telewizory:

 

 

Elektronika:

 

kontakt

» linki

Porady serwisowe - telewizory

 

N

Typowe uszkodzenia powtarzające się w telewizorach marki: Neptun, Nokia i Nordmende.

  NEPTUN

NEPTUN M 541 B
Po włączeniu odbiornika, zarówno obraz jak i fonia są prawidłowe przez około 1 - 2 min., a następnie odbiornik "rozstraja się". Po ponownym dostrojeniu odbiornika potencjometrami programatora obraz i fonia pojawiają się na kilka sekund i usterka powtarza się. Objawy takie mogą sugerować uszkodzenie głowicy w.cz., lecz w tym przypadku przyczyna usterki była gdzie indziej - utlenione styki gniazda G 1 na module UBP (wiązka przewodów łącząca moduł UBP z modułem UMC). Po przeczyszczeniu wtyczki i "kołków" odbiornik pracuje prawidłowo. Dodatkową wskazówką przy naprawie może być fakt, że wartość napięcia U war na 7 styku wtyczki gniazda G 1 nie zmieniała się mimo, że odbiornik rozstrajał się.

NEPTUN M447
Odbiornik nie działa, nie pracuje przetwornica. Pomiary omomierzem elementów na module UMZ wykazały uszkodzenie tranzystorów T601 BU326, T602 BD l36 oraz T603 BD135. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik pracuje kilka godzin, po czym sytuacja powtarza się. W opisywanym przypadku takie zachowanie telewizora spowodowane było usterką kondensatora C609 2n2/1500V.

NEPTUN 546D
Odbiornik przechodzi ze stanu STAND-BY do stanu pracy, ale na wyświetlaczu numeru programu nadal świeci się tylko jeden segment (jak w STAND-BY). Na ekranie widoczne jest białe tło zakłócone szumami (jak przy odłączonej antenie), a z głośnika słychać słaby szum. Przełączanie programów nie powoduje żadnych zmian na ekranie i wyświetlaczu. Objawy sugerowały uszkodzenie układu U903 (UL1958-SAS58O), jednak uszkodzenie polegało na braku napięcia +30V (było około 1.5 V) zasilającego także U903. Napięcie to otrzymywane jest z układu UL 1550 zasilanego poprzez połączone szeregowo rezystory R681 (4k7/2W) i R759 (4k7/2W) z napięcia + 215V. Stwierdzono, że jeden z rezystorów miał przerwę, a drugi zwiększył rezystancję do około 10kom.

NEPTUN 750T
Odbiornik po załączeniu nie pracuje, słychać jedynie buczenie w głośniku i głośną pracę przetwornicy (zawyżone napięcia w gałęzi zasilania). Powodem tego jest uszkodzona dioda Zenera D600 C7,5 V (moduł UMZ 2012-1). Po wymianie diody i sztucznym obciążeniu żarówką 60W , przetwornica pracuje prawidłowo (U4 +138V). Jednak OTV nadal nie pracuje. Następnej usterki należy szukać w stopniu odchylania poziomego. Uszkodzonym elementem okazał się tranzystor T651 BU 208A. Należy również sprawdzić diody wpięte w kolektorze T654 tj.: D650 BY448, D652 BA159. Po wymianie tranzystora T651 i sprawdzeniu diod ,odbiornik pracuje, jednak obraz jest zwężony w poziomie. Regulacja szerokości obrazu nie reaguje (moduł 2020-1, potencjometr R 565). Powodem tego jest uszkodzony tranzystor T657 BF457 oraz rezystor R678 22W/0.25om. Po jego wymianie i regulacji szerokości obrazu, odbiornik pracował prawidłowo.

NEPTUN M745
Odbiornik nie chce się włączyć lub okresowo wyłącza się. Przyczyną tej usterki okazały się " zimne luty " przy wyprowadzeniach bazy i emitera tranzystora kluczującego przetwornicy napięcia T601 ( moduł UMZ 2012 ). Po przylutowaniu wyprowadzeń tranzystora odbiornik pracuje prawidłowo.

