telewizory:

 

Elektronika:

 

 

kontakt

» linki

Porady serwisowe - telewizory

 

T

Typowe uszkodzenia powtarzające się w telewizorach marki: Tactics, Tatung, TEC, Telefunken, Telestar, Tensai, Thomson, Tornado, Toshiba, Trilux i Tronic.

  TACTICS

TACTICS CTV 9051
Odbiornik pracuje, jednak w górnej części ekranu widoczne są linie powrotów. Przyczyną tej usterki okazał się kondensator C307 (4,7uF/160V). Pojego wymianie odbiornik pracuje prawidłowo. Ponieważ kondensator ten znajduje się w pobliżu radiatora tranzystora odchylania pionowego, należy zastosować kondensator mogący pracować w temperaturze do 105° C.

TACTICS CTV-9051
Odbiornik nie włącza się do stanu pracy mimo , że słychać włączający się przekaźnik oraz zapala się dioda LED (POWER). Napięcie na kolektorze tranzystora kluczującego Q305 jest prawidłowe, jednak brak impulsów sterujących bazę tego tranzystora. Uszkodzonym elementem okazał się dławik I.301 (5,6 uH) - zbyt duża oporność . Po wymianie dławika odbiornik pracuje prawidłowo. Opisaną poradę można wykorzystać również przy naprawie innych odbiorników o podobnej konstrukcji: PRIMA XT-5125, ANITECH M5lT, KITT CK-5012 Z.

  TATUNG

TATUNG chassis 180
Trzy odbiorniki "poddane" konfrontacji z burzą cechowało identyczne uszkodzenie polegające na braku fonii oraz wizji, przy jednocześnie świecącej się diodzie LED, sygnalizującej załączenie odbiornika. We wszystkich tych przypadkach, uszkodzonym okazał się układ scalony SAB3035 (IC1001), znajdujący się na module panelu czołowego.

  TEC

TEC 5174
Po włączeniu odbiornika obserwujemy jedynie świecenie ekranu (efekt jak przy wyłączonej antenie) - przełączanie programów nic nie daje .Przy próbie dostrojenia można zauważyć że odbiornik jakby przestrajał głowicę , jednak nie zatrzymuje się na żadnym programie. Pierwsze pomiary woltomierzem pozwoliły ustalić że napięcie warikapowe przy przestrajaniu oscyluje w przedziale od 0V do około 4,5V. Jednocześnie stwierdzono , że napięcie na IC 406 jest prawidłowe -tzn. 32V. Po pomiarach omomierzem obwodu strojenia głowicy okazało się że rezystor R 412 (33k) zwiększył swój opór do 210k. Po wymianie w/w rezystora wszystko wróciło do normy.

TEC 5174
Odbiornik po załączeniu zachowuje się tak jak przy wyjętej antenie ; ekran świeci i słychać szum w głośniku. Udaje się dostroić telewizor do programu , jednak odbiornik " nie może go zapamiętać " - już po przełączeniu na inny program traci pamięć. Po sprawdzeniu napięć na IC 404 ( pamięć ) stwierdzono zaniżone napięcie na 2 wyprowadzeniu wukładu - ok. -16 V, a powinno być -30 V. Przyczyną zaniżonego napięcia było "wyschnięcie " kondensatorów elektrolitycznych C 617 , C 618 i C 619 , pracujących jako powielacz napięcia. Po wymianie uszkodzonych kondensatorów odbiornik pracował normalnie.

TEC 5174
Po włączeniu odbiornika nie widać żadnych niepokojących objawów - odbiornik zachowuje się normalnie nawet po kilku godzinach pracy. Tkwiącą w nim usterkę widać dopiero przy próbie wyłączenia np. pilotem . Telewizor nadal pracuje - znika jedynie kolor. Przyczyną tej dziwnej usterki jest uszkodzenie tranzystorów Q 605 (2 SA1013 ) i Q 606 (2 S.C. 2335 ) lub tylko jednego z nich. Czasami spotyka się również uszkodzenie Q 608 (2 SC 2230 tranz. sterujący powyższymi).Jest to bardzo często występująca usterka nie tylko w tym modelu OTVC TEC ale identyczny układ spotyka się w OTVC ROYAL , TENSAI .

TEC MODEL 5167VR
Telewizor pracuje, nie odchyla w pionie, fonia normalna .Pomiar woltomierzem wykazuje brak napięcia 25V zasilającego układ wykonawczy odchylania pionowego (napięcie doprowadzane ze strony wtórnej trafopowielacza). Przyczyną tego stanu jest przerwa rezystora R 306 10 om włączonego pomiędzy uzwojenie transformatora a diodę prostowniczą układu zasilania odchylania "V" odbiornika.

TEC 3660 ME
W odbiorniku nie startuje przetwornica napięcia. W opisywanym przypadku pomiary omomierzem układu zasilacza wykazały przerwę rezystora R303 100k.

