.

GOLDSTAR CKT9742
Odbiornik pracuje nieprawidłowo - w momencie pojawiania się jaśniejszych scen wyłącza się na chwilę , po czym znów zaczyna działać. Uszkodzony był układ scalony przetwornicy napięcia IC801 TDA4605.

GOLDSTAR MODEL CKT9742
Odbiornik nie startuje. Po włączeniu jedyną reakcją jaką obserwujemy jest migotanie LED-a sygnalizującego "STAND-BY". Pomiar napięcia w gałęzi głównej wykazuje wartość około 120V, jednak przy próbie sztucznego wyzwolenia odbiornik a poprzez zwarcie styków przekaźnika załączającego napięcie dla układu linii, poziom w gałęzi głównej spada do około 60V. Po odłączeniu głównej gałęzi zasilania i sztucznym obciążeniu przetwornicy żarówką 60W, okazuje się, że zasilacz "gaśnie" (napięcie spada do zera). Poszukiwania uszkodzenia w układzie przetwornicy doprowadzają do zlokalizowania przyczyny usterki. Okazał się nią układ scalony IC801 TDA4605 i tranzystor klucz Q801 BUZ9OA.Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik włącza się, jednak ekran jest ciemny, nie świeci też wyświetlacz numerów programów. Pomiary napięć zasilających procesor sterujący IC7Ol SAA 1393 wykazują zaniżoną wartość (na wyprowadzeniach 2 i 40 jest około 3,5V - prawidłowa wartość to 5V). Uszkodzonym elementem okazał się procesor SAA 1293.

  GRAETZ

GRAETZ CTV A-70
Brak treści obrazu, ekran w kolorze niebieskim z cienkimi liniami powrotów, fonia prawidłowa. Przyczyną tego stanu okazały się zimne luty układu scalonego IC101 (TDA8362).

GRAETZ KONGRES 2151VTEE
W czasie pracy telewizora okresowo obserwuje się iskrzenie, widoczne na ekranie w postaci postrzępionego obrazu. Od czasu do czasu ekran przygasa. Przyczyną było złe lutowanie kondensatora C502 (56n), włączonego w obwód kolektora tranzystora wyjściowego odchylania poziomego.

GREATZ 2l51 VTEE
W odbiorniku GREATZ 2151 VTEE (również ITT NOKIA FIDELITY CTV-2090 6.i30 VTEE) lewa i prawa strona ekranu jest wyraźnie jaśniejsza. Ponadto usterka ta wywołuje dodatkowe efekty:- występowanie kilku pionowych ciemnych pasów na przyciemnionej części ekranu,-problemy z synchronizacją poziomą przy przełączaniu programów i strojeniu programów. Przyczyną jest brak pojemności kondensatora C522 (100uF/ 25V) w obwodzie uzyskiwania napięcia l2V z trafopowielacza. Autor spotkał się jeszcze z inną, powtarzającą się usterką telewizora Graetz: na ekranie telewizora z prawej strony widoczny szeroki pionowy pas (czarny). Winny jest "zimny" lut (a właściwie brudny lut) końcówek kondensatora C516. Ten defekt jest widoczny gołym okiem przy uważnym oglądaniu płyty głównej odbiornika.

  GRUNDIG

GRUNDIG z chassis CUC1821/1851/1881/1892 - OTVC z serii 100Hz IDTV
Sposób postępowania w przypadku podejrzenia uszkodzenia zasilacza przedstawiony jest na załączonym diagramie (rys.4). Do przeprowadzania napraw należy przygotować, zgodnie z zaleceniem producenta, transformator separujący o obciążalności ok. 300W, z regulacją napięcia wyjściowego oraz rezystor 100 om . Przed wymianą jakichkolwiek elementów w zasilaczu, należy za pomocą rezystora (około 100 om) rozładować kondensator C629. Może nas to uchronić przed "dobiciem" zasilacza, jak również przed wzrostem kosztów naprawy. W trakcie serwisowania odbiornika można spotkać się z objawami, które nie wskazują bezpośrednio na uszkodzenie zasilacza, np. falowanie obrazu połączone z piskiem na wysokich częstotliwościach. Jest to jednak niewątpliwie uszkodzenie w zasilaczu i pierwszym podejrzanym, jak podają informacje techniczne firmy Grundig, jest C632. W przypadku "przepalania się" tranzystora T661 , należy wymienić R630 oraz C631. Oznaczenie OK [numer] oznacza Optokoppler (transoptor).

