telewizory:

Porady serwisowe - telewizory

 

I, J

Typowe uszkodzenia powtarzające się w telewizorach marki: ICE, Imperial, Interbuy, ITT, Jowisz i JVC.


  ICE

ICE 1045

W odbiorniku brak wizji i fonii. Po wstępnych oględzinach okazuje się, że zasilacz pracuje normalnie, a generator linii daje odpowiednie przebiegi. Prawidłowe przebiegi występują na kolektorze tranzystora 2SC2482 stopnia sterującego odchylania poziomego. Natomiast mocno zniekształcony jest przebieg na bazie tranzystora odchylania końcowego H 2SD1554. Przyczyną tego jest transformator sterujący T403 (zwarte zwoje po stronie wtórnej). Wymiana transformatora daje prawidłowy obraz i dźwięk w OTVC.

ICE TV1050

Objaw uszkodzenia: ciemny ekran, brak fonii. Pomiary napięć przetwornicy wykazały zaniżoną wartość napięcia podawanego na stopień końcowy linii (około 80V). Przyczyną tego była utrata pojemności C440 33uF/160V Po wymianie, mimo prawidłowych napięć wytwarzanych przez przetwornicę, odbiornik nadal był nieczynny (brak wysokiego napięcia oraz impulsu sterującego tranzystor mocy linii, generowanego przez układ scalony IC 101 ). Pomiary napięć tego układu scalonego wykazały zaniżoną do kilku woltów wartość na nóżce 16 (powinno być około l 0V). Przyczyną tego był przegrzany rezystor R 134 l0k/2W. Po jego wymianie odbiornik zaczął pracować, ale nie można było dostroić się do stacji (na ekranie widoczny tylko śnieg). Pomiary wykazały brak napięcia warikapowego. Sprawdzając elementy układu wytwarzającego to napięcie stwierdzono przerwę rezystora 8113 12k/2W. Po wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.


  IMPERIAL

IMPERIAL PRISMA FX28

Odbiornik nie działa. Słychać ciche próbkowanie przetwornicy. Uszkodzonymi elementami okazały się tranzystor T601 (TE2407) i kondensator C630 (2.2nF/2kV). Zamiast tranzystora TE2407 zastosowałem tranzystor BU508A. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik działa prawidłowo.


  INTERBUY

INTERBUY M510

Po włączeniu do sieci, czasem odbiornik działa prawidłowo, a czasem nie świeci ekran i słychać terkot. Napięcie stałe na stopniu linii maleje ze +115V na +15V. Przyczyną powyższej usterki była przerywająca pod napięciem dioda D508. Wstawiono diodę BA 159 i odbiornik pracował poprawnie.


  ITT

ITT/NOKIA CP3128 (chassis Core 2 90°)

Odbiornik dostarczony do serwisu posiadał usterkę (przerwę) w wyłączniku sieciowym. Po jego wymianie odbiornik poprawnie wystartował; tak też reagował na komendy wysyłane z nadajnika zdalnego sterowania. Ostatecznie został też za jego pomocą wprowadzony w stan standby. Dzień później telewizor wrócił do serwisu z reklamacją, że nie chce się załączyć do stanu pracy. Istotnie, odbiornik można było załączyć przyciskiem sieciowym, a za pomocą przycisku standby można go było wyłączyć. Nie zwrócono jednak uwagi na fakt, że dioda LED wskazująca stan standby gaśnie wkrótce po wejściu w ten stan, po czym odbiornik nie reaguje dalej na rozkaz załączenia nadchodzący z nadajnika zdalnego sterowania. Jak się okazało, napięcie zasilania standby otrzymywane jest z prostownika sieciowego, za pośrednictwem termistora R701 oraz rezystora R655 o wartości 2.7 kom. Dalej jest ono podawane na diodę Zenera D702 (11 V). Uszkodzenie tej właśnie diody powodowało spadek napięcia do poziomu poniżej 5V i nieprawidłową pracę obwodu.

ITT Studio Ideal Color 2805 SLK

Odbiornik ten zbudowany jest w taki sposób, że jakakolwiek usterka którejś z linii zasilających tzn.: UI +280V, UIII +160V, UIV +37V, UV +26V, UVI, +12V sygnalizowana jest błyskaniem diod LED i dodatkowo diody sygnalizującej działanie elektronicznego zabezpieczenia. W opisywanym przypadku usterki stwierdzono na liniach UIII, UIV, UV, UVI. Uszkodzeniu uległy następujące elementy: C781 22uF/40V (rozsadzony), C782 100uF/40V (rozsadzony), C721 100uF/16V (zwarcie), D502 BY184 (przerwa), D512 MR854 (zwarcie), C532 2.2uF/40V (rozsadzony), C544 22uF/35V (rozsadzony). Po ich wymianie sytuacja nie ulega zmianie. Usterki należy więc poszukiwać w torze odchylania poziomego. Pomiar elementów na module odchylania poziomego nie wykazał uszkodzenia żadnego z elementów, ale odłączenie uzwojenia pierwotnego transformatora WN Tr 501 TFAT 1109-120/57 (końcówki 9 i 10) sprawia, że zwarcie ustępuje, diody LED normalnie się świecą, dioda elektronicznego zabezpieczenia gaśnie, co znaczy że, uszkodzony jest transformator WN. Po jego wymianie odbiornik "ruszył".