TEC MODEL 5181
Sztucznie obciążona przetwornica nic startuje. Po włączeniu, ładuje się kondensator C804, napięcie osiąga wartość 275V (prawidłowa) - jednak układ zasilacza nie wzbudza się. Po wyłączeniu odbiornika i rozładowaniu kondensatora C804 pomiary wykonane omomierzem wykazały przerwę pozystora R802 PTC J29P190.

TEC 3614 VR
Odbiornik nie działa,jest napięcie na kondensatorze filtrującym za mostkiem prostowniczym. Uszkodzonym elementem okazał się rezystor R908 (56k). Po jego wymianie odbiornik włącza się, jednak na ekranie widoczne są linie powrotów nałożone na treść obrazu oraz odbiornik nie reaguje na zmianę jaskrawości. Kolejnym uszkodzonym elementem okazał się rezystor R820 ( 1,2 Mom). Rezystor ten znajduje się na płytce kineskopu.

TEC 5167VR
Po włączeniu odbiornik pracuje, jednak na ekranie obserwujemy pulsowanie jasności i nasycenia koloru. Czasami występuje zrywanie synchronizacji. Po dłuższej pracy odbiornika zjawisko to praktycznie ustępuje. Uszkodzonym elementem okazał się kondensator elektrolityczny C613 (47uF/160V). Przy okazji warto również wymienić kondensatory: C320 (100uF/160V), C611 (220uF/25V), C607 (10uF/50V) i C609 (47uF/25V) - szczególnie w starszych odbiornikach.

TEC model 5167VR
Odbiornik nie pracuje. Po włączeniu przełącznikiem sieciowym ładuje się kondensator włączony po mostku prostowniczym, napięcie osiąga wartość 275V jednak układ zasilacza nie wzbudza się. Po wyłączeniu odbiornika napięcie 275 V gwałtownie spada do zera. Zachowanie takie może wskazywać. że mamy do czynienia ze zwarciem w układzie zasilacza. W opisywanym przypadku elementem uszkodzonym okazała się dioda włączona po wtórnej stronie przetwornicy, w gałęzi głównej 115V D611 T 35 (dioda zwierała).

  TELEFUNKEN

TELEFUNKEN 615 A1
Po włączeniu odbiornika, pracuje on przez kilka sekund. a następnie na całym ekranie pojawiają się cienkie linie i odbiornik wyłącza się. Po chwili odbiornik ponownie włącza się i opisane zjawisko powtarza się. Przyczyną tej usterki okazał się tranzystor T463 (BC548).

TELEFUNKEN chassis 615A
Po około 20 sek. od włączenia OTV, pojawia się obraz, ale jest on bardzo nieostry. Próby regulacji ostrości potencjometrem R385 nie dają efektu. Od czasu do czasu ostrość obrazu na krótko powraca. Uszkodzony jest trafopowielacz o symbolu AT 110/26/02. Wymieniony został na trafopowielacz firmy DIEMEN HR7306. Ustawiamy ostrość obrazu potencjometrem R385 i odbiornik pracuje z odpowiednią jakością obrazu. Schemat ideowy odbiornika Telefunken Chassis 615A znajduje się w zeszycie nr 5 wydawnictwa NEXT.

TELEFUNKEN PAL Color A125P (Nordmende Spectra Portable 3604)
Po włączeniu odbiornik pracuje prawidłowo. Po pewnym czasie następuje krótkotrwały zanik wizji i fonii (na okres około 2-3 sekund), po czym odbiornik powraca do normalnej pracy. Sytuacja powtarza się w sposób zupełnie przypadkowy. Podczas zaniku wizji i fonii klawiatura lokalna działa prawidłowo, przyjmowane są również rozkazy z pilota (wyświetlacz zachowuje się jak podczas normalnej pracy). Nie słychać charakterystycznych trzasków towarzyszących pojawianiu się i zanikaniu wysokiego napięcia. Ponieważ wizja i fonia zanika na tak krótki czas i w tak niespodziewanych momentach, pomiar napięć jest bardzo kłopotliwy. W celu stwierdzenia występowania lub zaniku napięć posłużyłem się następującym sposobem: do miejsc z których zasilane są układy odbiornika (CL67, CL66, CP46, CP47, CPS1 ) oraz do 12 nóżki układu scalonego IL03 (TEA2026C) przylutowałem diody LED (po uprzednim dobraniu odpowiedniej rezystancji i mocy oporników). Dzięki ternu stwierdziłem, że w momencie zaniku obrazu i dźwięku zanikają również napięcia otrzymywane z trafopowielacza: 7V, 17.5V i 200V. Przyczyną zaniku napięć okazały się niewłaściwe impulsy sterujące tranzystor końcowy stopnia odchylania poziomego TL37 (BU208A) wychodzące z 10 nóżki układu TEA2026C, co stwierdziłem obserwując przy pomocy oscyloskopu przebiegi w układzie oscylatora 500kHz, z którego między innymi otrzymywana jest częstotliwość odchylania poziomego. Według instrukcji serwisowej przebieg na kondensatorze CL14 (180pF) powinien mieć amplitudę 3.5 Vss. Amplituda zmierzona wynosiła około 2.5Vss. Uszkodzonym elementem ukazał się rezonator kwarcowy QL 11 (CSB 500B).

