telewizory:Elektronika:

Porady serwisowe - telewizory

 

C

Typowe uszkodzenia powtarzające się w telewizorach marki: Clatronic, Color, Condor, Contec, Crown i Curtis.

  CLATRONIC

CLATRONIC CTV 258 VT Po włączeniu wyłącznikiem sieciowym , słychać głośny ,, pisk" przetwornicy napięcia odbiornik nie włącza się. Przetwornica obciążona żarówką daje znacznie zawyżone napięcie w gałęzi głównej (około 172V). Przyczyną tej usterki jest " wyschnięty" kondensator elektrolityczny C610 (47łtF/40V). Dodatkowo uszkodzeniu uległy: tranzystor Q605 (2SC2335) załączający napięcie w gałęzi głównej oraz tranzystor końcowy w odchylaniu poziomym Q302 (2SD1555).

CLATRONIC CTV322 VT
Odbiornik jest "martwy". Pomiary wykazały, że uszkodzeniu uległy elementy w przetwornicy: R163 oraz IC 10 TEA2261. Oprócz w/w elementów należy wymienić kondensatory elektrolityczne w przetwornicy: C 101-220uF/25V, C 99-l 0uF/63V, C106-47uF/25V i C104 2,2uF/ 100V.

CLATRONIC CTV258 VT
Odbiornik włącza się do stanu czuwania (świeci dioda LED), jednak nie przełącza się do stanu pracy. Przyczyną tej usterki było wyschnięcie kondensatorów elektrolitycznych C609 i C610 (47uF/50V). Uszkodzeniu uległy również następujące elementy: Q605 (2SC2335), Q606 (2SA1013), Q302 (2SD1555) oraz rezystor R618 ( 1.8om). Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik pracuje prawidłowo.

CLATRONIC MODEL CTV 159
Odbiornik po wyzwoleniu przełącznikiem "start" nie włącza się - słychać jedynie cichy pisk przetwornicy napięcia. Pomiar woltomierzem wykazał zaniżoną wartość napięć zasilacza (napięcie w gałęzi głównej wynosiło około 10 V).Po odłączeniu głównej gałęzi zasilania i sztucznym obciążeniu żarówką 60W okazuje się, że przetwornica pracuje prawidłowo (napięcie w gałęzi głównej 115V). Poszukiwania usterki w układzie odchylania poziomego (między innymi wyeliminowanie uszkodzenia tranzystora kluczującego linii doprowadziły do zlokalizowania usterki. Wadliwym elementem okazał się trafopowielacz CF65A. Split CF65A można zastąpić odpowiednikiem HR7452.

  COLOR

COLOR 458TXT
Podczas pracy odbiornika brak fonii. Zarówno regulacja lokalna jak i przy pomocy nadajnika podczerwieni nie daje efektów, mimo że na ekranie widać linijkę regulacyjną (OSD). Na wyjściu 2 mikroprocesora PCA84C640/030 podczas regulacji poziomu fonii napięcie zmienia się, natomiast nie ma zmian napięcia regulacyjnego na wyprowadzeniu 7 układu scalonego TDA1013A-wzmacniaczm.cz. mocy fonii. Przyczyną tego jest tranzystor T1 BC238B. Po wymianie tranzystora regulacja poziomu fonii odbywa się normalnie.

  CONDOR

CONDOR 2051
Odbiornik działa, jednak na ekranie widoczne są linie powrotów. W opisywanym przypadku zjawisko to powodowane było złą wartością napięcia zasilającego wzmacniacze RGB -100V (prawidłowa wartość to 180V). Elementem uszkodzonym okazał się rezystor R430 10 om (przerwa).

CONDOR model 2051
Odbiornik pracuje, jednak na ekranie obserwujemy strzępienie treści obrazu, słychać też głośny pisk. W opisywanym przypadku przyczyną tego stanu okazał się zimny lut na rezystorze R803 10 om włączonym w układzie przetwornicy napięcia (zasilacz zbudowany w oparciu o układ scalony STR 54l2).

  CONTEC

CONTEC MODEL MRV 5160
Telewizor pracuje, jednak nie odchyla w pionie. Przyczyną uszkodzenia była przerwa rezystora R 312 68k włączonego w układzie emitera tranzystora Q303 25C2073 (Q303 układ wykonawczy odchylania pionowego).

CONTEC MRV 5166
Odbiornik pracuje, jednak wzdłuż całego ekranu obserwujemy dość szerokie (około pięć milimetrów) czarne postrzępione pasy. Przyczyną tego stanu jest kondensator elektrolityczny C445 220uF/16V włączony w układzie stabilizatora 12V. Po wymianie kondensatora na nowy odbiornik pracuje prawidłowo.

