telewizory:

 

 

Elektronika:

Porady serwisowe - telewizory

 

K, L

Typowe uszkodzenia powtarzające się w telewizorach marki: Kensai, Karcher, Kitt, Kolon, Lexus, Loewe.

  KANSAI

KANSAI KS 8265
Na ekranie odbiornika widoczna jedynie pionowa linia - brak odchylania poziomego. Przyczyną tej usterki był kondensator elektrolityczny C 118B (4,7uF/100V). Po wymianie kondensatora odbiornik pracuje prawidłowo.

  KARCHER

KARCHER CTV4920
Odbiornik nie włącza się. Poszukiwania uszkodzenia w układzie odchylania poziomego doprowadzają do zlokalizowania zimnego lutu na kondensatorze C603 7n2/1500V włączonego w obwód kolektora tranzystora kluczującego linii Q602 BU 506. Pomiar omomierzem Q602 wykazuje jego uszkodzenie (skutek zimnego lutu na C603). Po przylutowaniu wyprow adzeń C60 3 i wymianie Q602, odbiornik pracuje normalnie.

  KITT

KITT CK-5100DK
Po włączeniu odbiornik pracuje prawidłowo, jednak okresowo pojawiają się zakłócenia w postaci chwilowego zaniku obrazu i dźwięku lub na ekranie pojawiają się ciemne poziome linie (jak gdyby zakłócanie synchronizacji poziomej) i słyszymy głośną pracę przetwornicy napięcia. Przyczyną tej usterki były pęknięte luty wokół nóżek kondensatora C705 (150uF /400V). Po oczyszczeniu nóżek i ponownym przylutowaniu kondensatora odbiornik pracuje prawidłowo.

  KOLON

KOLON chassis PC-04A
Odbiornik nie daje się uruchomić ze stanu czuwania za pomocą nadajnika, natomiast wyłącznikiem sieciowym uruchamia się, ale dopiero po kilkakrotnym załączeniu. Dodatkowym symptomem jest "świerszczenie" przetwornicy podczas próby uruchomienia. Elementami uszkodzonymi okazały się kondensatory elektrolityczne: C808P 120uF/400V - w filtrze sieciowym oraz C805P 100uF/l6V - w układzie bazy tranzystora kluczującego. Po wymianie tych elementów odbiornik pracuje poprawnie.

KOLON P1402
Odbiornik "martwy". Okazało się, że uszkodzona była dioda w mostku prostowniczym - D509 oraz rezystory: R502 3.9 om / 5W i R503 2.2 om / 1 W. Po wymianie elementów odbiornik ruszył, ale można było zaprogramować tylko jeden kanał (brak możliwości przełączenia na kolejny). Uszkodzeniu, jak się okazało, uległa również pamięć TC 89101P

  LEXUS

LEXUS MODEL RC 4021
Brak odchylania pionowego. Przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony układ scalony IC401 TDA3653B. Po wymianie IC401 odchylanie działa, jednak ramka jest za mała (w górnej części ekranu widoczne są dość grube białe linie powrotów). Zjawisko to powodował uszkodzony kondensator C402 100uF włączony w układzie dwójnika. Usterka kondensatora C402 doprowadza po pewnym czasie pracy do uszkodzenia układu scalonego IC401, co miało miejsce w opisywanym przypadku. Po wymianie obu uszkodzonych elementów odbiornik zachowuje się normalnie.

LEXUS RC4021PST
Wizualnym objawem uszkodzenia telewizora był dym unoszący się z wnętrza odbiornika. Pierwsze oględziny wykazały, że "spuchnięty" jest kondensator C618 100uF/160V. Przyczyną tego stanu było zbyt wysokie napięcie z przetwornicy spowodowane uszkodzeniem kondensatorów C610 -47uF/25V i C12 - 10uF/50V w przetwornicy. Po ich wymianie konieczna jeszcze okazała się wymiana układu odchylania pionowego IC401 - TDA3653B.

LEXUS RC4121 PST
Odbiornik włącza się, jednak nie odchyla w pionie. W opisywanym przypadku elementem uszkodzonym okazał się układ scalony IC401 TDA36S3B. Po wymianie układu, odchylanie działa, jednak amplituda ramki jest za mała (nie daje się wyregulować potencjometrem wysokości obrazu). W takim przypadku należy zmniejszyć wartość rezystora R407 z 2,7om na 2,2om, po czym wyregulować wysokość obrazu.