GRUNDIG T56-140 (CUC71)
W odbiorniku GRUNDIG T56-140 (CUC 71) "ginie" kolor. Moduł dekodera jest w porządku (sprawdzony w innym odbiorniku). Przyczyną jest brak pojemności kondensatora C2228 (10uF/16V) blokujący kolektor tranzystora T2225 w module w.cz.-p.cz.

GRUNDIG chassis CUC70
W przypadku zrywania synchronizacji poziomej, należy koniecznie sprawdzić kondensator C 501 ( 1000uF/25V), który jest zlokalizowany w pobliżu transformatora wyjściowego linii.

GRUNDIG CUC 3410
Po półgodzinnej pracy odbiornika. nagle ginie obraz i fonia, słychać jakby coś strzeliło. Przy ponownym włączeniu odbiornika, gdyż podczas tego wypadku przechodzi on w stan czuwania, sytuacja powtarza się co kilkadziesiąt minut. Przyczyną tego jest powielacz WN BG 2087 -642-1020G. Jest to powielacz montowany pionowo do płyty bazowej. W środkowej części powielacz pęka. Z tego miejsca na powielaczu przeskakuje iskra do obudowy (masy znajdującego się w pobliżu kondensatora elektrolitycznego. W niektórych przypadkach przeskok iskry uszkadza mikroprocesor , układ PLL w głowicy w.cz. itd. Po wymianie powielacza odbiornik pracuje prawidłowo.

GRUNDIG CUC5350/5360/5361(np. OTVC ST63-550 lub SE7066TOP)
Objaw: Brak dźwięku. Na czas przeprowadzania regulacji przyciskami pilota dźwięk pojawia się, po zakończeniu regulacji ponownie zanika. Diagnoza: Uszkodzenie należy skojarzyć z procesorem obsługi (IC811) oraz z wyłącznikiem sieciowym. Styki pomocnicze wyłącznika sieciowego, za pomocą układu tranzystorowego (T801, R803, R802, R801,R624, R623), połączone są z procesorem obsługi. W trakcie włączania / wyłączania odbiornika (wciskania klawisza wyłącznika sieciowego) ulegają zwarciu styki pomocnicze, przez które podane zostaje napięcie dodatnie z dzielnika R624 i R623 (podział napięcia pierwotnej strony zasilacza - około 300V), wprowadzające tranzystor T801 w stan przewodzenia. W ten sposób procesor poinformowany zostaje o przeprowadzonej próbie włączenia lub wyłączenia odbiornika. Efektem jest, między innymi, wyciszenie fonii i wy-eliminowanie nieprzyjemnych efektów stanów nieustalonych (trzaski z głośników) w trakcie włączania lub wyłączania odbiornika.
Sposób postępowania: bezwarunkowo należy wymienić wyłącznik sieciowy, gdyż powstająca na stykach pomocniczych, w czasie gdy są rozwarte, rezystancja (rzędu megaomów) jest wystarczająca aby wprowadzić tranzystor T801 w stan przewodzenia, co wprowadza w błąd procesor, który w efekcie blokuje fonię. Ponadto konieczne jest zamontowanie dodatkowego rezystora 47kom łączącego n.15 i n.11 procesora IC811 (SDA20561 /SDA20562).Korzystna jest również wymiana tranzystora T801 (BC548C) na egzemplarz, który ma jak najmniejsze wzmocnienie oraz zmniejszenie rezystancji R801 z 10Mom na 8.2Mom.

GRUNDIG CUC6300/6310(np. OTVC P37-060, T51-060, T70-640a text)
Objaw: Odbiornik w stanie stand by zakłóca pracę innych odbiorników przyłączonych do tej samej instalacji antenowej (mory na ekranie).Diagnoza: W stanie standby głowica zasilana jest napięciem +B (n.8), a efektem niepożądanym jest przenikanie na zewnątrz zakłóceń z oscylatora lokalnego. Sposób postępowania: Zakłócenia skutecznie likwiduje dodatkowy układ (zalecany przez producenta) przedstawiony na rysunku 1, modernizujący zasilanie głowicy. W tym samym modelu chassis występują niekiedy zakłócenia synchronizacji w trakcie odtwarzania kodowanych (antypiracko) lub kiepskiej jakości kopii kaset magnetowidowych. Należy wówczas dokonać zmiany wartości dwóch elementów: C 111 ze 150pF na 220pF i R111 z 2.2kom na 2.7kom.