NEPTUN 515
Brak odchylania poziomego. Połączenie cewek odchylania poziomego ze stopniem końcowym H jest prawidłowe. Same cewki odchylania poziomego są również sprawne. Przyczyną tego stanu jest przebity kondensator impulsowy 470nF/250V w układzie korekcji zniekształceń obrazu. Wymiana jego powoduje, że odchylanie poziome jest prawidłowe.

NEPTUN M745
Odbiornik pracuje , jednak praktycznie brak jest koloru czerwonego. Dalsze badanie odbiornika z użyciem generatora sygnałowego (test kolorowych pasów ) ujawniło, że nie tylko kolor czerwony lecz również zielony odtwarzane są nieprawidłowo-prawidłowy był tylko kolor niebieski. Po sprawdzeniu oscyloskopem okazało się , że brak jest sygnału R-Y na 8 nóżce układu scalonego U402 ( TDA4565 ) - moduł UMD 2022. Natomiast na nóżce 1 tego układu sygnał R -Y był prawidłowy. Wymiana kondensatorów C-430 i C-431 ( 100pF) - dołączonych odpowiednio do nóżek 4 i 3 układu TDA 4565 - usunęła usterkę i obraz był prawidłowy.

NEPTUN 501A
Odbiornik pracuje normalnie, ale w treści obrazu występują fioletowe poziome pasy które czasami zmieniają swoje położenie i szerokość. Pomiary oscyloskopem sygnałów sterujących kineskop po zadaniu na wejście odbiornika sygnału pasów kolorowych wykazują, że przebiegi są prawidłowe. Przyczyną tego stanu jest kineskop A56-611 X. Ponieważ odbiornik ma 14 lat w kineskopie zaczyna odklejać się maska, która powoduje takie efekty na ekranie. Te same efekty można zaobserwować w kineskopach firmy VALVO A66-500X mających około 20 lat.

NEPTUN M547
Po około 1 - 2 godz. pracy znika obraz i fonia ekran staje się całkowicie czarny z jaśniejszym paskiem u góry ekranu, w głośnikach cisza. Zdarza się, że nagle obraz i fonia wracają "do normy", po czym sytuacja powtarza się. Przyczyną tej usterki był pozornie sprawny tranzystor T921 (BC 238B) na module UMM2002 .

NEPTUN M515
Odbiornik nie pracuje. Pomiary omomierzem układu odchylania "H" wykazują zwarcie tranzystora kluczującego linii T651 BU208. Po wymianie T651 i sprawdzeniu kondensatora C654 9, 1 n (zalecane przy uszkodzeniach BU208), telewizor pracuje około trzech godzin, po czym uszkodzeniu ulega układ scalony odchylania "V" U301 TDA 1170S. W przypadku zaistnienia tego typu objawów, o wadliwą pracę należy podejrzewać układ zasilacza odbiornika. Po odłączeniu gałęzi zasilacza i sztucznym obciążeniu układu żarówką, przetwornica pracuje normalnie (napięcie w gałęzi głównej około 140V), jednak w momencie opukiwania elementów zasilacza, a konkretnie diody D600 BZP 683 C 7,5V, napięcie w gałęziach gwałtownie wzrasta w rezultacie czego uszkodzeniu ulegają różne elementy odbiornika (BU208 oraz TDA1170S). Pomiar omomierzem wylutowanej diody wykazał uszkodzenie elementu, dioda przerywała. Po wymianie uszkodzonej diody oraz układu scalonego odbiornik pracuje normalnie.

NEPTUN 515
Odbiornik pracuje jednak brak jest koloru niebieskiego (ekran świeci z przewagą zieleni). Uszkodzonymi elementami okazały się rezystor R480 (56kS2) oraz tranzystor T462 (BF422). Po wymianie tych elementów kolor treści obrazu jest prawidłowy. Poradę można wykorzystać również w przypadku braku koloru czerwonego i zielonego - odpowiednio rezystory R469 i R455 oraz tranzystory T458 i T453.

