telewizory:

 

 

Elektronika:

 

kontakt

» linki

Porady serwisowe - telewizory

 

O

Typowe uszkodzenia powtarzające się w telewizorach marki: Omega, Onwa, Orion, Orizon i Otake.

  OMEGA

OMEGA KVT3732 BG DK
Odbiornik pracuje, jednak w górnej części ekranu obserwujemy zniekształcenia - jakby zafalowanie w pionie treści obrazu. W opisywanym przypadku przyczyną zaistniałej sytuacji okazał się uszkodzony kondensator elektrolityczny C 146 1uF.

OMEGA 5511
Przy próbie włączenia odbiornika słychać "pisk" przetwornicy napięcia, po czym odbiornik zaraz wyłącza się. Po obciążeniu przetwornicy żarówką, okazało się, że daje ona zbyt wysokie napięcie. Przyczyną tego stanu była utrata pojemności kondensatora C811 (47uF/50V). Po jego wymianie, przetwornica pracuje prawidłowo, jednak odbiornik w dalszym ciągu nie chce włączyć się do stanu pracy (przetwornica piszczy i wyłącza się). W tym przypadku należało jeszcze wymienić zwarty tranzystor w odchylaniu poziomym Q402 (2SD1555).Warto również sprawdzić kondensatory elektrolityczne po wtórnej stronie przetwornicy, gdyż zbyt wysokie napięcie mogło je uszkodzić.

  ONWA

ONWA K-A120
Po włączeniu odbiornika wyłącznikiem sieciowym, telewizor załącza się. Ekran świeci się, ale brak jest treści wizji oraz brak fonii. Odbiornik nie reaguje na polecenia z pilota oraz klawiatury lokalnej. Uszkodzonym elementem okazał się procesor IC602 typu Onwa 68230YKTC. Po wymianie procesora objawy ustąpiły.

ONWA K-A120
Odbiornik w trakcie pracy wyłącza się. W opisywanym przypadku przyczyną takiego zachowania telewizora okazały się zimne lutowania na wyprowadzeniach przekaźnika załączającego.

  ORION

ORION 20AR
Odbiornik pracuje - wizja normalna , jednak fonia zakłócona przydźwiękiem radiowym. W odbiornikach ORION dość często spotykanym uszkodzeniem są zimne luty występujące w różnych częściach telewizora. W opisywanym przypadku zimne luty występowały na module fonii 6,5MHz PCB008, w miejscu lutowania wiązki łączącej moduł z płytą główną odbiornika. Po przelutowaniu przewodów łączących na module PC 8008 zjawisko ustąpiło.

ORION Triade 34
Objaw uszkodzenia: nieczynny (nie pracuje przetwornica). Oględziny wykazały wypalenie druku przy jednym z wyprowadzeń transformatora przetwornicy. Wypalenie było tak mocne, że uszkodzeniu uległ też transformator. Po starannym wyczyszczeniu wypalonego miejsca i założeniu nowego transformatora odbiornik pracuje poprawnie. Objaw uszkodzenia: nieczynny (przetwornica pracuje), spaleniu uległ rezystor RL46 (22k), dioda DL8 oraz kondensator CL30 (0.22uF/250V). Wypalony został również druk pod RL46. Przyczyną uszkodzenia była utrata pojemności CL29 (330nF/400V). Po wymianie w/w elementów odbiornik pracuje prawidłowo.

ORION 513
Do odbiornika dostała się woda nalana przez dziecko. Po włączeniu do sieci odbiornik nie wykazuje żadnej reakcji. Stwierdzono brak napięcia +103V z przetwornicy. Po wymianie w przetwornicy układu IC501 (STR50103A) napięcie to pojawiło się, lecz nadal brak było wysokiego napięcia. Pomiary wykazały brak napięcia zasilania na kolektorze tranzystora sterującego Q401. Stwierdzono przerwę w uzwojeniu transformatorka T401. Po jego wylutowaniu okazało się, że zgromadziła się pod nim woda, która rozpuściła końcówki. Z braku oryginalnego transformatorka zastosowałem podobny z odbiornika FUNAI-MK-. Po wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

ORION 5519VT
Odbiornik pracuje, jednak nie ma fonii. Fonia pojawia się, gdy podajemy sygnał na wejście m.cz. (eurozłącze). Pomiary omomierzem elementów w obrębie toru fonii wykazały przerwę rezystora R256 120k, dołączonego do nóżki 6 układu scalonego IC251 LA7210.