GRUNDIG 6360 (np. OTVC ST70-651/9, ST70-755/9)
Objaw: Wypalony lub groźba wypalenia luminoforu na skutek wadliwego działania układu wygaszania plamki. Sposób postępowania: Wada fabryczna występująca na początku produkcji została usunięta poprzez opracowanie nowej wersji programu dla procesora obsługi o oznaczeniu katalogowym 265.09/272.03, jednakże zdobycie tej wersji programu może być trudne. Alternatywą jest modernizacja układu wygaszania plamki. W dotych-czasowym układzie należy usunąć T560 i R543, a następnie dołączyć elementy D548, R548, R543 i C548 zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 2. Omawiane rozwiązanie zostało zastosowane w chassis CUC 6365.

GRUNDIG chassis CUC7301 (np. P37-730text)
Objawem niesprawności jest brak możliwości wejścia w tryb VIDEOTEXT (brak teletekstu), w czasie korzystania ze złącza EURO-AV, do którego przyłączony jest np. tuner satelitarny. Najskuteczniejszą metodą i zarazem najmniej pracochłonną jest zamontowanie kilku dodatkowych elementów (patrz rys. l). Chassis CUC7301 jest fabrycznie przystosowane do obsady tych elementów. Po zamontowaniu wyszczególnionych podzespołów należy pamiętać o usunięciu mostka BR 056 oraz odwróceniu polaryzacji kondensatora C 2816.

GRUNDIG TVR3710, TVR5100, TVR5500
Są to odbiorniki telewizyjne zintegrowane z magnetowidem.
Odbiornika nie można włączyć (brak jakichkolwiek funkcji). Przyczyną tego stanu jest uszkodzenie tranzystora unipolarnego 7352 (MTP3055E). Tranzystor najczęściej ulega uszkodzeniu na skutek statycznych wyładowań wewnątrz urządzenia. Środkiem zapobiegawczym jest zamontowanie dodatkowej diody Zenera BZX83B15. Należy ją włączyć pomiędzy źródło i bramkę tranzystora.

GRUNDIG (chassis CUC3500)
W przypadku wystąpienia zaniku fonii oraz wizji, przy jednoczesnym stwierdzeniu zaniżenia wartości napięcia zasilania +C do poziomu około 80V (zamiast normatywnej wartości 196V), należy sprawdzić, czy nie nastąpiło zwarcie wewnętrzne diody D635 (BAT86).

GRUNDIG chassis CUC7350 (np. ST55-750 text)
Objawy: Po pewnym czasie odbiornik samoczynnie wyłącza się do trybu czuwania {Standby). Przyczyną jest temperaturowy dryft napięcia + E. Zmiany napięcia + E powodują zakłócenia pracy układu IC 34015 (TDA 8374)-szczególnie przy nagłych skokach luminancji (jasno-ciemno-jasno). Niestabilność napięcia + E spowodowana jest diodą Zenera CD 61023. Aby pozbyć się tej niedogodności należy ją wylutować i w tę samą pozycję wstawić rezystor SMD lk2 1%.

GRUNDIG chassis CUC 7300 (np. P37-740 SAT)
Opisany problem dotyczy również wszystkich odbiorników z zamontowanym tunerem satelitarnym SER300.
Objawy: Podczas przełączania programów występuj przypadkowe zaniki dźwięku przy korzystaniu z wewnętrznego tunera SAT. Po wyłączeniu odbiornika i ponownym włączeniu dźwięk jest prawidłowy. Przyczyną jest "zawieszanie" się układu scalonego MSP3400 na module SAT. Jego odblokowanie jest możliwe tylko przez wejście RESET. Sygnał RESET jest aktywny tylko podczas włączania odbiornika stąd konieczność wyłączenia i ponownego włączenia. W celu usunięcia usterki należy wylutować kondensator SMD CC3800 z płyty tunera SAT zjego dotychczasowej pozycji i przenieść go na nowe miejsce.