NEPTUN M 547 B
Odbiornik Neptun M547 B uległ uszkodzeniu podczas burzy. Stwierdzono spalony bezpiecznik BZ850 (T2A) oraz uszkodzone tranzystory w module zasilacza (UMZ2012)-T601 (BU326A), T602 (BD136), T603 (BD135). Oprócz tych elementów, profilaktycznie zostały wymienione kondensatory elektrolityczne wykazujące zmniejszoną pojemność-C607, C610 (2x22uF/63V) i C605 (100uF/25V). Po uruchomieniu odbiornika, brak było odbioru na zakresie UHF. Zakresy VHF działały, a1e strojenie automatyczne (SEARCH) nie zatrzymywało się. Można było dostrajać kanały korzystając z funkcji FINE TUNE ,ale następowało samoczynne odstrajanie się. Początkowo podejrzany był mikroprocesor U821 (PCA84C640). ale ustalono, że w czasie przestrajania nie zmienia się napięcie ARCz podawane z modułu p.cz. (UMP1007). Uszkodzonym okazał się układ scalony U 100 (A241 D). Ustało odstrajanie się. jednak strojenie automatyczne nie zatrzymało się na poszczególnych kanałach. Pomogła wymiana tranzystora T838 (BC237). Uszkodzoną na zakresie VHF głowicę w.cz., z braku oryginalnej, UMG1010, wymieniono na ZGP301 .

NEPTUN 515
Treść obrazu bardzo jasna, widoczne są powroty. Przy próbie regulacji siatki drugiej na ekranie obserwujemy jedynie minimalne zmiany jasności. Uszkodzony okazał się rezystor R662 470k. Po wymianie na nowy - odbiornik pracuje normalnie.

NEPTUN 505
Odbiornik włącza się, fonia prawidłowa, ale ekran nie świeci. Badanie poszczególnych linii zasilających po wtórnej stronie przetwornicy wykazało przepalenie się bezpiecznika BZ650 T630mA w gałęzi głównej 138V. Po wymianie bezpiecznika i włączeniu odbiornika słychać próbkowanie, odbiornik nie pracuje. Pomiar elementów w torze odchylania poziomego wykazał uszkodzenie tranzystora T651 BU208A (oporność między bazą a emiterem wynosiła około 13052). Po wymianie tranzystora i sprawdzeniu kondensatora C654 9.1 nF/ 1500V (ważne! ),odbiornik zaczął pracować prawidłowo.

NEPTUN M541B (z modułem zdalnego sterowania)
Odbiornik trudno było dostroić do wyższych kanałów (powyżej 9 na VHF i 30 na UHF). Stwierdzono, że napięcie warikapowe na wejściu głowicy (UMG 1010 wypr.4) zmienia się w czasie (na ogół spada), co powoduje, po przekroczeniu zakresu trzymania ARCz, odstrojenie uniemożliwiające odbiór. Po sprawdzeniu znaleziono uszkodzone kondensatory (duża upływność) C27 i C32 - 150p oraz diodę warikapową wykazującą oporność kilkunastu kiloohmów w kierunku zaporowym (D4-BB505B). Należy zauważyć, że takie uszkodzenia w głowicach typu UMG 1010 zdarzają się dość często, zwłaszcza jesienią, gdy wzrasta wilgotność powietrza. Kondensatory ceramiczne stosowane w tych głowicach są"higroskopijne", zwłaszcza C27, C32, C37 i C54 w torze VHF. Uszkodzenia głowicy kwalifikują ją w zasadzie do wymiany, może to być dobrą okazją do zwiększenia liczby odbieranych kanałów po wymianie na głowicę o rozszerzonych zakresach. Gdy nie ma takiej potrzeby można próbować naprawy, oczywiście przestrzegając pewnych reguł. Jeżeli zastosujemy kondensatory o tolerancji 5% (litera J) oraz nie będziemy dotykać cewek, których często niezbyt regularne kształty są efektem strojenia z użyciem wobulatora, to nie nastąpi zauważalne pogorszenie odbioru. Do "poszukiwań" należy użyć zasilacza o napięciu 15-20V i podłączyć go do głowicy: plus na n.4, minus na n.2, 7, 10 lub 11 (masa). Dokonując pomiaru spadku napięcia na rezystorach R18, R24, R27, R30 (47k) oraz Rl, R8, R14 (33k) ustalamy element z upływnością. Należy sprawdzić też kondensatory blokujące C3, C9, C19 i C23 (1nF) posługując się zaimprowizowanym "omomierzem" złożonym z woltomierza i zasilacza, gdyż upływności tych kondensatorów ujawniają się dopiero przy wyższych napięciach (l 5-20 V).