ORION 514
Odbiornik nie chce się włączyć przy pomocy wyłącznika sieciowego. Po kilku lub kilkunastu próbach można go włączyć i wtedy przy pomocy nadajnika podczerwieni wykonywać wszystkie czynności obsługowe. Przyczynątego stanu jest złe resetowanie mikroprocesora OEC8034, a konkretnie uszkodzenie układu scalonego MN 1208 S. Po jego wymianie odbiornik można włączyć wyłącznikiem sieciowym za pierwszym razem.

ORION Color 3630RC
Telewizor nie działa - wyświetla tylko numer programu na wyświetlaczu. Widocznym uszkodzeniem było przebicie trafopowielacza w.n. 3714002. Dalsze pomiary wykazały uszkodzony układ IC501 - STR 451 w przetwornicy, który w praktyce jest już niedostępny, więc należy go zastąpić układem STR 50103A i dokonać przeróbek opisanych w serwisie elektroniki 1/95. Uszkodzeniu uległ także R 501-5.6om/2W.

ORION (na układzie TA8659)
Uszkodzenie: brak koloru. W tym typie odbiornika system koloru PAL oraz SECAM przełączany jest z pilota (lub klawiatury lokalnej). Po podaniu na wejście antenowe sygnału SECAM okazało się, że kolor jest nawet po przełączeniu na system PAL. Pomiary wykazały nieprawidłową wartość napięcia na n. 11 TA8659. Napięcie na n.l l podawane jest z mikroprocesora. Mikroprocesor pracuje prawidłowo. Przyczyną zaniżonego napięcia jest mała oporność wejściowa linii SW2 (n.11 TA8659) - około 100om. Od strony druku, na płycie głównej dolutowany jest kondensator i przyklejony klejem. Właśnie klej był przyczyną usterki. Prawdopodobnie pod wpływem wilgoci klej zaczął przewodzić. Po jego starannym zdrapaniu, odbiornik pracuje prawidłowo. W tym samym typie odbiornika, zetknąłem się z uszkodzeniem odchylania pionowego, objawiającego się silną nieliniowością w górnej części ekranu (stopień końcowy pionu na LA7830). Uszkodzony był kondensator 1000uF/35V, włączony w szereg z cewkami odchylającymi.

  ORIZON

ORIZON 51TC449D
W telewizorze okresowo ciemniał i rozjaśniał się ekran. Po sprawdzeniu okazało się, że jest to spowodowane zanikami napięcia żarzenia kineskopu. Żarzenie kineskopu zasilane jest z przetwornicy impulsowej (napięcie stałe), a nie z układu odchylania poziomego jak w podobnych wcześniejszych konstrukcjach. Przy czy na usterki były złe lutowania wyprowadzeń transformatora przetwornicy.

  OTAKE

OTAKE MODEL COLOR 517 V7
Odbiornik pracuje, jednak zawija obraz u góry. Na środku ekranu widoczne są cienkie czarne linie wzdłuż środkowej części obrazu. W górnej lewej części ekranu (mniej więcej pięć centymetrów od narożników) widoczny wycięty fragment treści obrazu o kolorze ciemnozielonym (nieregularny ciemnozielony kształt). Przyczyną tego zjawiska jest wada kondensatora elektrolitycznego włączonego w układzie stabilizacji 12 V - C432 470 uF / 25V. Przyczyną zawijania jest usterka kondensatora elektrolitycznego C429 1000 uF/35 V, włączonego w układzie zasilania odchylania pionowego odbiornika .

OTAKE MODEL 5130 2RC
Odbiornik pracuje, jednak zanika fonia . Po podaniu z generatora sygnałowego testu kolorowych pasów i fonii zmodulowanej, pomiar oscyloskopem na kondensatorze C352 wykazuje zaniki przebiegu sinusoidalnego 1kHz (sygnał testowy).Przyczyną uszkodzenia okazał się kondensator elektrolityczny C352 1uF/50V. W innym przypadku w tym samym typie odbiornika przyczyną uszkodzenia objawiającego się w ten sam sposób było zimne lutowanie na wyprowadzeniu 5 układu scalonego IC202 LA7520.