TELEFUNKEN Chassis 512
W odbiorniku występowały problemy z fazą odchylania poziomego i zaniki koloru. Wymiana układu TBA950 nie przyniosła poprawy - regulacja fazy była typu "punktowego" i była skuteczna tylko do zmiany programu lub wyłączenia odbiornika. Pomiar oscyloskopowy wykazał brak impulsów powrotu linii na n.10 układu TBA950. W tym chassis impulsy powrotu kształtowane są układem z tranzystorem T541 typu BC308, który okazał się zwarty. Po wymianie T541 (zastosowano BC558B) usterki ustąpiły.

TELEFUNKEN DC8066
Odbiornik włącza się, ale ekran nie świeci. Pomiar elementów na module zasilania NETZTEIL II wykazał uszkodzenie następujących diod Zenera: D421 BZX55 C 15 (zwarcie) i D422 BZX55 C12 (zwarcie). Po wymianie diod odbiornik pracuje normalnie.

TELEFUNKEN chassis 415
Odbiornik nie działania. Spalony jest bezpiecznik FU 851- 3.15A. Tranzystor kluczujący przetwornicy 2SD905 ma zwarcie między poszczególnymi wyprowadzeniami. Wymieniając w / w elementy należy wymienić jeszcze tranzystory: T46l-BC327, T462-BC368 tworzące układ tyrystora. Przy pomocy potencjometru R255-lkom ustawiamy napięcie główne zasilacza U,=150 V Schemat ideowy opisywanego zasilacza odbiornika TV Telefunken Chassis 415 A znajduje się w zeszycie nr 5 wydawnictwa NEXT.

  TELESTAR

TELESTAR model 4055T
Odbiornik włącza się, fonia jest normalna ,jednak kineskop nie świeci. Pomiary wykonane na module UMK wykazały brak napięcia żarzenia. Przyczyną uszkodzenia okazał się rezystor montowany na płycie głównej telewizora włączony w układzie żarzenia R639 0.22 om (rezvstor miał przerwę). Po wymianie R639 odbiornik działa normalnie.

TELESTAR CTV2103TXT, CTV2003TXT
Treść wizyjna zanika, tak jakby odbiornik przechodził w tryb AV. Częstotliwość pulsacji, treść wizyjna - tryb AV, jest zależna od napięcia siatki drugiej. Napięcia zasilające płytkę kineskopu 12V oraz 200V są prawidłowe. Podejrzenie pada na płytkę kineskopu. W czasie jej sprawdzania znaleziono rozwarty rezystor w ograniczniku prądu kineskopu R619 - 330k. Jego wymiana nie dała jednak pożądanego efektu. Po sprawdzeniu wszystkich elementów omomierzem na płytce kineskopu oraz teście diody przystąpiono do sprawdzania wszystkich elementów na płycie bazowej, związanych z układem TDA4580 IC342 i nie znaleziono żadnego uszkodzonego elementu. Może więc któryś z elementów pod wpływem napięcia zmienia swoje parametry? By się o tym przekonać wymieniłem większość półprzewodników - bez efektu. Ostatecznie okazało się, że to podstawka kineskopu była przyczyną usterki. Przy okazji uwaga: firma "Telestar" zastosowała trzy jednakowe wtyki od klawiatury lokalnej oraz od startu przy issostacie sieciowym. Po dokładnym przyjrzeniu okazało się, że jeden z nich oznaczony jest jako P (ten od startu), a dwa pozostałe z klawiatury lokalnej jako I no i teraz gdzie, który? Po sprawdzeniu, który z nich jest od odbiornika podczerwieni wybrano właściwe gniazdo.

TELESTAR CTV1405
Odbiornik nie pracuje, uszkodzony zasilacz. Pomiary omomierzem elementów przetwornicy wykazały uszkodzenie tranzystora Q101 BUT 11, kondensatorów C113 100uF i C111 l0uF oraz rezystora R121 3,3om. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik pracuje normalnie. TELESTAR MODEL CTV2003T
Odbiornik nie pracuje, brak napięć zasilających. Pomiary omomierzem elementów układu zasilacza wykazały zwarcie tranzystora QIO1 BU508, przerwę rezystorów R121 5,6om i R1225,6om oraz zimny lut na emiterze tranzystora Q104 2SC343 (prawdopodobna przyczyna zaistniałej sytuacji). Po wymianie uszkodzonych elementów, sztucznie obciążony żarówką 60W, zasilacz pracuje, jednak po dołączeniu układu linii przetwornica zaczyna próbkować. Przyczyną tego stanu okazał się zwarty tranzystor kluczujący odchylania "H" Q580 BU508D.