GRUNDIG chassis GSC100
Występowanie w odbiorniku zawyżonej wartości wysokiego napięcia może być spowodowane uszkodzeniem (rozwarcie) diody Di508.

GRUNDIG CUC3840
W obrazie widać tylko kolor niebieski. Podając na wejście OTV sygnał pasów kolorowych sprawdzamy przebiegi sterujące katody kineskopu 32" A76JTS90X03W firmy Toshiba. Są one zgodne z podanymi na schemacie. Przy pomocy przyrządu do sprawdzania emisji katod ustalamy, że emisja katod R i G wynosi około 0.1 mA. Prawidłowa emisja każdej z katod powinna zawierać się w granicach od 0.8 do 1.5 mA. Uszkodzony jest więc kineskop. Po jego wymianie i regulacjach z tym związanych, odbiornik pracuje normalnie.

GRUNDIG P 37-343 CTI CUC 3400
Odbiornik nie pracuje. Wstępne pomiary wykazały przepalony bezpiecznik S1624 oraz uszkodzony tranzystor T661 (BUT56A). Dalsze pomiary wykazały uszkodzenie następujących elementów: C667 (2,2uF/450V) oraz IC655 (TDA3640).

GRUNDIG CUC6330/6331 (np. OTVC ST63-720/8, ST72-760 text, SE7277 text)
Objaw: Zakłócenia synchronizacji obrazu w trakcie odtwarzania kaset z kodem antypirackim przez wejście ante-nowe lub AV. Sposób postępowania: W układzie pokazanym na rysunku 3 należy usunąć elementy D142 i R144. Następnie należy zamienić wartości następujących elementów: C172 z10nF na 470pF, C 176 z 390pF na 470pF, R173 z 22 kom na 68kom i R 174 z 18kom na 56kom.

GRUNDIG MTO-390/9
Odbiornik nie pracuje, uszkodzony powielacz napięcia BG2087-642-1006. Po wymianie uszkodzonego powielacza odbiornik włącza się, jednak nie odchyla w pionie. Obserwacje oscyloskopem przebiegów na wyprowadzeniach układu sterującego IC2540 TDA2579 wykazały brak impulsów sterujących układem odchylania "V". Przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony układ TDA 2579. Po wymianie uszkodzonego układu pojawia się odchylanie, jednak ekran świeci na niebiesko, widoczne są linie powrotów, nie ma korekcji E-W. Przyczyną braku treści obrazu okazały się uszkodzone rezystory R2357 100om, R9553 13k, R9552 4k7, R9551 22k oraz dioda D9503 1 N4148. Natomiast brak korekcji spowodowany był przerwą rezystora R571 2.2om. Po wymianie uszkodzonych elementów telewizor działa, jednak nie ma koloru. Za ten stan odpowiedzialne okazały się uszkodzone układy scalone IC2555 TDA4555 oraz IC2581 TDA4565.

GRUNDIG T63-640 CUC6310
Obraz "wcięty" z lewej i prawej strony - brak korekcji E-W. Uszkodzonym elementem okazał się rezystor R569 (rozwarty). Po jego wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

GRUNDIG chassis CUĆ 2030, 2031 i 2040 (np.:ST 63-700 text, ST 63-710, Melbourne SE 7210 TOP, ST 70-700 NIC/text)
Objawy: Brak odbioru.
Przyczyna: Uszkodzenie diody D31001 ZTK33B w wyniku przekroczenia prądu Zenera.
Naprawa: Po wymianie uszkodzonej diody należy zastosować rezystor CR31009 o innej wartości, czyli istniejący 300 om zastąpić rezystorem 680 om/5%. Dodatkowo z wymienioną diodą włączyć równolegle kondensator foliowy 0.1 uF .

GRUNDIG chassis CUĆ 6360 i 6365 (np.: SE 6376, ST 63-761 TOP, ST 70-755 TOP, XS 70/1, ST 72-761 TOP)
Objawy: "Strzępiący" się obraz w trybie telegazety lub wyświetlania OSD.
Przyczyna: Uszkodzenie kondensatorów C683 i C684 - 0.luF.
Naprawa: Wymienić uszkodzone kondensatory. Producent zaleca dodatkowo wymienić kondensatory elektrolityczne C681 i C682 - oba 220uF/16V .