NEPTUN M750T
Okresowe zakłócenia synchronizacji obrazu. W tych momentach na wejściu modułu synchronizacji UMS-2001 giną impulsy synchronizacji. Po prześledzeniu drogi przebiegu tych impulsów (sygnał video do modułu dekodera teletekstu UMT-2010 i impulsów synchronizacji z układu scalonego U1001 -SAA5231) stwierdzono, że przyczyną jest złe lutowanie kondensatora C1018 2u2/16V w module teletekstu.

NEPTUN 546
Ekran jasny, brak treści obrazu. Świeci tylko jeden segment wyświetlacza i odbiornik nie reaguje na zmianę programów. Pomiary napięć wykazały brak napięcia 30V dochodzącego do modułu UMC2010. Uszkodzeniu uległy elementy na płycie głównej: 8681 (6,8k/2W) oraz stabilizator 0750 (UL1550L). Po ich wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

NEPTUN MODEL M341
Odbiornik nie pracuje, pali się powielacz napięcia. Po wymianie TPN31 odbiornik włącza się, jest fonia lecz ekran nie świeci. Dalsze poszukiwania uszkodzenia doprowadziły do zlokalizowania usterki w module synchronizacji UMS2001 (brak impulsów SSC). Uszkodzonym elementem okazał się układ scalony U251 A255. Na skutek iskrzenia powielacza uszkodzony został również układ scalony dekodera koloru U350 TDA4555 na module UMD2012-3. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik zachowuje się normalnie.

NEPTUN 547BT
Regulacje liniowe z pilota działają normalnie, natomiast naciśnięcie klawisza [ REG | na klawiaturze lokalnej choć powoduje wyświetlenie symbolu funkcji i linijki regulacyjnej, nie pozwala jednak regulować wybranej funkcji. Każda próba naciśnięcia klawisza [ < ] lub [ > ] skutkuje przełączeniem się odbiornika na pusty kanał (zanik obrazu i szumy), przez moment jest wyświetlana linijka regulacyjna, ale regulacje nie działają. Podejrzenie padło na mikroprocesor. Jednakże rzut oka na schemat zespołu regulacji podsunął prawdziwą przyczynę wadliwego działania: klawisze [ < ] i [ > ] na klawiaturze lokalnej mają wspólne połączenie z nóżką 19 mikroprocesora PCA84C640P/030. Nie szukając pękniętej ścieżki przylutowałem kawałek przewodu do nóżki l złącza W821, a drugi jego koniec do nóżki 19 mikroprocesora. Usterka znikła. Przy okazji małe sprostowanie: opisując w roczniku 1996 mikrokontrolery sterujące z rodziny PCA84C640, autor powtórzył za kartą katalogową, że nie można jednocześnie używać dwu systemów regulacji, to znaczy zdalnej i lokalnej. Otóż można, jeśli dotyczą tej samej funkcji. Klawiszem [ REG ] na klawiaturze lokalnej wybieramy sobie funkcję do regulacji, a następnie regulujemy z pilota - ale tylko klawiszami głośności [ > + ] i [ > - ] dla wszystkich funkcji.

NEPTUN M515 (czeski tor sygnałowy)
Po włączeniu odbiornika pojawia się głos i obraz, jednak treść obrazu jest lekko widoczna, słaby kontrast i jaskrawość. Po 2 minutach pojawia się prawidłowa treść. Przyczyną tego jest upływność kondensatora "pamiętającego" prąd upływu i dającego informacje o opóźnieniu włączenia: C423 22uF /16V podłączonego do n.27 U401 TDA3505 modułu UMD-2022.