OTAKE MODEL COLOR 5522VT
Odbiornik nie pracuje. Pomiary po stronie pierwotnej zasilacza wykazują obecność napięcia 275V po mostku prostowniczym. Przy próbie pomiaru napięcia na wyprowadzeniu 3 układu scalonego IC501 STR58041 zasilacz startuje, odbiornik włącza się i pracuje bez zastrzeżeń. W przypadku zaistnienia tego typu objawów za wadliwy element możemy uznać układ scalony IC501 STR58041. Po wymianie uszkodzonego IC501 odbiornik pracuje normalnie.

OTAKE Color 520 VT
Odbiornik nie pracuje, słychać pisk przeciążonej przetwornicy napięcia. W opisywanym przypadku pomiary omomierzem elementów układu linii odbiornika wykazały uszkodzenie tranzystora Q402 2SD1878.

OTAKE MODEL NO COLOR 5522VT
Dość częstym uszkodzeniem w tego typu odbiornikach zimne lutowania pojawiające się w różnych częściach płyty bazowej. W odbiorniku COLOR 5522VT spotkałem się z zimnym lutem występującym na nóżce 10 trafopowielacza (uzwojenie zasilające żarzenie kineskopu). Uszkodzenie objawiało się gaśnięciem ekranu telewizora w trakcie pracy. Innym miejscem, w którym dość często występuje zimny lut jest stabilizator IC502 L7812 (zasilanie 12 V płyty). W przypadku wystąpienia tej usterki odbiornik nie pracuje.

OTAKE Color 5130 RC i 1530 RC
Opisuję to uszkodzenie jako ciekawostkę, gdyż uszkodzonym elementem był mały niepozorny kondensator. Objawy po włączeniu odbiornika do sieci są następujące: na ekranie pojawia się obraz i fonia, ale tylko na moment. fonia zanika, a obraz na ekranie jest postrzępiony i niestabilny, tak jakby było iskrzenie na W.N. lub trafopowielaczu albo brak identyfikacji. Przyczyną całego zamieszania okazał się kondensator elektrolityczny 1uF/50 C210 wpięty do nóżki 7 układu IC201 LA7520. Po wymianie kondensatora C210 wszystkie usterki zniknęły i odbiornik pracuje normalnie.

OTAKE MODEL COLOR 513
Odbiornik pracuje, jednak obraz jest za wąski. Dopiero po kilku minutach pracy osiąga właściwe parametry. W opisywanym przypadku, za ten stan odpowiedzialny okazał się kondensator włączony w układzie zasilania 103V - C452 100uF/160V.

OTAKE MODEL 20AR
W trakcie pracy odbiornika ekran przestaje świecić. zanika fonia, jednak wyświetlacz numerów programów pokazuje numer kanału (układ sterowania pracuje prawidłowo). Dość częstą przyczyną takiego zachowania telewizora są zimne luty powstające na wyprowadzeniach układu scalonego przetwornicy napięcia STR45l. W opisywanym przypadku zanik napięcia 103 V,spowodowany zimnymi lutowaniami, powodował wyłączanie odbiornika. Po przelutowaniu wyprowadzeń, układ pracuje normalnie.

OTAKE MODEL 5130-2RC
Cicha fonia. Pomiary toru fonii wykonane oscyloskopem wykazały prawidłową wartość sygnału na wejściu wzmacniacza mocy (po podaniu z generatora sygnałowego testu pasów kolorowych i fonii zmodulowanej l KHz, przy maksymalnym wysterowaniu amplituda sygnału sinusoidalnego wynosiła około 0,7 V). Dalsze poszukiwania uszkodzenia w układzie wzmacniacza m.cz. doprowadziły do zlokalizowania przyczyny. Okazał się nią, kondensator sprzęgający C354 4,7uF/160V (nie ładuje się). Po wymianie kondensatora fonia prawidłowa.

OTAKE model 514
Odbiornik nie pracuje. W chwili włączenia telewizor próbuje wystartować, wyświetlacze numerów programów zapalają się i po chwili gasną , odbiornik ponownie przechodzi w stan czuwania. Przyczyną tego stanu okazał się brak napięcia 9,2V na nóżce 40 układu scalonego TA8659. W odbiorniku OTAKE 514 napięcie to otrzymywane jest z układu stabilizatora napięcia zbudowanego w oparciu o rezystor R458 i diodę Zenera D403 zasilanego z linii 103V. W opisywanym przypadku elementem uszkodzonym okazał się rezystor R458 4k7 (rezystor miał przerwę ).