CONTEC MRV 5166
Brak odchylania pionowego, na ekranie widoczna pozioma biała linia. Po obejrzeniu płyty głównej zauważyłem odlutowaną jedną nóżkę rezystora R326. Dalsze badanie wykazało przerwę w kondensatorze C329 (220uF/50V). Po przylutowaniu rezystora i wymianie kondensatora pojawił się obraz na ekranie odbiornika lecz w górnej jego części (mniej więcej 1/3 ekranu) widoczne są białe linie powrotów. Kolejnym uszkodzonym elementem okazał się kondensator C328 (4,7uF/160V). Po jego wymianie obraz jest prawidłowy. Powyższe wskazówki można również wykorzystać przy naprawie odchylania pionowego w odbiorniku ANITECH M5lT-DK. W tym przypadku odpowiednikiem kondensatora C329 jest kondensator C310 (220uF/50V), a kondensatora C 328 - kondensator C307 (4,7uF/160V).

  CROWN

CROWN CTV2013
Objawy uszkodzenia: niewłaściwa liniowość pionowa, zawinięty obraz od góry ekranu, poziome lime biegną z góry do połowy ekranu ze zmniejszającą się jaskrawością. Przyczyną tego uszkodzenia była utrata pojemności kondensatora C310 4,7uF/160V.

  CURTIS

CURTIS MODEL PCO4A
Odbiornik pracuje, lecz na ekranie widoczne są cienkie linie powrotów. Próba regulacji siatki drugiej nie przynosi zadawalającego rezultatu, to znaczy: powroty znikają, lecz obraz staje się niekontrastowy, obserwujemy również rozmazywanie koloru oraz ciemne smużenia występujące w zależności od jasności scen .Przyczyną tego stanu okazał się kondensator C431 4,7uF, włączony w układzie zasilania 180V (napięcie zasilające układ wzmacniaczy końcowych wizji).

CURTIS 2002VT
Odbiornik nie pracuje, nie startuje przetwornica. Pomiary omomierzem elementów układu zasilacza wykazały uszkodzenie tranzystora Q801 2SD1555, rezystorów R801 1om i R802 1om, a także kondensatora C801 l0 uF (kondensator nie ładował się). Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik działa prawidłowo.

CURTIS 2802 VT
Świeci dioda STAND-BY lecz odbiornik nie reaguje na sygnały nadajnika zdalnego sterowania - nie chce się włączyć w stan pracy. Włączenie odbiornika wyłącznikiem sieciowym powoduje co prawda przejście w stan pracy lecz ekran pozostaje praktycznie czarny, brak jest fonii i reakcji na nadajnik zdalnego sterowania. Pomiar napięcia na 42 nóżce procesora IC901 daje wynik około 2,5 V zamiast 5 V. Przyczyną tego okazała się przerwa w rezystorze R686 (2E2). Po wymianie rezystora odbiornik pracuje normalnie.

CURTIS 2101
W treści obrazu brakuje koloru czerwonego, pozostałe kolory są prawidłowe. Wzmacniacz wizji koloru R jest nie wysterowany: napięcie na kolektorze tranzystora KTC 2068 w torze R jest równe 180 V tj. =Uzasil. Napięcie na wyp. 12 układu scalonego TDA3560A względem masy wynosi 2V - wyjście R. Na wyjściach G i B w/w układu scalonego napięcia względem masy wynoszą 5V Przyczyną braku koloru czerwonego w treści obrazu jest uszkodzony układ scalony TDA3560A. Po wymianie układu TDA3560A i regulacji balansu statycznego i dynamicznego bieli odbiornik pracuje normalnie.

CURTIS 2101
Włączenie odbiornika w stan czuwania odbywa się bez przeszkód, natomiast nie można go włączyć w stan pracy. Napięcie w gałęzi U=12V wynosi 9.5V. Przyczyną tego jest utrata pojemności kondensatora elektrolitycznego C804 1000uF/16V.

CURTIS Model 2001
Objawy: Odbiornik nie daje się uruchomić. Po przełączeniu ze stanu czuwania do stanu pracy, wyłącznikiem bądź pilotem, dioda sygnalizacyjna stand-by gaśnie, przekaźnik przełącza się.Po ok. 3 s. dioda się pali, a przekaźnik puszcza. Napięcie w gałęzi głównej zasilania wynosi ok. 50V. Po wymianie C 803s 33uF/160V i diody D 803s (BYT78), odbiornik pracuje prawidłowo, napięcie na C 807s ma wartość 115V. Kondensator powinien odznaczać się podwyższoną temperaturą pracy, np. 105°C.

CURTIS CE 2102 VT
Odbiornik okresowo wyłącza się - przechodzi w stan STANDBY i nie chce powtórnie przełączyć się do stanu pracy. Przyczyną tej usterki okazał się pęknięty lut przy wyprowadzeniu nr 17 (+B) transformatora przetwornicy napięcia. Po oczyszczeniu i ponownym przylutowaniu tej końcówki odbiornik pracuje prawidłowo. Przy okazji tej naprawy warto również sprawdzić luty przy wyprowadzeniach przekaźnika.