NEPTUN M558
Odbiornik pracuje nieprawidłowo - treść obrazu przesycona zielenią (zły balans ) widoczne linie powrotów. Przyczyną uszkodzenia okazał się rezystor R455 56k włączony w torze zielonym wzmacniacza wizji (reystor miał przerwę).

NEPTUN MODEL M547
Odbiornik pracuje, jednak nie zapamiętuje kanałów. Pomiary na module syntezy wykazały brak napięcia 20V na wyprowadzeniu 3 układu scalonego pamięci EEPROM U822 MDA2061 .Przyczyną tego stanu okazał się rezystor R835 2k7 (rezystor miał przerwę). Po wymianie R835 odbiornik zachowuje się normalnie.

NEPTUN 150
W dolnej części ekranu widoczne tzw. "duchy". Przyczyną tej usterki była przerwa w kondensatorze C 306 (33pF) umieszczonym na module MV 1004.

NEPTUN M541A
Wyświetlacz nie świeci. Telewizor nie odbiera żadnego programu. Pomiary woltomierzem wykazały brak napięcia przestrajania głowicy. Przyczyną uszkodzenia okazał się rezystor R681 6k8 (przerwa). Po wymianie rezystora odbiornik działa.

NEPTUN M547 BT
Po włączeniu odbiornika, ekran wygląda tak, jak gdyby odbiornik przełączył się w tryb AV. Po pewnym czasie odbiornik zaczyna pracować normalnie, po czym następuje ponownie opisane zjawisko. Przyczyną tego stanu było "blokowanie" toru p.cz. w takim przypadku najlepiej wymienić tranzystory T913 i T912 (BC238) na module UMM2002B oraz kondensator C 110 (22nF) na module UMP 1007-2. NEPTUN 505 (z modułem zdalnej regulacji firmy Proelco) Po włączeniu przełącznikiem sieciowym , odbiornik uruchamia się samoczynnie ( powinien przejść do stanu oczekiwania), jednak ekran pozostaje ciemny. Pomiar oscyloskopem przebiegów na wyprowadzeniach procesora sterującego PCA84C640 030 wykazał brak sygnałów analogowych (przebiegi o zmiennym współczynniku wypełnienia, sterujące jaskrawością, kontrastem i nasyceniem). Uszkodzonym elementem okazał się procesor sterujący PCA84C640 / 030.

NEPTUN 745B
Odbiornik "nie pamięta" żadnych nastaw, nieprawidłowe działanie klawiatury lokalnej. Stwierdzono uszkodzenie układu scalonego U822 MDA2061. Po jego wymianie zaszła konieczność ustawienia opcji, lecz było to niemożliwe z uwagi na nie wyświetlanie części segmentów wyświetlacza (w tym odbiorniku zastosowano dwucyfrowy wyświetlacz MAN6710). Przyczyną tego uszkodzenia były przerwy druku na płytce pod wlutowanym wyświetlaczem (druk wykonany tandetnie). Aby wyeliminować z obwodu płytkę, połączono bezpośrednio krótkimi przewodami wyprowadzenia wyświetlacza z gniazdem G 151 na module UBC2060. Po wykonaniu tych połączeń można było prawidłowo ustawić opcje i odbiornik zaczął pracować poprawnie.

NEPTUN M557
W przypadku wymiany uszkodzonego dekodera UMD2010 na inny dekoder PAL (np: dekoder WAGA) obserwujemy brak koloru, mimo że wstawiony dekoder jest dobry. Przyczyną tego jest brak napięcia stałego + 9V na nóżce 5 modułu dekodera. Napięcie to podawane jest na następny moduł i powoduje obecność koloru na ekranie. Aby po wymianie modułu był kolor, należy odlutować przewód od końcówki 1 modułu UMD2021 biegnący do modułu monitorowego. Koniec przewodu należy zaizolować, tak aby nie powodował przypadkowego zwarcia w układzie.