ITT (chassis Digi 3)

Po załączeniu odbiornika, na sekundę lub dwie pojawiał się na wyświetlaczu numeru programu, z wnętrza odbiornika słychać piskliwy dźwięk. Następnie dochodziło do zadziałania elektronicznego bezpiecznika. Odłączono zasilanie linii (145V). a przetwornicę obciążono żarówką 60W. Po załączeniu odbiornika okazało się, że zasilacz pracuje prawidłowo. W wyniku oględzin stopnia końcowego odchylania linii, ujawniono zwarcie zasilania -13V. Zwarcie powodowane było przez uszkodzone elementy: diodę D547 (BA 158), układ scalony IC 401 stopnia końcowego odchylania pionowego TDA 2170 oraz kondensator elektrolityczny C548 ( l000 uF/16V).

ITT 3878 chassis D/2

Ekran świeci w górnej połowie ze złą liniowością H. Natomiast dolna połowa jest wygaszona - ciemny ekran. Powodem tego stanu są uszkodzone elementy układu korekcji i zniekształceń obrazu: T1-BC558 T3-BD 139 i dioda BAV20 (rys.4). Ponieważ mamy do czynienia z odbiornikiem cyfrowym typu "Digit 2000", napięcie regulacyjne do korekcji zniekształceń obrazu przychodzi z wyprowadzenia 28 procesora odchylania DPU2543. Regulacja zniekształceń obrazu jest możliwa po uprzednim wprowadzeniu odbiornika w tryb serwisowy. Następnie należy przy pomocy nadajnika podczerwieni wybrać, zgodnie z instrukcją serwisową, odpowiednie opcje do regulacji zniekształceń obrazu, a potem dokonać regulacji.


  JOWISZ

JOWISZ 500

Odbiornik nie pracuje, przepalone bezpieczniki sieciowe 3B 101 i 3B 102(3.15A). Elementy w linii zasilającej tranzystor kluczujący 3T101 BU326 i na module stabilizacji MN2002 są sprawne. Przyczyną uszkodzenia okazał się kondensator filtru sieciowego 3C103 0.22uF+2 x 2.3nF 250V (wylany elektrolit). Po wymianie bezpieczników i kondensatora odbiornik działa normalnie.


  JVC

JVC AV21TE

Po krótkiej pracy odbiornika obraz na ekranie zaczyna zwężać się w pionie i "zawijać". Niekiedy mechaniczne poruszenie głowicą w.cz. powoduje krótkotrwałą poprawę. Przyczyną usterki byty nadpalone luty na wyprowadzeniach układu scalonego IC401 (LA7837).

JVC C-2100 EE

Po włączeniu, przez około godzinę odbiornik pracuje normalnie. Potem zanika fonia - słychać tylko szum w głośniku. Uszkodzenie występuje w module p.cz. SBX F301A. Moduł ten jest zmontowany techniką montażu powierzchniowego i wlutowany na 29 wyprowadzeniach w płytę bazową. Okazuje się, że nie pracuje układ generatora 1 MHz zbudowany na tranzystorze Q602. Przyczyną tego stanu są zimne lutowania w układzie generatora 1 MHz. Po ich usunięciu odbiornik pracuje z prawidłową fonią.

JVC C-210EE

W sieci energetycznej była awaria. Odbiornik w czasie tej awarii był włączony do sieci w stanie czuwania. W wyniku tego zdarzenia napięcie główne z przetwornicy U =115 V wynosi około 30 V. Przyczyną tego stanu jest źle pracująca przetwornica, w której uszkodzeniu uległy: układ scalony STR 54041 ( na wypr. 1 i 5 napięcia wynosiły ; odpowiednio - 15 V i 20 V), dioda D 902 , tranzystory : Q901-2SC2655 i Q902 -2SA966 , dioda D 921. Po wymianie w/w elementów przetwornica pracuje normalnie. Należy jeszcze ustawić U = l15 V regulując potencjometrem R912 - 50 kom.

  Copyright: © 2005-2015 · www.usterki.hobby-elektronika.eu · Porady serwisowe dla elektroników