TELESTAR PROFILO 6055 chassis SM 1
Odbiornik nie pracuje, nie funkcjonuje przetwornica zasilacza , brak przeciążenia w obwodzie głównym tranzystora kluczującego Q101 (BUZ 9OA). Przyczyną jest przerwa na rezystancji R109 (330 k) , powodująca brak zasilania układu scalonego IC101 (TDA4605).

TELESTAR 2168 TXT
 1. Objawy: pozioma linia - brak odchylania pionowego. Przyczyną jest uszkodzony układ scalony IC301(TDA 1170N) oraz rezystor R320 (l0om/1 W). Po wymianie należy sprawdzić napięcie zasilania, które na k.2 układu IC301 powinno wynosić ok. + 26V. Sprawdzić należy również kondensator C301 (1000uF /35V).
 2. Objawy: "zawinięcie" obrazu w górnej części ekranu. Przyczyną jest znaczny spadek pojemności kondensatora C305 (1000uF/25V), powodujący zniekształcenia impulsów sterujących cewki odchylania V.
 3. Objawy: odbiornik nie pracuje. Nie "startuje" przetwornica zasilacza OTVC. Elementy w gałęzi zasilającej kolektor tranzystora klucza Q801 (KDS l555 ) są sprawne. Przyczyną jest uszkodzony C805 ( 100uF/ 16V) -zbyt mała pojemność powoduje brak wysterowania bazy tranzystora Q801 P (KDS 1555).
Objawy: odbiornik nie "startuje" ze stanu czuwania lub przypadkowo wyłącza się podczas pracy do stanu czuwania. Przyczyną jest utleniona końcówka ("zimny lut") diody D8035 (RGPl5J), powodująca przerwę w głównej gałęzi zasilania układu odchylania linii.

TELESTAR 3055FS 1.
Objawy: brak odchylania pionowego (pozioma linia na ekranie). Przyczyną niesprawności jest uszkodzenie układu IC600 (TDA8215). Objawia się to brakiem impulsów V na 10 końcówce układu IC600. Zazwyczaj towarzyszy temu uszkodzenie rezystora R622 (4.7/1 W) w obwodzie zasilania stopnia odchylania V układu IC600 (k.3). Napięcie zasilania powinno mieć wartość ok. +24V.2.
Objawy: układy odchylania nie działają. Bezpośrednimi przyczynami niesprawności są uszkodzenia: T602 (BU808DF), często również C645 (IOItF) oraz IC600 (TDA8215). Zasadniczą jednak przyczyną w/w uszkodzeń bywa kondensator styrofleksowy C607 (3nF). Wartość pojemności kondensatora C607 wraz z rezystorami R601 i R600 określa częstotliwość oscylacji generatora H. W konkretnym przypadku uszkodzenie C607 polegające na znacznym zmniejszeniu się jego pojemności (kilkadziesiąt pF) powodowało wielokrotny wzrost częstotliwości oscylatora linii. Oscylator, poprzez driver wyjściowy linii układu IC600 (k.17), steruje tranzystorem kluczującym T602 (BU808DF). Częstotliwość pracy układu linii jest zdeterminowana indukcyjnością cewek i pojemnością kondensatora powrotu. Jeżeli na bazie tranzystora T602 pojawi się impuls otwierający w czasie trwania powrotu, to uszkodzenie tranzystora kluczujące jest kwestią kilku sekund. Efektem dodatkowym bywa uszkodzenie C615 (10 pF) oraz stopnia sterującego H-out układu IC600.
Na ekranie objawia się to znacznym zmniejszeniem szerokości obrazu oraz spadkiem jaskrawości. Napięcie zasilania w głównej gałęzi spada do wartości ok. +70V (nominalnie powinno mieć wartość +105V). W celu przeciwdziałania nieuchronnym, ponownym uszkodzeniom w/w elementów, należy odlutować ujemną końcówkę C615 oraz sprawdzić oscyloskopem kształt i częstotliwość impulsów H sterujących bazę T602. Jeśli będą niewłaściwe, należy sprawdzić pojemność kondensatora C607 i ewentualnie wymienić na nowy (styrofleks).3. Objawy: zabarwienie na lewej krawędzi obrazu, jasna poświata na ekranie widoczna na ciemnym tle. W celu usunięcia wady należy wykonać zmiany zgodnie z rys.3. Dodatkowo sprawdzić C625 - powinno być 9nF.4.
Objawy: migotanie w górnej części ekranu przy minimalnych nastawach jaskrawości i kontrastu. Sposób naprawy: kondensator C504 (180nF) pomiędzy k.2 układu scalonego IC500 (TDA8217) a masą, wymienić na kondensator elektrolityczny 41x7/ 16V5. Objawy: warkot fonii. Przyczyną jest mało selektywny tor fonii, szczególnie przy współpracy odbiornika z sieciami kablowymi. Modyfikacje układu fabrycznego są mało efektywne. Zalecany sposób eliminacji wady - montaż fonii równoległej lub np. fonii RYMI.

