telewizory:

 

Elektronika:

 

 

kontakt

» linki

Porady serwisowe - telewizory

 

R

Typowe uszkodzenia powtarzające się w telewizorach marki: Recor i Royal.

  RECOR

RECOR RC4021
Po włączeniu wyłącznikiem sieciowym odbiornik wchodzi w stan czuwania. Próby uruchomienia odbiornika kończą się niepowodzeniem. Po sprawdzeniu napięć po stronie wtórnej, stwierdziłem zawyżone napięcia, zamiast 125V było 275V, 9V-18V, 14V-24V. Taki lawinowy wzrost napięć spowodował wiele innych usterek: uszkodzenie stabilizatora 9V, tj. tranzystora Q607-SS8050 (można zastosować 2SD1207 - inne wyprowa-dzenia), diody D613-BZX79C10, układu IC401-TDA3653B oraz uszkodzenie tranzystora Q501 - BU2508DF. Przyczyną tych uszkodzeń był kondensator C610-47u/25V. Wymieniłem również kondensatory C612 i C617. Po tych zabiegach odbiornik pracuje prawidłowo.

  ROYAL

ROYAL MODEL VT 6705
Odbiornik pracuje nieprawidłowo - na ekranie obserwujemy efekt strzępienia treści obrazu. W przypadku zaistnienia tego typu objawów naprawę warto zacząć od sprawdzenia układu zasilacza. W opisywanym przypadku pomiar woltomierzem napięcia głównej gałęzi zasilacza wykazał złą wartość - około 110 V (prawidłowa wartość tego napięcia w warunkach pracy odbiornika powinna wynosić 120V). Elementem uszkodzonym w tym przypadku był kondensator elektrolityczny C408 100uF/160V (wyschnięty). Po wymianie C408 odbiornik zachowuje się poprawnie.

ROYAL MODEL TV5115B
Odbiornik pracuje, jednak na ekranie obserwujemy wyginanie obrazu wolno przesuwające się od góry do dołu ekranu. Wykonane pomiary napięcia po mostku prostowniczym wykazały zaniżoną wartość 275V (około 210V). Przyczyną uszkodzenia okazał się kondensator C907 100u/400V. Po wymianie C907 zjawisko ustąpiło.

ROYAL MODEL TV5175
Odbiornik nie pracuje. Po odłączeniu głównej gałęzi zasilania (115V ) i sztuczym obciążeniu przetwornicy żarówką 60W okazuje się, że zasilacz pracuje niestabilnie i napięcie w gałęzi głównej waha się od 110 do 160V. Przyczyną tego stanu są kondensatory elektrolityczne C909 l0uF/l50V i C910 47uF/25V. Po wymianie C909 i C910 na nowe przetwornica pracuje poprawnie. Jednakże nie kontrolowane wahania napięcia po stronie wtórnej zasilacza spowodowane usterką wyżej wymienionych kondensatorów wywołało lawinowe uszkodzenie kilku innych elementów. Zniszczeniu uległy: rezystor R 118 - 0.68 om, tranzystor kluczujący linii Q402 - BU 508DF, układ scalony odchylania pionowego IC 401 - TDA 3653, rezystor R424 - 0,68 om, dioda pracująca w układzie stabilizacji 12V DZ 402 (zenerka 12V 1,3 W), rezystor R422 - 3,3 om oraz rezystor R918 - 0,68 om .

ROYAL 5545
Objawy uszkodzenia: pozostaje w stanie czuwania (stand-by), świeci się czerwony LED. Sprawdzono po kolei elementy układu załączania przekaźnika RL801 i stwierdzono uszkodzony Q002 BC328. Po wymianie na dobry, nadal nie można było włączyć odbiornika do pracy (mimo że napięcie na n.22 procesora IC001 zmienia się prawidłowo). Sprawdzenie ścieżek drukowanych biegnących od n.22 tego procesora do emitera Q011wykazało obecność zimnego lutu. Po usunięciu zimnego lutu odbiornik pracuje prawidłowo.