GRUNDIG P37-142 (chassis CUC51A)
Jedynym objawem "życia" odbiornika było zmienianie się wskazań na wyświetlaczu programatora. Brak rastra świadczył o nie pracującym odchylaniu linii oraz ramki; nie działała również fonia. Przy załączaniu odbiornika do stanu pracy, generator linii zawarty wewnątrz układu scalonego TDA2595 startował na czas około jednej sekundy, po czym zatrzymywał się wskutek wykrycia w obwodzie ochronnym informacji o wystąpieniu uszkodzenia (n.10 modułu odchylania). Bardzo prawdopodobne było czasochłonne poszukiwanie usterki, gdyby nie zwrócono uwagi na krople wody w pobliżu tranzystora wyjściowego stopnia odchylania linii. Jak się okazało, zalanie odbiornika spowodowało dostanie się wody pod transformator wyjściowy linii; upływ pomiędzy jego wyprowadzeniami wyzwalał działanie układu ogranicznika napięcia. Naprawa polegała na zdemontowaniu elementów znajdujących się w obrębie układu odchylania linii, osuszeniu miejsc pod nimi oraz ich powtórnym zamontowaniu.

GRUNDIG chassis Digi Basie (CUC1805/1825), Basic+ (1826/1827) i Basic++ (1806/1828/ 1829/1830) - np.: M70-280 IDTY/LOG,ST72-261/8 IDTY/LOG, M72-100, Atlanta SE7220 IDTV/ LOG, ST70-270 IDTV
Objawy: Telewizor po włączeniu go wyłącznikiem sieciowym przechodzi natychmiast do stanu standby i nie daje się dalej uruchomić, nawet z pilota. Przyczyna: Uszkodzenie tranzystora CT80085 (BC858B). Naprawa: Wymienić tranzystor oraz wlutować dodatkową diodę 1N4148 łączącą bazę i emiter tego tranzystora w ten sposób aby anoda diody była przylutowana do bazy. Następnie należy usunąć rezystor bezpiecznikowy CR80083 ( 0 om ) i w jego miejsce wstawić rezystor o wartości 470 om 5%.

GRUNDIG CUC4410
W odbiorniku obraz i dźwięk są prawidłowe. Jest możliwość regulacji z klawiatury lokalnej, natomiast regulacja za pomocą nadajnika podczerwieni jest utrudniona. Działa ona wtedy, gdy nadajnik podczerwieni znajdzie się w odległości około 20cm od OTV. Sprawdzenie nadajnika podczerwieni na innym OTV daje efekt pozytywny -jest on sprawny. Okazuje się, że uszkodzony jest układ odbiornika podczerwieni typu TFMS3300. Po jego wymianie zdalna regulacja działa prawidłowo.

GRUNDIG Chassis CUC4411
Odbiornik był po "przepięciu" i nieskutecznej naprawie .Oględziny wykazały liczne uszkodzenia modułu kontroli przetwornicy - odbiornik wykonany był w wersji z rozszerzonym zakresem napięć sieci. Po wymianie wszystkich elementów modułu kontroli, sprawdzono elementy przetwornicy na płycie bazowej. Okazało się, że zwarcie wtórnej strony transoptora na module kontroli uchroniło przetwornicę od uszkodzenia. Po wlutowaniu modułu kontroli odbiornik "ruszył". Zakłócenia widoczne na ekranie spowodowane były pogorszeniem parametrów kondensatorów C692 (prostownik+ 8,5V) i C672 (prostownik +16.5V). Po wymianie kondensatorów ilość zakłóceń zmalała, nadal jednak były widoczne zakłócenia powodowane przez przetwornicę. Przyczyną było "zimne lutowanie" metalowej ramki płyty bazowej. Po przelutowaniu ramki zakłócenia pochodzące od przetwornicy zniknęły.
Dalsze próby odbiornika wykazały brak:
  • trybu gotowości,
  • dźwięku,
  • pamięci programów.
Przyczyną było uszkodzenie pamięci SDA2526 i procesora SDA2023 A-003. Po wymianie procesora i pamięci konieczne było ustawienie opcji serwisowych. Ustawiono zestaw opcji: Programy dwucyfrowe, norma producenta, włączanie na P1, pilot TP661 (wyposażenie odbiornika), zestaw rastrów "cc". Po dostrojeniu odbiornika i wybraniu "n3" i sprawdzeniu zapamiętywania stacji i okazało się, że na ekranie występują "wyrywania" linii, charakterystyczne dla wad układu syntezy częstotliwościowej oraz zaniki koloru. Dodatkowym objawem było silne promieniowanie odchylania linii, zakłócające pracę innych odbiorników. Przyczyną okazał się "iskrzący" transformator linii 29201-029.00. Po wymianie na nowy odpowiednik, odbiornik zaczął normalnie pracować i po "wygrzaniu" został uznany za sprawny.