NEPTUN M358
Odbiornik włącza się, fonia jest normalna , jednak ekran zaczyna świecić dopiero po około półgodzinnej pracy (od momentu włączenia). Uszkodzony był iskrownik 1501 (pomiar wylutowanego iskrownika wykazał oporność około 200kom).

NEPTUN 505
Odbiornik pracuje nieprawidłowo, z lewego boku widoczny jest czarny pas, zła identyfikacja koloru, obraz drga. Uszkodzony był rezystor regulowany na module synchronizacji R256 l0k.

NEPTUN M358A
Po wymianie uszkodzonego powielacza TPN31, ekran telewizora przez kilkadziesiąt sekund od włączenia pozostaje ciemny, a następnie rozjaśnia się maksymalnie, nie działa regulacja jaskrawości. Pomiary wykazały, że gdy ekran jest ciemny, napięcia na katodach kineskopu są bliskie 215V, natomiast napięcia na wyjściach RGB układu scalonego U401 (TDA3505-n. 1, 3 i 5) są poniżej 2V. Napięcie na nóżce 26 (wejście sprzężenia zwrotnego automatycznej regulacji bieli)jest bliskie zeru. Po nagłym rozjaśnieniu się ekranu, napięcia na wyjściach RGB - U401 wzrastają do ok. 7V, a na katodach kineskopu spadają do ok. 50V Badanie oscyloskopem wykazało zniekształcenie impulsu SC, polegające głównie na braku części o największej amplitudzie i czasie trwania 4us. Przyczyną było uszkodzenie układu scalonego U251-A255D (TDA2593).

NEPTUN M 547
Na ekranie widać silne zafalowanie całej treści obrazu a w szczególności bocznych krawędzi. Przy próbie regulacji potencjometrem (ampl. E/W) stwierdzono , że przy ustawieniu na minimum wyżej wspomnianego regulatora efekt zafalowania znika . Po dalszych pomiarach stwierdzono uszkodzenie tranzystora T 657

NEPTUN M 547 T
Odbiornik pracuje, jednak na obrazie pojawiają się zakłócenia w postaci cienkich czarnych poziomych linii lub też obraz znika i pojawia się czarne tło z jaśniejszym paskiem u góry ekranu. Przyczyną tego stanu okazały się utlenione kołki gniazda G750. Po oczyszczeniu kołków odbiornik pracuje prawidłowo. Usterki tego typu nie należą do rzadkości w odbiornikach Neptun, dlatego przed rozpoczęciem naprawy warto przejrzeć i ewentualnie oczyścić wszelkie połączenia wtyczek z gniazdami.

  NOKIA

NOKIA Ideal Color 37110S
Brak odchylania pionowego - na ekranie cienka pozioma linia. Przyczyną tej usterki okazały się pęknięte luty na wyprowadzeniach układu scalonego IC451 (LA7837).

  NORDMENDE

NORDMENDE SPECTRA 3606
Po włączeniu odbiornik nie wykazuje żadnych oznak pracy. Na wyjściu brak napięć. Pomiary omomierzem wykazują zwarcie na tranzystorze głównym przetwornicy. Jest uszkodzony tranzystor BU 508 AF Dalsze pomiary pokazują, że rezystor RP 11 - 0.1 om / 0.1 W zasilaniu BU 508 AF ma rozwarcie, CP31- 22uF/ 35V ma połowę swojej pojemności. Po wymianie uszkodzonych elementów przetwornica pracuje normalnie. Przy dostrojeniu do stacji telewizyjnej obraz i fonia po kilku minutach zaczynają "odpływać''. Przyczyną jest układ scalony PLL TD 6316 AP. Jego wymiana powoduje, że odbiornik pracuje prawidłowo.