CURTIS - PC04A
Przetwornica nie działa. Po wymianie elektrolitu 47uF/25V dołączonego do n.9 IC801 TDA4601 oraz elektrofitu 47uF/25V C805 w bazie tranzystora kluczującego Q801 P w przetwornicy, telewizor wystartował i pracuje prawidłowo.

CURTIS 2102
Po włączeniu odbiornika słychać pisk przetwornicy. Pomiary napięcia U= 118V wykazują wartość 80 V. Przy odłączeniu gałęzi U = 118 V od układu odchylania. przetwornica pracuje prawidłowo. Okazuje się, że na gałęzi U = 28 V jest zwarcie (kilka omów do masy). Uszkodzony jest układ scalony odchylania pionowego TDA 1170N. Po odłączeniu zasilania w / w układu, odbiornik zaczyna pracę bez odchylania pionowego (pozioma kreska w środku ekranu). Jednak po kilku minutach następuje wyładowanie elektryczne w kineskopie - szyjka kineskopu zaczyna świecić na fioletowo. Przyczyną uszkodzenia układu TDAl170N był więc kineskop który stracił próżnię. Po wymianie kineskopu A51-457X i układu TDA 1170N odbiornik pracuje normalnie.

CURTIS CE
Po włączeniu do sieci, świeci dioda LED, słychać załączający się przekaźnik, jednak nie startuje odchylanie poziome. Badanie odbiornika wykazuje brak napięcia+118V. Przyczyną tej usterki był "zimny lut" przy wypro-wadzeniu rezystora zabezpieczającego FR803S (0,47 om/1W). Rezystor ten znajduje się między wyprowadzeniem nr 17 transformatora przetwornicy a przekaźnikiem RL801.

CURTIS CE2002
Odbiornik nie pracuje, przetwornica napięcia nie startuje. Przyczyną tej usterki okazał się wypalony lut przy wyprowadzeniu nr 1 transformatora przetwornicy. Często w tych mode1ach odbiorników spotykałem również przegrzane kondensatory elektrolityczne w pobliżu przetwornicy napięcia i radiatora układu odchylania pionowego - zniekształcone koszulki kondensatorów. W takim przypadku najlepiej wymienić kondensatory na lepsze (105°C).

CURTIS 2101
Po włączeniu włącznikiem sieciowym, OTV wchodzi w stan czuwania. Próby włączenia go w stan pracy nadajnikiem podczerwieni lub klawiaturą lokalną nie dają rezultatu. Zasilanie mikroprocesora PCA84C640P/030 jest podane na wyprowadzenie 42 i wynosi 5 V. Brak natomiast przebiegu oscylatora 10 MHz na wyprowadzeniach 31 i 32 mikroprocesora. Następnie sprawdzono układ resetowania mikroprocesora, który okazał się sprawny. Sprawdzenie klawiatury lokalnej wykazało, że zwarcia styków poszczególnych przycisków dają przejścia 100 do 500om. Po rozmowie z użytkownikiem OTV okazało się, że odbiornik został zalany wodą w miejscu gdzie znajduje się klawiatura lokalna. i konieczna była wymiana całej klawiatury lokalnej.

CURTIS CE2102VT
Ekran telewizora jest maksymalnie rozjaśniony, głos normalny. Klient skarży się, że przed wystąpieniem uszkodzenia ekran telewizora po włączeniu był rozjaśniony, ale wracał do normalnej jaskrawości w ciągu kilku do kilkunastu minut. Stwierdzono utratę pojemności kondensatora C431 (4.7uF/250V) oraz spalony rezystor FR405 - 10om/0.5W, co spowodowało brak napięcia 180V zasilającego wzmacniacze wizyjne. Po wymianie uszkodzonych elementów telewizor pracuje normalnie.

CURTIS CE2102VT Telewizor okresowo wyłącza się. Bezpośrednią przyczyną są złe lutowania transformatora przetwornicy T801. Po poprawieniu lutowań stwierdzono zwiększenie szerokości obrazu, spowodowane zawyżonym napięciem z przetwornicy. Wymiana kondensatorów C805 -100uF/25V i C815 -luF/50V usunęła usterkę.

CURTIS 20M1
Odbiornik "martwy". Słychać "próbkowanie'' przetwornicy napięcia. Układ odchylania poziomego sprawny, również główne elementy przetwornicy wydają się być sprawne. Uszkodzonym elementem okazał się kondensator elektrolityczny za mostkiem prostowniczym C710 (100uF /400V). Należy podkreślić, że pomiar omomierzem nie wykazuje uszkodzenia tego kondensatora. Dodatkową wskazówką przy naprawie może być fakt, że napięcie na kondensatorze C710 wynosiło około 240 V zamiast około 290V. Po wymianie kondensatora odbiornik pracuje prawidłowo.

  Copyright: © 2005-2015 · www.usterki.hobby-elektronika.eu · Porady serwisowe dla elektroników