OTAKE Color 5130 2RC
Odbiornik nie pracuje. Pomiary napięć po wtórnej stronie zasilacza wykazały zaniżoną wartość w gałęzi głównej (około 40V). Przyczyną zaistniałej sytuacji okazał się uszkodzony kondensator C452 100 uF/160V.

OTAKE MODEL COLOR 517
Odbiornik pracuje nieprawidłowo - na ekranie obserwujemy ciemne smużenia zmieniające się w takt zmian jasności scen obrazu. Brak też prawidłowego kontrastu obrazu.W przypadku zaistnienia tego typu objawów należy zwrócić uwagę na poprawność działania układu wzmacniaczy RGB. W opisywanym przypadku pomiar napięcia zasilającego tranzystory wykonawcze układu wzmacniaczy RGB wykazał zaniżoną wartość napięcia 180V - oscylowało ono, w okolicach 120-130V. Uszkodzonym elementem okazał się kondensator elektrolityczny C431 4,7uF /250V.

OTAKE 5521 VT
Po włączeniu do sieci odbiornik nie daje oznak pracy. Dioda R2M wykazuje pełne zwarcie. Po jej wymianie zasilacz pracuje przy nominalnych wartościach napięć. Jednak po upływie około 1 godziny, następuje gwałtowny skok napięcia U=110V do wartości okoko 180V, co w konsekwencji ponownie uszkadza diodę R2M. Przyczyną tego stanu jest układ scalony STR-58041. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik pracuje prawidłowo.

OTAKE COLOR 5130-2RC
Telewizor pracuje, jednak treść obrazu jest wyginana, chwilami drga, odbiornik zrywa też synchronizacje pionową .W przypadku zaistnienia tego typu objawów o wadliwe działanie możemy podejrzewać układ pośredniej częstotliwości. W opisywanym przypadku elementem uszkodzonym okazał się kondensator elektrolityczny C210 10uF/50V dołączony do nóżki 7 układu scalonego IC201 LA7520N (kondensator pracujący w układzie ARW). Po wymianie C 210 zjawisko ustąpiło.

OTAKE 517 VT
Po włączeniu odbiornika na ekranie widoczna jest jedynie cienka linia pozioma, fonia prawidłowa. Napięcia zasilające układ odchylania pionowego są prawidłowe, sprawny jest również stopień końcowy wzmacniacza odchylania pionowego. Sprawdzenie oscyloskopem przebiegu impulsów V sterujących stopniem końcowym odchylania pionowego wskazuje że impulsy wychodzące z układu TA86599AN znacznie odbiegają od normy. Okazuje się, że przyczyną opisywanego zjawiska było uszkodzenie układu scalonego TA8659AN wskutek zwarcia nóżek 29,30,31 i 32. Firma OTAKE do mocowania przewodów do płyty głównej zastosowała klej, który sklejając nóżki układu scalonego, pod wpływem warunków atmosferycznych spowodował zwarcie i uszkodzenie układu scalonego.

OTAKE COLOR5522 VT Po włączeniu odbiornika brak wizji i fonii, działa wyświetlacz numerów programów, jednakże telewizor nie reaguje ani na polecenia z pilota ani z klawiatury lokalnej. Przyczyną tej usterki było uszkodzenie układu scalonego IC501 STR58041. Dla sprawnego układu scalonego STR58041, wartości rezystancji pomiędzy wyprowadzeniami 1-2 oraz 2-3 wynoszą l0 kom, w tym przypadku wynosiły około 200kom.

OTAKE MODEL COLOR 517
Odbiornik pracuje, jednak w systemie PAL brakuje koloru. Przyczyną tego stanu w opisywanym przypadku okazał się kondensator elektrolityczny C682 1 P/63 V włączony w układzie filtracji napięcia 12V doprowadzonego do nóżki 6 układu scalonego TA8659. Wylutowany kondensator mierzony przyrządem sprawiał wrażenie dobrego jednak w układzie pracował wadliwie. Uwaga: w modelu COLOR 517 kondensator C682 montowany jest od strony mozaiki.