ROYAL TV5103
Treść obrazu jest zniekształcona, wyginana, zanika fonia. W opisywanym przypadku przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony kondensator C 110 0,47uF włączony w układzie ARW odbiornika.

ROYAL 5115 A
Odbiornik nie działa, przepalony bezpiecznik sieciowy na skutek uszkodzenia układu IC701 - STR58041 . Po wymianie układu, zasilacz dostarcza stabilnego napięcia o wartości 115V. Podczas normalnej pracy odbiornika, napięcie zasilające trafo linii jest niestabilne. Przyczyną tego stanu był częściowo uszkodzony rezystor R704 - 0,34om. Napięcie pobierane z tego rezystora steruje układem zabezpieczającym przetwornicę przed przeciążeniem. Wzrost rezystancji R704 powoduje że, układ stabilizacji ogranicza napięcie 115V - np. przy wzroście jaskrawości obrazu.

ROYAL TV-5575
Po włączeniu odbiornika ekran jest czarny. Zwiększenie jasności obrazu ukazuje cienką poziomą linię świadczącą o braku odchylania pionowego. Układ scalony IC401(TDA3653B) jest sprawny. Uszkodzonym elementem okazał się zwarty kondensator C404 (10uF/16V).

ROYAL model TV5175 TXT
Odbiornik nie pracuje. Po włączeniu przełącznikiem sieciowym wchodzi w stan czuwania jednak nie daje się wyzwolić (nie pracuje układ odchylania linii). Pomiary oscyloskopem układu TDA4505 E (układ scalony zawierający między innymi wzmacniacz p.cz. oraz sterowniki ramki i linii) wykazały brak przebiegu prostokątnego, sterującego pracą układu odchylania H na nóżce 46. Uszkodzonym elementem był układ scalony IC 102 TDA 4505E. Po wymianie na nowy odbiornik "ruszył ".

ROYAL model TV5565
W odbiornikach ROYAI., gdzie przetwornica zbudowana jest na tranzystorach, często dochodzi do jej uszkodzenia przyczyną są kondensatory. Skutki tego uszkodzenia bywają różne w zależności od modelu telewizora .W opisywanym przypadku uszkodzenie przetwornicy napięcia spowodowane było usterką kondensatora C909 47uF /25V. Wzrosło napięcie po stronie wtórnej zasilacza (gałąź główna 170V -prawidłowe napięcie to 115V), co spowodowało rozsadzenie kondensatora C916 100uF /160V. Uszkodzeniu uległ też układ scalony wzmacniaczy RGB TEA 5101 A na module UMK oraz rezystor R514 100om włączony w układzie zasilania wyżej wspomnianego wzmacniacza .Uszkodzenie TEA5101 A i objawiało się świeceniem ekranu na biało, widoczne były też linie powrotów.

ROYAL TV5125
Telewizor nie pracuje-po wyzwoleniu słychać jedynie pisk przetwornicy napięcia. Poszukiwanie usterki w układzie odchylania poziomego odbiornika doprowadza do zlokalizowania przyczyny uszkodzenia - jest nią dioda rewersyjna D405 BYW32 (w opisanym modelu odbiornika ROYAL nie zgadza się opis na płycie głównej - dioda ta była zamontowana w miejscu kondensatora C405).

ROYAL model TV5103
Odbiornik nie pracuje - brak wizji. Na ciemnym ekranie obserwujemy od czasu do czasu gwałtowne rozbłyski. Przyczyną tego stanu jest usterka kondensatora elektrolitycznego C440 10uF/160V, która doprowadziła do zniszczenia kondensatora C428 10uF/160V. Po wymianie uszkodzonych kondensatorów odbiornik w dalszym ciągu pracuje nieprawidłowo - na ekranie obserwujemy brak górnej części obrazu (czarny pas o szerokości około pięciu centymetrów), u dołu wzdłuż ekranu widoczne cienkie czarne linie. Pomiar napięcia zasilającego układ odchylania pionowego wykazuje zaniżoną wartość napięcia około 22V (prawidłowa wartość to 25V), grzeje się też nadmiernie radiator układu scalonego AN5515. Przyczyną tego stanu jest uszkodzenie układu scalonego 1301 AN5515.