NORDMENDE Spectra Color 5205 (chassis F15)
Po włączeniu odbiornika klawiszem sieciowym słychać trzykrotny start przetwornicy, po czym odbiornik milknie (nie pracuje przetwornica). Po odłączeniu stopnia linii i obciążeniu gałęzi +U2 (+145V) żarówką, przetwornica zachowuje się tak samo. W ten sposób wyeliminowano możliwość wpływu tego stopnia na przetwornicę. Następnie wstawiono nowy układ IL14 (TEA2029C), aby zabezpieczyć się przed ewentualnym brakiem impulsów na nóżce 7 tego układu, bez którego obecności przetwornica nie zacznie pracować. W dalszej kolejności sprawdzono tranzystory, diody i kondensatory elektrolityczne, nie stwierdzając uszkodzenia żadnego z nich. Ponieważ jakość szeregu lutów budziła zastrzeżenie (przegrzane) dokonano ponownego starannego ich przelutowania. Po tej czynności odbiornik zaczął pracować poprawnie. Dla sprawdzenia starego TEA2029C wstawiono go ponownie do przetwornicy. Spowodowało to ponowne unieruchomienie przetwornicy. Tak więc przyczyna uszkodzenia przetwornicy leżała zarówno po stronie układu scalonego jak i przegrzanych lutów.

NORDMENDE 6205T
Odbiornik odbiera stacje telewizyjne na wszystkich pasmach z obrazem "zaśnieżonym" i szumiącą fonią. W takich przypadkach z reguły podejrzewa się antenę, ale podłączenie jej do innego OTV daje bardzo dobry obraz i dźwięk. Okazuje się, że głowica w.cz. ma bardzo słabą czułość. Przyczyną tego stanu jest uszkodzony tranzystor na wyjściu głowicy w.cz. TH93-2SC2736. Wymiana tranzystora TH93 powoduje, że głowica w.cz. ma odpowiednią czułość, a to daje prawidłowy obraz i dźwięk.

NORDMENDE Spectra 5245
Objaw uszkodzenia: nie można zaprogramować stacji telewizyjnych. Przyczyną tego był uszkodzony układ scalony MDA2061(pamięć EEPROM). Po wymianie na nowy odbiornik pracuje z następującymi nastawami:
  1. ustawienie wszystkich programów na Ch oo,
  2. wyświetlanie funkcji w języku niemieckim,
  3. ustawione standardy: PAL, SECAM (EAST).
Wystarczy zaprogramować poszczególne stacje odbierane z anteny i odbiornik pracuje prawidłowo. Wprowadzając odbiornik w tryb serwisowy umożliwia się zmiany ustawień podanych w punkcie b i c. W tym celu wyłączamy odbiornik przyciskiem sieciowym. Następnie należy nacisnąć oba klawisze + - siły głosu na klawiaturze lokalnej i jednocześnie włączyć odbiornik klawiszem sieciowym. Przyciski +, trzymać tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się napis Pr. Po około 8 sekundach na wyświetlaczu pojawi się ciąg znaków jak poniżej: Klawiszami na zdalnym sterowaniu możemy dokonać następujących zmian: a) klawisz AV - naciśnięcie powoduje ustawienie wskazań międzynarodowych. Powrót do wskazań w języku niemieckim następuje przez naciśnięcie klawisza C na pilocie, b) klawisz 7 - naciśnięcie powoduje pracę w multistandardzie. Naciśnięcie klawisza 9 powoduje przejście do standardu pojedynczego. Aby zapamiętać nastawy programowe, należy przełączyć odbiornik w stan czuwania.

NORDMENDE MODEL TYP 9.532.D
Odbiornik nie pracuje, nie startuje linia, rozlutowany rezystor RA21 l2 om. Przyczyna rozlutowania: zwarty tranzystor kluczujący linii BU 2O8A. Po wymianie tranzystora odbiornik w dalszym ciągu nie pracuje, zaniżone napięcie w gałęzi głównej zasilania (około 50V). Przyczyna przeciążenia: uszkodzony powielacz napięcia typ BG1898-641-014. Powielacz BG1898-641-014 można zastąpić polskim powielaczem TPN30.

  Copyright: © 2005-2015 · www.usterki.hobby-elektronika.eu · Porady serwisowe dla elektroników