LEXLUS RC4021 PST
Odbiornik pracował normalnie w systemie SECAM, natomiast w systemie PAL pojawiał się poziomy pas (około 1 / 3 wysokości obrazu) zmienionej bieli statycznej. Powolne zmiany owego pasa w trakcie nagrzewania się odbiornika robiły identyczne wrażenie (mocno sugestywne!), jak przy uszkodzeniu mocowania maski kineskopu. Pomiary wykazały znaczne zafalowania sygnału -(R-Y) na nóżce i układu TDA4650 dla synału PAL. Przyczyną były tętnienia o częstotliwości ramki (około 80 mVss) na wyjściu stabilizatora +12V. Tętnienia te przenikając do układu pętli fazowej generatora kwarcowego w TDA4650 powodowały modulację fazy tego generatora. Ponieważ odbiornik był naprawiany po awarii przetwornicy, zmierzono napięcie zasilania linii, które wynosiło +l10V. Wobec braku wartości tego napięcia w dokumentacji serwisowej odbiornika zmierzono przy jakiej jego wartości tętnienia na wyjściu stabilizatora +12V spadają do wartości nie powodującej efektów na ekranie. Okazało się, że jest to wartość +115 do +118V. Przy napięciu +118V napięcie żarzenia kineskopu było prawidłowe, ale obraz był nieco za szeroki, brak jednak organów regulacji szerokości obrazu w tych odbiornikach. Pierwotną przyczyną pojawiania się tętnień na wyjściu stabilizatora+12V było nieco za małe napięcie z prostownika zasilanego z transformatora linii - przy zas. linii +118V różnica napięć wejście - wyjście wynosi zaledwie 2V. Dla niektórych stabilizatorów 7812 może to być za mało. W razie konieczności ustawienia napięcia poniżej +118V wyjściem będzie zamiana 7812 na układ typu "low drop ".

LEXUS model XT 5150
Odbiornik nie pracuje, bezpiecznik sieciowy przepalony. Pomiar elementów w okolicy mostka prostowniczego wykazał zwarcie pozystora RT501 M775 18 om. Po wymianie bezpiecznika i pozystora telewizor "ruszył".

LEXUS RC 4020
Telewizor pracuje, na środku ekranu widać jasny pasek. Rozkład napięć na US401 TDA3658Bjest prawidłowy. Przyczyną braku odchylania było całkowite zwarcie C403 100uF.

LEXUS 4120 PST
Obraz zbyt jasny, widoczne linie powrotów. Regulacja napięcia siatki drugiej kineskopu powoduje jedynie nieznaczne przyciemnienie obrazu (w dalszym ciągu, np. na obrazie TXT, widoczne linie powrotów). Po lewej stronie ekranu jaśniejsze pionowe pasy. Usterka została usunięta poprzez wymianę kondensatora elektrolitycznego C508 (22uF/250V). LEXUS RC 4121 PST
Na ekranie widoczna cienka pozioma linia - brak odchylania pionowego. Przyczyną tego stanu był uszkodzony układ scalony IC401 (TDA3653B). Z kolei przyczyną uszkodzenia układu TDA3653B było zbyt wysokie napięcie przetwornicy spowodowane utratą pojemności kondensatora C610 (47uF/50V).

LEXUS RC2501PST
Odbiornik nie odchyla w pionie. W opisywanym przypadku, przyczyną uszkodzenia okazał się układ scalony odchylania IC401 TDA3653. Po wymianie uszkodzonego układu na nowy odbiornik nie działa prawidłowo - odchylanie jest, jednak obraz u dołu ekranu "zawija". Przyczyną tego uszkodzenia okazał się kondensator C406 2200uF. Po wymianie C406 telewizor pracuje normalnie.

LEXUS LS3795PST
Odbiornik nie pracuje. Pomiary napięć zasilających wykazały nieprawidłową wartość w gałęzi +12V (około 3V). Przyczyną okazał się uszkodzony tranzystor V508 2SA 1013.

LEXUS RC4121~ST
Na ekranie widoczna cienka pozioma linia. Uszkodzeniu uległ układ scalony IC401. Po jego wymianie obraz uległ rozszerzeniu, ale w górnej części ekranu był zawijany. Aby usunąć tę usterkę należało wymienić kondensator C400-100 uF/35V.

LEXUS CB5489 PST
Odbiornik nie pracuje, nie startuje przetwornica napięcia. Pomiary omomierzem elementów układu zasilacza wykazały uszkodzenie tranzystorów Q604 BU508, Q602 2SB774, Q603 2SC 1815, diody Zenera D602 C9V oraz rezystorów R601 2,2om i R605 4,7om. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik włącza się, jednak ekran pozostaje ciemny i słyszalny jest dość głośny pisk przeciążonej przetwornicy. W opisywanym przypadku przyczyną tego stanu okazały się uszkodzone cewki odchylające (zwarte uzwojenia cewek "H").

LEXUS RC4021
Telewizor pracuje, jednak podczas odbioru programu, jak i w telegazecie występują od góry białe cienkie linie (pas szerokości około 8 cm). Wymiana elektrolitów C402 100uF/25V, C404 100uF/40V, C40947uF/25V, C407 2u2/16V, C405 2200uF/16V, diody D401- 1N4001 nie dała pożądanych rezultatów. Dopiero po wymianie IC401 TDA3653B, odbiornik zaczął pracować prawidłowo.

LEXUS RC4120PST
Dioda LED świeci, jednak odbiornik nie włącza się do stanu pracy. Napięcie na wejściu stabilizatora IC601 (LM7805) jest zaniżone do około 5.7V. Zaniżone jest również napięcie +9V na tranzystorze Q607 (do około 7V). Przyczyną tej usterki okazał się kondensator elektrolityczny C621 (470uF/16V). Po jego wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

LEXUS XT5150
Odbiornik włącza się, jednak brak odchylania poziomego.
Przyczyną usterki okazał się zimny lut na jednym z wyprowadzeń cewki L 303.