ROYAL TV-5555
Odbiornik po włączeniu jest "martwy"- nie wykazuje oznak pracy. Wskutek zmian pojemności kondensatorów elektrolitycznych C816 i C850 nastąpiło tzw. katastroficzne uszkodzenie wielu elementów zasilacza i układów przyległych. W zasilaczu po stronie pierwotnej uszkodzeniu uległy: układ scalony STR59041, tranzystor BC368, rezystory 0.27om/1 W, 27om /2W. Po stronie wtórnej transformatora przetwornicy: dioda RG2, kondensatory elektrolityczne: 10uF, 4uF/160V, tranzystor 2SC1162C. Oprócz tego uszkodzony został tranzystor końcowy odchylania poziomego 2SD 1555, oraz rezystor 1 S2/ 1 W w zasilaniu w/w tranzystora. Po wymianie wszystkich elementów uszkodzonych odbiornik pracuje normalnie.

ROYAL TV5115A
Odbiornik nie pracuje, uszkodzony zasilacz. Pomiary omomierzem elementów przetwornicy wykazały uszkodzenie rezystora R707 390k.

ROYAL MODEL TV5106
Odbiornik nie pracuje. Pomiar na kondensatorze elektrolitycznym C907 100uF /400V wykazuje brak napięcia 275V (napięcie po mostku prostowniczym). Przyczyną tego stanu była przerwa rezystora R901 - 4,7 om /5W. Po wymianie odbiornik pracuje prawidłowo. Innym uszkodzeniem z którym spotkałem się w tym typie ROYALA była, przerwa kondensatora C907 100uF /400V ("wyschnięty"). Usterka ta objawiała się zniekształceniami obrazu (wyrywanie linii, szarpanie, wyginanie treści obrazu). Kondensator należy wymienić na nowy. Jeszcze inna usterka w modelu TV5106 objawiała się zniekształceniami dźwięku. Przyczyną uszkodzenia był wadliwy filtr ceramiczny CF101 SFE 6,5 MHz

ROYAL TV5585C
Odbiornik nie pracuje, nie "startuje" przetwornica napięcia. Pomiary omomierzem elementów układu zasilacza wykazały uszkodzenia rezystora R707 390k, rezystora R702 160k oraz diody D713 C12V

ROYAL TV 3735
Po kilku minutach pracy, ekran odbiornika gaśnie. Z praktyki wiadomo, że w takiej sytuacji o niewłaściwą pracę możemy podejrzewać układ żarzenia kineskopu. W opisywanym przypadku usterka spowodowana była zimnym lutem na złączu CN404 (wyprowadzenie 1 żarzenie).

ROYAL TV 5175
Po przełączeniu odbiornika w stan czuwania (Stand-by) nadajnikiem zdalnego sterowania, następuje tylko przyciszenie głosu, a obraz pozostaje bez zmian. Przyczyną tej usterki był uszkodzony tranzystor T907 (2SC2335). W tym przypadku warto również wymienić kondensatory elektrolityczne po pierwotnej" stronie przetwornicy napięcia. Po wymianie T 907 (zastosowałem BUT56A); odbiornik pracuje prawidłowo.

ROYAL LUX TV-5188 TXT
Odbiornik nie włącza się, a jedynie słychać "próbkowanie" przetwornicy napięcia. Przyczyną tego stanu było przeciążenie gałęzi wychodzącej z 9 nóżki trafopowielacza. Uszkodzonym elementem okazała się dioda D401 (BA 158).