GRUNDIG z chassis CUC3400
Jest to dość popularne chassis, często spotykane w Polsce. Do tej grupy można zaliczyć, między innymi, następujące typy telewizorów: P40-342 CTI, P45-346 CTI, T55-340 CTI/text.
Odbiornik po włączeniu nie pracuje, słychać tylko taktowanie zasilacza. Wymiana IC655, C653, C655 i potencjometru R637 nie dała pożądanego efektu. Okazało się, że kondensator C667 ma zwarcie. Wymieniony kondensator powinien mieć napięcie przebicia 450V (poprzednio 2,2uF/385V).
Przy włączeniu telewizora, przez krótki czas, widoczne są linie powrotów. Znajdujący się na płytce FARB/RGB kondensator C9552 o wartości 10uF/16 V wymienić na 22uF/25 V. Telewizor nieoczekiwanie przełącza się na stand-by. Sprawdzić punkty lutownicze, głównie w okolicy zasilacza i odchylania poziomego. Wymienić potencjometr w zasilaczu R637( 1 k).
Tranzystor mocy w przetwornicy T661 BUT56A (ew. BUT11A) po około miesiącu pracy uszkadza się. Wymienić kondensator C667 na 2,2uF/450 V i diodę D666 (BYV 16).
Telewizor nie startuje. Za niska częstotliwość generatora przetwornicy. Kondensator C653 (4n7),od którego zależy ta częstotliwość, wymienić na nowy. Jest on podłączony do nóżki 15-tej układu scalonego IC655.
Dźwięk bardzo cichy i zniekształcony, lub w ogóle go brak. Obraz prawidłowy. Sprawdzić zestrojenie filtra F2211 przez minimalny obrót rdzenia. Jeśli to nie pomoże wymienić IC2230 (np.: TBA 120T). Oba elementy znajdują się na płytce ZF-/Sync.
Bezpiecznik-SI624 (800mA) zabezpieczający 300 V po stronie pierwotnej przetwornicy, natychmiast się przepala. Wymiana tylko T661 (BUT..)jest bezcelowa. Wymienić następujące elementy: T661, IC665, wszystkie diody BA znajdujące się po pierwotnej stronie przetwornicy oraz potencjometr R637. Dodatkowo wymienić C667 na 2,2uF/450 V.

GRUNDIG T 63-640 CUC 6310
Na ekranie okresowo pojawia się cienka pozioma linia - brak odchylania pionowego. Przyczyną tej usterki okazał się pęknięty lut przy kołkach gniazda łączącego cewki odchylające z płytą główną. Po oczyszczeniu i przylutowaniu kołków tego gniazda odbiornik pracuje prawidłowo.

GRUNDIG z chassis CUC 7301/7301F (np. P37-070, T51-730 text, T55-730/5 text)
Objaw: Brak obrazu. Wysokie napięcie prawidłowe.
Przyczyna: W wyniku wyładowania wysokiego napięcia wewnątrz kineskopu tranzystory CT181, CT186, CT191 i CT193 ulegają uszkodzeniu. Sposób postępowania: Po wymianie tranzystorów należy dolutować dodatkową diodę 1N4148 katodą do n.7 taśmy RGB łączącej płytkę kineskopu z chassis, a anodą do masy, np. do n.4. Producent zaleca montaż tej diody w każdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia tranzystorów CT181, CT186, CT191 i CT193.