TELESTAR CVT200l TXT
Objawy: odbiornik nie daje się załączyć ze stanu czuwania. Przyczyną uszkodzenia jest rezystor R108 (270kom), w którym przerwa powoduje brak zasilania kolektora tranzystora Q102 (2SC8050) oraz k.2 układu IC 102 (STR54041). Objawy: odbiornik nie daje się wyłączyć do stanu czuwania. Przyczyną uszkodzenia jest przerwa w rezystorze R106 ( 150kom), powodująca przerwę w obwodzie obciążenia wyjścia transoptora D 111 (CNXB2A), a tym samym brak wykonania rozkazu wyłączenia odbiornika do stanu czuwania (rozkaz jest wysyłany przez procesor IC401 PCA84C640).

TELESTAR CVT2l03TXT
 1. Objawy: przypadkowe wyłączanie się odbiornika do stanu czuwania. Przyczyną są "zimne luty" na końców- kach kwarcu EM401 10MHz (przy procesorze IC401 C'TV222V1-3).
 2. Objawy: odbiornik nie daje się załączyć ze stanu czuwania. Przyczyną jest zmiana wartości rezystancji R105 (270 kom) do wartości około 15Mom.
 3. Objawy: brak sygnału wizji (brak treści obrazu) i fonii. Przyczyną była niewłaściwa praca układu p.cz.spowodowana znaczną upływnością kondensatora C217 (22nF) przyłączonego do końcówki 10 układu scalonego IC201 (TDA 4505E), w wyniku czego sygnał wyjściowy filtra SAW zwierany był do masy.
 4. Objawy: odbiornika nie można załączyć, bezpiecznik T 3,15A - sprawny. Przyczyną jest uszkodzony obwód pierwotny (przerwa) transformatora zasilacza (czuwania) EM110. Można zastosować np: transformator TS 5/6.
 5. Objawy: brak regulacji jaskrawości i kontrastu, mała jaskrawość ekranu. Przyczyną są uszkodzone diody D343 i D344 (1N4748) oraz C339 (47uF/25V).
 6. Objawy: ekran nie świeci, fonia sprawna, brak żarzenia kineskopu. Przyczyną jest uszkodzony rezystor R330 (3.3/0.5W) pracujący w obwodzie żarzenia kineskopu.
TELESTAR CVT1405
Objawy: odbiornik nie pracuje - nie funkcjonuje przetwornica zasilacza. Uszkodzenie ma charakter katastroficzny. Uszkodzeniu uległy Q101 (BUTl1 AF), Q104 (8550), Q 105 (8050), C 113 (47uF/25V), R 121 (5om/1 W ), R l 22 (5om/ 1 W), R l19 ( 10 om/1W ). Tranzystor Q104 - PNP można zastąpić np: BC313, aQ 105 - NPN można zastąpić tranzystorem np: BC211 . 2. Objawy: zniekształcenia i drgania obrazu pojawiające się po upływie pół godziny od włączenia odbiornika. Przy-czyną jest upływność kondensatora C119 (47uF/160V) pracującego w głównej gałęzi zasilania układu odchylające-go (+120V).