ROYAL Colour TV Receiver
Ekran odbiornika jest zielony, widoczne powroty, brak treści obrazu, fonia normalna. W opisywanym przypadku przyczyną uszkodzenia okazał się układ scalony procesora wizji IC305 TDA3505. ROYAL TV5575
Odbiornik pracuje, jednak na ekranie obserwujemy zniekształcenia treści obrazu (na obrysach widoczna modulacja). Przyczyną tego stanu okazały się kondensatory C915 ( 100uF/160V) oraz C417 (100uF/160V) włączone w gałęzi zasilania 115V.

ROYAL MODEL TV5104
Odbiornik nie pracuje (przepala bezpiecznik sieciowy).Pomiary mostka prostowniczego wykazały zwarcie diod D801 i D802 (1N5397). Po wymianie uszkodzonych diod sytuacja nie ulega zmianie - bezpiecznik w dalszym ciągu przepala się. Pomiary układu scalonego Q801 STR5412 wykazały złą wartość oporności pomiędzy nóżkami 1 i 3 około 20 k ( prawidłowa oporność nieskończenie wielka). Po wymianie STR 5412 bezpiecznik nie przepala się , jednak odbiornik w dalszym ciągu nie pracuje - słyszymy jedynie pisk przeciążonej przetwornicy, napięcie w gałęzi 103V zbliżone do zera. Za ten stan odpowiedzialny, okazał się tranzystor kluczujący linii Q402 2SD1878 (zwarty). Po wymianie Q402 odbiornik startuje jednak po chwili pracy następuje przebicie ze splita do masy. Uszkodzony trafopowielacz DCF 2077 należy wymienić (można zastosować zamiennik HR7455 - należy jednak pamiętać o odwrotnym nawinięciu uzwojenia na rdzeniu transformatora). Po wymianie splita odbiornik włącza się, jednak na ekranie obserwujemy jedynie szum. Przy próbie strojenia telewizor wyszukuje kanały jednak nie zapamiętuje ich, obraz jest też za wąski. Stan ten spowodowany jest jeszcze jedną usterką w układzie odchylania "H" Przyczyną okazał się kondensator C 440 l0uF/160V dołączony do nóżki 4 trafopowielacza (kondensator "wyschnięty'').Po wymianie C 440 i C 428 oraz wyregulowaniu napięć siatek drugiej i trzeciej odbiornik pracuje prawidłowo.

ROYAL MODEL TV5115
Telewizor pracuje, jednak nie ma koloru. W przypadku braku koloru naprawę warto rozpocząć od sprawdzenia układu generatora dekodera (kwarc 8,8MHz). W opisywanym przypadku uszkodzonym elementem był kondensator regulowany CT 301 30p, włączony w szereg z rezonatorem kwarcowym X301 . Próba regulacji CT301 doprowadzała do pojawiania się koloru, jednak po chwili następowało ponowne jego zanikanie (trymer przerywał ). Po wymianie CT 301 i wstrojeniu go zjawisko zanikania koloru ustąpiło.

ROYAL TV-5585C
Po włączeniu odbiornik nie startuje i brak jest napięć po wtórnej stronie transformatora przetwornicy. Pomiary wykazują brak napięcia na n.2 układu scalonego IC701 STR54041. Przyczyną tego stanu jest uszkodzony rezystor R707. Po wymianie przetwornica nie działa, a rezystor ulega ponownemu uszkodzeniu. Konieczna jest wymiana układu IC701 i ponowna wymiana rezystora R707. Po tym zabiegu przetwornica nie działa, dalsze pomiary wykazały brak napięcia 12V na układzie IC702. Brak tego napięcia spowodowany jest uszkodzeniem rezystora R702. Należy również wymienić uszkodzony układ IC702. Po tych zabiegach odbiornik działa poprawnie.