OTAKE Color 5522VT
Odbiornik włącza się, jest fonia, jednak ekran pozostaje ciemny. Po regulacji siatki drugiej, ekran rozjaśnia się i pojawiają się powroty , jednak w dalszym ciągu nie ma treści obrazu. Przyczyną takiego zachowania telewizora okazała się uszkodzona dioda Zenera D404 GZA20Y (dioda zwarta). OTAKE Color 5521 VT
Odbiornik nie pracuje. Pomiary omomierzem elementów układu przetwornicy wykazują zwarcie diody za-bezpieczającej R2M. Po wymianie uszkodzonej diody, sztucznie obciążony zasilacz pracuje niestabilnie. Uszkodzony był układ scalony STR58041 .

OTAKE COLOR 514
Odbiornik pracuje jednak nie reaguje na polecenia z pilota oraz klawiatury lokalnej, nie daje się też wprowadzić w tryb strojenia przełącznikiem PRESET (przełącznik bistabilny typu isostat). W przypadku zaistnienia tego typu objawów, o nieprawidłowe działanie można podejrzewać procesor sterujący odbiornika. W opisywanym przypadku elementem uszkodzonym był procesor IC 103 0EC8034

OTAKE 5130-2RC
Brak koloru czerwonego . Po wstępnych badaniach ustalono , że kineskop oraz wzmacniacze wizyjne poszczególnych kolorów są sprawne . Również układ scalony TA 8659AN okazał się nieuszkodzony . Dalsze poszukiwania pozwoliły ustalić , że jeden z kondensatorów elektrolitycznych 0,47uF dołączonych do TA8659 zwiększył swoją pojemność do około 2,5 uF. Po wymianie kondensatora na sprawny , odbiornik pracował już normalnie.

OTAKE COLOR 517VT
Odbiornik pracuje, jednak nie ma koloru w obydwu standardach (SECAM i PAL), od czasu do czasu na ekranie obserwujemy zakłócenie objawiające się migotaniem treści obrazu na czerwono. Za ten stan odpowiedzialny okazał się układ scalony IC401 TA8659 AN.

OTAKE 5522VT
Po włączeniu, odbiornik czasami pracuje godzinę, czasami dwie lub nawet dwa-trzy dni, po czym włącza się na stałe i nie da się go uruchomić ani włącznikiem sieciowym ani nadajnikiem zdalnego sterowania. Przyczyną tej usterki okazał się zimny lut na rezystorze R501 5.6 om/7W, włączonym przed mostkiem prostowniczym. Po przelutowaniu wyprowadzeń rezystora odbiornik działa normalnie.

OTAKE MODEL COLOR 513
Odbiornik pracuje, wizja normalna, jednak nie ma fonii. Poszukiwania usterki w układzie wzmacniacza m.cz. wykazały przerwę rezystora R358 100 om włączonego w układzie zasilania 103 V wyżej wspomnianego układu. Po wymianie R358 telewizor pracuje normalnie.

OTAKE - CURTIS 517 VT
Odbiornik całkowicie nieczynny ( po niefachowej " ingerencji " użytkownika ) . Przy pierwszych oględzinach okazało się że jest uszkodzona dioda D 501 w mostku Graetza , uszkodzony rezystor R155 10k i przepalona ścieżka łącząca R 590 i diodę D 501.Po wymianie wymienionych wyżej elementów i połączeniu uszkodzonej ścieżki , odbiornik w dalszym ciągu nie daje się uruchomić. Rutynowe pomiary napięć i elementów przetwornicy pozwalały przypuszczać , że nie występuje tu żadne uszkodzenie. Po wymuszeniu " 0 " na bazie tranzystora Q 517 telewizor " ożył " - przetwornica zaczęła pracować , ekran zaczął świecić , jednak w dalszym ciągu nie było ani obrazu ani dźwięku. Po odłączeniu bazy Q 517 od masy, odbiornik gaśnie. Dalsze poszukiwania usterki skierowano w stronę głównego procesora IC 103 - OEC 8034 . Pomiary napięć na poszczególnych nóżkach procesora wykazały uszkodzenie układu resetującego w/w układ. Uszkodzonym okazał się IC 104 - MN 1280S . Po wymianie tegoż układu wszystkie funkcje odbiornika wróciły do normy.

  Copyright: © 2005-2015 · www.usterki.hobby-elektronika.eu · Porady serwisowe dla elektroników