TELESTAR 3055F5
 1. Objawy: brak odchylania pionowego (pozioma linia na ekranie). Przyczyną niesprawności jest uszkodzenie układu IC600 (TDA8215). Objawia się to brakiem impulsów V na 10 końcówce układu IC600. Zazwyczaj to-warzyszy temu uszkodzenie rezystora R622 (4.7/1 W) w obwodzie zasilania stopnia odchylania V układu IC 600 (k.3). Napięcie zasilania powinno mieć wartość ok. +24V.
 2. Objawy: układy odchylania nie działają. Bezpośrednimi przyczynami niesprawności są uszkodzenia: T602 (BU808DF). często również C645 (l0uF) oraz IC600 (TDA8215). Zasadniczą jednak przyczyną w/w uszkodzeń bywa kondensator styrofleksowy C607 (3n3). Wartość pojemności kondensatora C607 wraz z rezystorami R601 i P600 określa częstotliwość oscylacji generatora H. W konkretnym przypadku uszkodzenie C607 polegające na znacznym zmniejszeniu się jego pojemności (kilkadziesiąt pF) powodowało wielokrotny wzrost częstotliwości oscylatora linii. Oscylator, poprzez driver wyjściowy linii układu IC600 (k. 17), steruje tranzystorem kluczującym T602 (BU808DF). Częstotliwość pracy układu linii jest zdeterminowana indukcyjnością cewek i pojemnością kon-densatora powrotu. Jeżeli na bazie tranzystora T602 pojawi się impuls otwierający w czasie trwania powrotu. to uszkodzenie tranzystora kluczującego jest kwestią kilku sekund. Efektem dodatkowym bywa uszkodzenie C615 ( 10uF) oraz stopnia sterującego H-out układu IC600. Na ekranie objawia się to znacznym zmniejszeniem szerokości obrazu oraz spadkiem jaskrawości. Napięcie zasilania w głównej gałęzi spada do wartości ok. +70V ( nominalnie powinno mieć wartość +105V ). W celu przeciwdziałania nieuchronnym , ponownym uszkodzeniom w/w elementów, należy odlutować ujemną końcówkę C615 oraz sprawdzić oscyloskopem kształt i częstotliwość impulsów H sterujących bazę T602. Jeśli będą niewłaściwe należy sprawdzić pojemność kondensatora C607 i ewentualnie wymienić na nowy (styrofleks).
 3. Objawy: zabarwienie na lewej krawędzi obrazu, jasna poświata na ekranie widoczna na ciemnym tle.W celu usunięcia wady należy wykonać zmiany zgodnie z rys.3. Dodatkowo sprawdzić C625 - powinno być 9n 1 .
 4. Objawy: migotanie w górnej części ekranu przy minimalnych nastawach jaskrawości i kontrastu. Sposób naprawy: kondensator C504 ( 180nF) pomiędzy k.2 układu scalonego IC500 (TDA8217) a masą, wymienić na kondensator elektrolityczny 4,7uF / 16V
 5. Objawy: warkot fonii. Przyczyną jest mało selektywny tor fonii, szczególnie przy współpracy odbiornika z sieciami kablowymi. Modyfikacje układu fabrycznego są mało efektywne. Zalecany sposób eliminacji wady - montaż fonii równoległej lub np. fonii RYMI.
TELESTAR CTV1405
Odbiornik nie pracuje - nie działa przetwornica napięcia. Pomiary omomierzem elementów układu zasilacza wykazały uszkodzenia tranzystora kluczującego BUT 11, rezystora R 121 3.3om oraz diody D 108 BA 159.

TELESTAR model 2003
Odbiornik "martwy" - świeci jedynie led .Przy próbie załączenia telewizora led gaśnie ,ale poza tym nic się nie dzieje . Przetwornica nie pracuje. Po odłączeniu diod "po stronie wtórnej" i obciążeniu żarówką 60W przetwornica w dalszym ciągu nie startuje. W samej przetwornicy nie znaleziono żadnych uszkodzonych elementów, więc poszukiwania skierowano w stronę " układu wyzwalania". Omomierzem wykryto przerwę na rezystorze R 105 ( 270 k ) znajdującym się w układzie pomiędzy transoptorem a samą przetwornicą. Po wymianie R 105 odbiornik "ożył".

  TENSAI

TENSAI MODEL TCT-524 BK
Obraz na ekranie odbiornika ma zbyt małe wymiary w poziomie (z prawej i lewej strony ekranu czarne pionowe pasy szerokości około 7cm). Nasycenie koloru jest bardzo małe -obraz daje wrażenie czarno-białego. Uszkodzonym elementem okazał się kondensator C 440 (10uF/160V). Należy również sprawdzić: elementy: D408, C428, C427, D407 i R430. W przypadku braku schematu tego odbiornika z powodzeniem można skorzystać ze schematu odbiornika TEC 517GE (zbiór schematów SERVICE nr 3 Wydawnictwa NEXT) lub HCM Royal 5104 (zbiór schematów SERVICE nr l Wydawnictwa NEXT). Uwaga: wymienione wyżej schematy zawierają błąd drukarski, jeżeli chodzi o przedstawienie wewnętrznych połączeń uzwojeń trafopowielacza. Wyprowadzenie 9 tego trafopowielacza łączy się uzwojeniami z wyprowadzeniami 1 , 2 i 4, a nie z wyprowadzeniami 3, 5 i 7.

  THOMSON

THOMSON chassis ICC5
W odbiorniku dochodziło do przypadkowych zaników fonii w prawym głośniku. Po zdemontowaniu tylnej ścianki, zlokalizowano dwa zimne luty na wtyku głośnika. Po ich usunięciu, odbiornik pracował poprawnie, ale jak się okazało, tylko przez jeden dzień. Usterka ujawniła się ponownie. Kłopoty z jej lokalizacją polegały na tym, że występuje ona przez bardzo krótki czas. Ostatecznie okazało się, iż za usterkę odpowiadają zimne lutowania gniazda słuchawkowego montowanego w przedniej części obudowy.