ROYAL TV-5135
Stwierdzono brak odchylania pionowego. Nie pracował generator ramki w IC201 (TA7698AP). Przyczyną był mechanicznie uszkodzony potencjometr VR01 - 100k regulujący częstotliwość ramki, wyprowadzony z przodu telewizora. Po wymianie potencjometru ujawniła się dość typowa usterka: obraz zawinięty od góry i brak wygaszania powrotów. Powodem był "wyschnięty" kondensator C310 - 4u7/160V

ROYAL TV-5145
Odbiornik nie włącza się do stanu pracy. Wymiana kondensatorów elektrolitycznych po pierwotnej stronie przetwornicy nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Po obciążeniu przetwornicy żarówką okazało się, że napięcie w gałęzi głównej jest zaniżone (około 26V). Jednak zwarcie przekaźnika załączającego spowodowało, że przetwornica zaczęła pracować poprawnie (zwarcie spowodowało dołączenie do żarówki kondensatora 100uF/160V). Przyczyną braku działania przekaźnika był brak napięcia spowodowany przepaleniem się rezy-stora R916 (0,68om). Wymiana tego rezystora przywróciła poprawne działanie odbiornika.

ROYAL TV3735
Po dostrojeniu do wybranego kanału telewizyjnego odbiornik pracuje normalnie, jednak w momencie wyjścia z trybu strojenia i załączeniu ARCz odstraja się. W opisywanym przypadku zjawisko ustąpiło po delikatnej korekcji napięcia ARCz filtrem T104 w układzie p.cz.

ROYAL TV 5115A
Odbiornik nie pracuje - uszkodzony wskutek wyładowania atmosferycznego. Pomiary omomierzem elementów układu zasilania wykazały uszkodzenia tranzystora Q702 2SC2383, rezystorów: R704 0.39 om oraz R701 4.7 om, kondensatorów C601 220u, C721 470u oraz C706 l0u. Uszkodzeniu uległ również układ scalony sterujący pracą przetwornicy IC701 STR58041. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik pracuje normalnie.

ROYAL 5104A
Odbiornik nie pracuje, przepalony bezpiecznik sieciowy F801 4A. Pomiar mostka prostowniczego omomierzem wykazuje zwarcie dwóch diod D801 i lN 5397 i D802 lN5397. Po wymianie uszkodzonych diod i bezpiecznika odbiornik włącza się, ale ekran pozostaje ciemny i po chwili z kondensatora elektrolitycznego C440 10uF/160V zaczyna wydobywać się dym. Przyczyną tego stanu jest usterka kondensatora C 428 10uF/160V.Po wymianie uszkodzonych kondensatorów odbiornik pracuje prawidłowo.

ROYAL MODEL TV5106
Odbiornik pracuje, jednak nie ma fonii. Pomiary napięć wykazały brak + 17V na nóżce 9 układu scalonego wzmacniacza mocy IC201 AN5265 (napięcie zasilające). Dalsze poszukiwania usterki doprowadziły do zlokalizowania przyczyny uszkodzenia- okazał się nim tranzystor klucz Q401 2SD400 odpowiedzialny za odłączanie napięcia zasilającego układu IC201 w okresie braku sygnału (np. wstrajanie programów). Tranzystor Q401 miał przerwę.

ROYAL 5104
Odbiornik nie działa-przebicie trafopowielacza widoczne na zewnątrz gołym okiem. Wstawiono odpowiednik - DCF2077. Na trafopowielaczu znajduje się dodatkowe, kilkuzwojowe uzwojenie, które jest połączone z zasilaczem. Jeżeli uzwojenie nie jest podłączone, to napięcie +B na stopniu mocy linii wynosi około 30V i słychać "świerszczenie" przetwornicy. Jeżeli uzwojenie jest podłączone nieprawidłowo, to napięcie +B jest zaniżone do około 5V i słychać wyraźny pisk przetwornicy.