GRUNDIG z chassis Digi Basie CUC 1825, 1826 i 1827 (np.: ST 63-255 IDTV/LOG, M70-281 IDTWLOG, SE7089 IDTV/LOG)
Objaw: Telewizor daje się włączyć tylko za pomocą zdalnego sterowania. W trakcie włączania go wyłącznikiem głównym natychmiast przechodzi do trybu standby.
Przyczyna: Zbyt wczesne zadziałanie wewnętrznych zabezpieczeń w momencie włączania.
Naprawa: Wymienić kondensator elektrolityczny C58004(n.6 IC 58010) z 10uF na 22uF/25V.
Dodatkowa informacja: W odbiornikach, w których wyłącznik nie ma styków pomocniczych następuje automatyczny zapis do EEPROM-u ostatniego stanu w jakim znajdował się odbiornik. Oznacza to, że jeżeli w momencie wyłączenia odbiornik znajdował się w trybie standby, to po ponownym włączeniu go wyłącznikiem głównym, zostanie on wprowadzony do ostatniej pozycji wyjściowej tzn. w tym przypadku do trybu standby.

GRUNDIG chassis CUC 7303/7305/7350 z modułem RGB 29305-022.16/-022.17 (np.: P37-731 text, P45-731 text, T55-731 text, P37-731/12 text, ST55-750 text, XS55/1, Lissabon SE5576 text)
Objaw: Uszkadzanie się końcówki RGB lub zanik wyświetlania telegazety. Przyczyna: Wyładowanie (przebicie) na płytce kineskopu doprowadzające do uszkodzenia. Naprawa: Na module kineskopu o numerach katalogowych 022.16/-022.17 należy wykonać przerwę, zgodnie z rysunkiem l i wlutować dodatkowy rezystor węglowy l k5. Należy zwrócić uwagę aby przerwa na ścieżce była nie mniejsza niż 2mm, a rezystor nie przylegał bezpośrednio do płytki.

GRUNDIG CUC4410
Po włączeniu odbiornika do sieci nie ma żadnej reakcji na polecenia. Odłączyłem główną gałąź zasilania odchylania poziomego. Po podłączeniu sztucznego obciążenia (żarówka 60W/220V) napięcie na wyjściu przetwornicy pulsuje i po paru sekundach całkowicie zanika, a niekiedy waha się od 120 do 160V. Brak reakcji na zmianę nastaw rezystora R654. Przyczyną uszkodzenia była dioda Zenera D651 5,6V. Pomiar diody wykazywał, że jest sprawna, ale pod obciążeniem pracowała wadliwie.

GRUNDIG MODEL ST63-361 CTI-PC
Odbiornik pracuje, jednak po mniej więcej dwudziestu minutach, przy próbie przełączenia kanału, na ekranie pojawia się szum (brak treści obrazu i fonii - jak przy wyłączonej antenie). Pomiary napięć na głowicy wykazał w momencie wystąpienia usterki zanik +12V na nóżce trzeciej tunera. Dalsze pomiary na module głowicy doprowadziły do zlokalizowania usterki , wadliwym elementem okazał się układ scalony TUA2000-4.

GRUNDIG CUC-740
Odbiornik pracuje normalnie przez około 10 minut, a następnie ginie obraz i dźwięk na IIl paśmie głowicy w .cz. Ponieważ odbiornik był podłączony do anteny zbiorczej, na tym paśmie występowało kilka stacji TV. W tym stanie nadal odbierane były stacje na pasmach I i IV/V. Przyczyną braku odbioru na III paśmie były zimne lutowania na układzie scalonym TUA 2000 w bloku w.cz/p.cz. Zimne luty są spowodowane zbyt wysoką temperaturą (wewnątrz pracuje kilka układów scalonych zamkniętych metalową obudową).

GRUNDIG MODEL SE 4244
Odbiornik po włączeniu przełącznikiem sieciowym nie startuje (przełącznik sieciowy sprzężony z zestykiem startowym). Obserwujemy jedynie migotanie wyświetlaczy numerów programów. Pomiar napięcia gałęzi głównej wykazuje wartość 90V (prawidłowa wartość napięcia głównego przetwornicy w tego typu odbiornikach powinna wynosić 120V). Przyczyną uszkodzenia zasilacza okazał się kondensator elektrolityczny C633 100uF /25V włączony pomiędzy nóżki 4 i 5 układu scalonego IC631 TDA 4605 (układ sterujący zasilacza).

  Copyright: © 2005-2015 · www.usterki.hobby-elektronika.eu · Porady serwisowe dla elektroników