LEXUS RC4021 PST
Odbiornik pracował normalnie w systemie SECAM, natomiast w systemie PAL pojawiał się poziomy pas (około 1/3 wysokości obrazu) zmienionej bieli statycznej. Powolne zmiany owego pasa w trakcie nagrzewania się odbiornika robiły identyczne wrażenie (mocno sugestywne!), jak przy uszkodzeniu mocowania maski kineskopu. Pomiary wykazały znaczne zafalowania sygnału -(R-Y) na nóżce 1 układu TDA4650 dla sygnału PAL. Przyczyną były tętnienia o częstotliwości ramki (około 80 mVss) na wyjściu stabilizatora +12V. Tętnienia te przenikając do układu pętli fazowej generatora kwarcowego w TDA4650 powodowały modulację fazy tego generatora. Ponieważ odbiornik był naprawiany po awarii przetwornicy, zmierzono napięcie zasilania linii, które wynosiło +110V Wobec braku wartości tego napięcia w dokumentacji serwisowej odbiornika zmierzono przy jakiej jego wartości tętnienia na wyjściu stabilizatora +12V spadają do wartości nie powodującej efektów na ekranie. Okazało się, że jest to wartość +116=+118V Przy napięciu +118V napięcie żarzenia kineskopu było prawidłowe, ale obraz był nieco za szeroki, brak jednak organów regulacji szerokości obrazu w tych odbiornikach. Pierwotną przyczyną pojawiania się tętnień na wyjściu stabilizatora +12V było nieco za małe napięcie z prostownika zasilanego z transformatora linii - przy zas. linii +118V różnica napięć wejście - wyjście wynosi zaledwie 2V. Dla niektórych stabilizatorów 7812 może to być za mało. W razie konieczności ustawienia napięcia poniżej +118V wyjściem będzie zamiana 7812 na układ typu " low drop ".

LEXUS RC4121 PST
Odbiornik pracuje, jednak nie przerywa pętli strojenia w trakcie wstrąjania kanałów. Pomiary napięć na wyprowadzeniach procesora sterującego IC 101 PCA84C640 wykazały brak właściwego poziomu na n.9 (obwód ARCz). Przyczyną zaistniałej sytuacji okazał się uszkodzony rezystor nastawny VR 101 2k2 (rezystor miał przerwę).

LEXUS RC4121 PST
Odbiornik włącza się jednak nie odchyla w pionie. W opisywanym przypadku elementem uszkodzonym okazał się układ scalony 1C401 TDA36S3B. Po wymianie układu, odchylanie działa, jednak amplituda ramki jest za mała (nie daje się wyregulować potencjometrem wysokości obrazu). W takim przypadku należy zmniejszyć wartość rezystora R407 z 2,7 oma na 2,2 oma, po czym wyregulować wysokość obrazu.

LEXUS RC4121PST
Odbiornik nie działa. Pomiary wykazały: uszkodzony bezpiecznik F601, tranzystor BUT 11AF (zwarcie), R 622-2.2 om / 3W (przerwa). Wymieniono także C610-47uF/25V, C612- 10 uF/50V. Odbiornik działa, lecz na ekranie widoczne iskrzenie. Przyczyną tego były zimne luty na cewkach.

LEXUS RC4120PST
Po włączeniu zasilania wyłącznikiem sieciowym odbiornik przez około pięć minut nie daje się wyzwolić przyciskiem startowym. Pomiary napięć po stronie wtórnej zasilacza wykazały zaniżoną wartość napięcia w gałęzi +9V (około 8V). Napięcie stopniowo narasta, aż do wartości prawidłowej, tj. 9V, po czym odbiornik daje się uruchomić bez przeszkód. Zjawisko to spowodowane było usterką kondensatora C621 470p włączonego w układzie filtrowania napięcia +9V. Po wymianie uszkodzonego kondensatora odbiornik pracuje normalnie.

LEXUS RC 4021 PST
Odbiornik nie włącza się lub po włączeniu pracuje przez pewien czas, a następnie wyłącza się. Uszkodzonym elementem okazała się dioda D611 . Należy zaznaczyć, że pomiar miernikiem nie wykazuje jej uszkodzenia. Po wymianie diody odbiornik pracuje prawidłowo.

  LOEWE S

LOEWE S - 724
Przez kilka sekund odbiornik pracuje normalnie, następnie wyłącza się na stałe. Pomiary wykazują, że po włączeniu napięcia wyjściowe z przetwornicy osiągają wartość nominalną i nagle opadają. Przetwornica wyłącza się. Odłączanie kolejno obciążeń przetwornicy nic daje żadnych pozytywnych efektów . Po sprawdzeniu omomierzem uzwojeń transformatora przetwornicy okazuje się, że na uzwojeniu wtórnym są dwie przerwy wyprowadzeniach nr 14 i 6 . Po wymianie transformatora przetwornicy odbiornik pracuje normalnie.

  Copyright: © 2005-2015 · www.usterki.hobby-elektronika.eu · Porady serwisowe dla elektroników