  TORNADO

TORNADO Super S19S (układ Royala)
Objawy:
- po pewnym czasie działania odbiornika (nieregularnie),znika obraz - ciemne tło, raster jest widoczny po zwiększeniu napięcia siatki 2 kineskopu,ˇ nieregularne zrywanie synchronizacji poziomej i pionowej, głos dobry. Poszukiwania uszkodzenia w torze wizji nie dały rezultatu. Okazało się, że znikaniu obrazu towarzyszyło pojawianie się sygnału blanking na n.l 1 TDA3505. Sygnał ten może pochodzić z procesora (tutaj PCA84C640) lub z układu telegazety. Okazało się, że był on wysyłany z układu teletekstu - konkretnie z n.19 SAA5246. Nie towarzyszyła temu żadna treść na liniach R, G, B, dlatego obraz był ciemny. Również zrywanie synchronizacji spowodowane było uszkodzeniem w układzie telegazety. Sygnał video jest doprowadzony do n.8 SAA5246 i jest powielany na n.12 (w trybie TV) lub generowany przez wewnętrzne układy telegazety jako sygnał synchro w trybie TXT i jest dalej kierowany do układów selektora synchronizacji. Uszkodzenie (jak się wydawało układu SAA5246) powodowało "przerwę" tego toru (n.8 - n.12) w trybie TV. Bez uszczerbku można zmienić układ, tak aby tor synchro omijał telegazetę, a jedynie doprowadzić video do n.8 SAA5246 jako sygnał niosący treść telegazety (jedynym objawem ubocznym będzie brak synchronizacji telegazety przy wyjętej antenie. Ten zabieg dał efekt pozytywny - synchronizacja nie zrywała, jednak nadal w nieoczekiwanych momentach pojawiał się sygnał blanking. Wymiana SAA5246 nie pomogła. Dalsze pomiary wykazały zakłócenia pracy magistrali I'-C. W tym fragmencie pracy bardzo pomocny jest tester 1=C opisywany w początkowych numerach SE. W telewizorze TORNADO (= ROYAL) magistrala I=C jest połączona do: PCA84C640, 24C02, SAA5246 oraz koprocesor TXT. Koprocesor można odłączyć - telegazeta powinna i tak działać - nie dało to pozytywnego rezultatu. Odłączenie n.23 i 24 SAA5246 dało efekt pozytywny: odbiornik pracuje prawidłowo (oczywiście bez teletekstu). Uszkodzonym elementem okazał się kwarc 27MHz podłączony do n.2 i 3 SAA5246. Po jego wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

TORNADO SUPER TV 5195
W tym odbiorniku spotkałem się z bardzo podobną usterką jak w przypadku wyżej opisanej usterki odbiornika SHOGUN AX5000. Różnica polegała na tym, że "wytrzymały" kondensatory elektrolityczne po wtórnej stronie przetwornicy, a dodatkowo uszkodzeniu uległ układ scalony odchylania pionowego TDA36S3B. Po wymianie układu TDA36S38, kondensatorów elektrolitycznych po "pierwotnej" stronie przetwornicy i tranzystora włączającego napięcie w gałęzi głównej (2SC2335) odbiornik pracuje prawidłowo.


  TOSHIBA

TOSHIBA 215T8B Odbiornik przestał reagować zarówno na rozkazy z nadajnika zdalnego sterowania, jak również na te z klawiatury lokalnej. Przy czy na było iskrzenie na złączu odchylania płyty bazowej, które spowodowało uszkodzenie układów scalonych QA01 oraz QF04. Po naprawie (oczyszczeniu złącza oraz wymianie uszkodzonych układów), odbiornik funkcjonuje prawidłowo.

TOSHIBA 284T8B
Odbiornik prawidłowo przeszukiwał pasma telewizyjne, natomiast po odnalezieniu kanału, procedura przeszukiwania nie była przerywana. Stwierdzono obecność i poprawny kształt impulsów synchronizacji linii, podawanych do n.9 mikrokontrolera QA01, przy jednoczesnym braku na n.8 oraz n.30 impulsów AFT (ARCz.). Ich obecność (oraz wspomnianych już uprzednio impulsów synchronizacji linii) jest konieczna dla określenia stanu prawidłowego dostrojenia odbiornika do stacji nadawczej. Źródłem impulsów AFT podawanych do n.8 oraz n.30 mikrokontrolera jest moduł zawierający tuner i układ p.cz. wizji (sygnały wyprowadzone są na n.2 oraz n.4 modułu). W tym konkretnym przypadku dokonano wymiany modułu, przywracając tym samym poprawną pracę odbiornika. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że częstą przyczyną identycznego zachowania się odbiornika jest uszkodzenie diody D172 (1N4148), powodującej zniekształcenie impulsów AFT.