ROYAL TV-5145A
Po około 10 minutach pracy, ekran płynnie ściemnia się (brak żarzenia kineskopu), a następnie ponownie rozjaśnia się. Przyczyną tej usterki był pęknięty lut przy kołkach złącza CN402.

ROYAL MODEL TV5145
Odbiornik nie pracuje, widoczne uszkodzenia w układzie zasilacza, rozsadzony kondensator C908 l0uF/63 V oraz C910 47uF/35V, spalony rezystor R904 1k8. W przypadku zaistnienia tego typu sytuacji należy spodziewać się innych uszkodzonych elementów w układzie przetwornicy. Pomiary omomierzem elementów układu zasilania odbiornika wykazały usterkę tranzystora Q911 2SB774 pracującego w układzie tyrystora (prawdopodobna przyczyna zaistniałej sytuacji), zwarcie tranzystor kluczującego Q909 2SD 1402 oraz przerwę rezystora R944 2,2 om. Po wymianie uszkodzonych elementów, odbiornik włącza się do stanu czuwania, jednak nie daje się wyzwolić przełącznikiem start. Za ten stan odpowiedzialny okazał się kondensator C925 220uF/25V (rozsadzony) włączony w gałęzi 15V po stronie wtórnej zasilacza. Po wymianie C925 telewizor włącza się jest obraz, jednak nie ma fonii. W opisywanym przypadku brak fonii spowodowany był przerwą w zasilaniu układu wzmacniacza m.cz. zbudowanego w oparciu o układ scalony IC201 TDA 1904, uszkodzonym elementem okazał się rezystor R204 22om (rezystor miał przerwę). ROYAL MODEL TV-5145 Odbiornik nie pracuje. Pomiary napięć na wyprowadzeniach układu scalonego TA8659 wykazały zaniżoną wartość poziomu na nóżce 40 - 6V (prawidłowe napięcie na wyżej wspomnianym wyprowadzeniu to 9,2V). Uszkodzonym elementem okazał się układ scalony IC30 TA8659. Po wymianie IC301 odbiornik pracuje.

ROYAL TV-5145
Po włączeniu odbiornika jest wysokie napięcie oraz żarzenie kineskopu , jednak brak jest wizji (czarny ekran) i fonii. Przyczyną tej usterki była zwarta dioda Zenera ZD404 ( 12 V/1,3 W) oraz spalony rezystor R405. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik pracuje prawidłowo.

ROYAL LUX TV100
Odbiornik pracuje, jednak nie ma fonii. Pomiary napięć na wyprowadzeniach układu scalonego końcówki mocy IC621 AN5265 wykazały brak napięcia zasilającego +18V na nóżce 9 układu. Elementami uszkodzonymi okazały się dioda D822 BA 157 (zwarta) oraz rezystor R828 2.9 om (przerwa) pracujące w układzie zasilania wyżej wspomnianego wzmacniacza.

ROYAL MODEL TV5175A
Odbiornik nie pracuje, zawyżone napięcie w gałęzi głównej przetwornicy (około 150V). Przyczyną uszkodzenia zasilacza jest kondensator elektrolityczny C909 47uF. Po wymianie na nowy, przetwornica pracuje poprawnie (gałąź główna 115V )jednak uszkodzenie to spowodowało usterki innych podzespołów odbiornika. Na skutek wzrostu napięcia głównego uszkodzeniu uległ tranzystor klucz załączający napięcie 115V dla układów odchylania linii Q 907 2SC233 innych typach odbiorników ROYAL jako element załączający stosowano przekaźnik). Uszkodzona została dioda zenera DZ402 12V/1,2W, której zwarcie spowodowało przepalenie rezystora R 422 2,2 om. Wzrost napięcia przetwornicy spowodował także uszkodzenie układu scalonego odchylania ramki" IC401 TDA 3653B.

  Copyright: © 2005-2015 · www.usterki.hobby-elektronika.eu · Porady serwisowe dla elektroników