TOSHIBA 199R4B
Objaw polegający na występowaniu przerw w odtwarzaniu sygnałów fonii oraz wizji, któremu towarzyszy jednocześnie wydobywający się z wnętrza odbiornika dźwięk przypominający gwizd, spowodowany może być złą jakością połączeń lutowniczych. TOSHIBA 255R7B Tuż przed samoczynnym wyłączeniem się odbiornika zauważono gwałtowne (skokowe) zawężenie obrazu do cienkiej pionowej linii - nastąpił zanik odchylania poziomego. Poszukiwania doprowadziły do ujawnienia zimnego lutowania n.27 we wtyku 570 oraz uszkodzenia (zwarcie) tranzystora wyjściowego odchylania Q404 typu 2SD1432.

TOSHIBA 145E7B
Defekt odbiornika objawiał się występowaniem ciemnego rastra pozbawionego treści wizyjnej. Towarzyszyła temu prawidłowo pracująca fonia. Większość napięć na wyprowadzeniach układu scalonego TDA3565 (dekoder koloru) była prawidłowa, za wyjątkiem napięcia regulacji jasności (n. 9 układu), które było wyższe od normatywnego 2.3 V. Wymiana układu usunęła niedomaganie.

  TRILUX

TRILUX MODEL TAP2101
Odbiornik nie pracuje. Pomiary napięć wykazują brak +5V (napięcie zasilające między innymi procesor sterujący). Uszkodzony jest układ scalony stabilizatora napięcia IC602 LM7805.Po wymianie IC602 odbiornik w dalszym ciągu nie pracuje (led "STAND BY" świeci, jednak odbiornik nie daje się włączyć). Oscyloskopowe pomiary przebiegów na procesorze sterującym wykazują brak zmiany stanu na nóżce 41 przy próbie wyzwolenia telewizora (nóżka 41 sterowanie ON/OFF odbiornika). Elementem uszkodzonym okazał się procesor IC501PCA84C640. Po wymianie uszkodzonego procesora odbiornik działa ,jednak nie zapamiętuje nastaw. Przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony układ pamięci EEPROM IC 5O2 PCF8582 E-2.

TRILUX TAP2101
Odbiornik w trakcie pracy wyłącza się (przestaje pracować układ zasilacza). W opisywanym przypadku przyczyną zaistniałej sytuacji okazał się uszkodzony transformator impulsowy przetwornicy T34-2.

TRILUX TAP2101T
Po burzy z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi nastąpiło uszkodzenie polegające na braku możliwości dostrojenia odbiornika do odbieranych programów. Stwierdzono brak napięcia +33V spowodowany zwarciem diody D611 oraz uszkodzenie rezystora R619 - 12k. Po wymianie tych elementów telewizor zaczął odbierać obraz, ale bez fonii. Jej brak był spowodowany uszkodzeniem układu scalonego IC201 -TDA2611A.

TRILUX TAP 2521
Odbiornik nie pracuje - wypalona płyta główna w okolicy kondensatora C 806 - 9, 1 n. Wskutek zimnego lutu na wyprowadzeniu kondensatora C806 wypaleniu uległ laminat, uszkodzony został tranzystor kluczujący linii T801 BU508AF.Po oczyszczeniu miejsca iskrzenia i wymianie stopionego kondensatora C806 oraz zwartego tranzystora T801 odbiornik działa , jednak po około trzech minutach pracy obraz zaczyna się zwężać ,obserwujemy też strzępienie treści na ekranie. Przyczyną tego stanu okazał się niestabilnie pracujący układ scalony IC801 TDA8l40 w układzie sterowania kluczem T801(prawdopodobna przyczyna uszkodzenia układu TDA8140 -zwarcie tranzystora T801 ).

TRILUX MODEL TAP2l0lT
Odbiornik nie włącza się do stanu czuwania. Pomiary układu zasilacza, wykonane omomierzem wykazały przerwę rezystora R601 10k (jest to dość często pojawiająca się usterka w tym typie odbiornika TRILUX). Po wymianie rezystora R 601 odbiornik zachowuje się prawidłowo.

  TRONIC

TRONIC MODEL DC 2011 VR
Odbiornik pracuje nieprawidłowo, na ekranie obserwujemy zmiany ostrości obrazu. Próba regulacji siatki trzeciej doprowadza do chwilowej poprawy jednak po kilkunastu minutach pracy efekt powraca. Elementem uszkodzonym w wyżej opisanym przypadku okazał się trafopowielacz DCF 2077. Split można zastąpić odpowiednikiem HR7455. Należy jednak pamiętać aby odwrotnie nawinąć uzwojenie na rdzeniu transformatora (odwrotnie niż przy oryginalnym trafopowielaczu). W przypadku niewłaściwego nawinięcia uzwojenia, na ekranie będziemy obserwowali wyginanie obrazu. Zjawisku temu towarzyszyć też będzie głośny syk trafopowielacza.

  Copyright: © 2005-2015 · www.usterki.hobby-elektronika.eu · Porady serwisowe dla elektroników