telewizory:Elektronika:

Porady serwisowe - telewizory

 

B

Typowe uszkodzenia powtarzające się w telewizorach marki: Baihua, Bang & Olufsen, Banga, Biazet, Bildmeister, Blaupunkt i Bruns.

  BAIHUA

BAIHUA EC2061AR
Zbyt ciemny obraz, regulacje jasności nie dają oczekiwanego rezultatu. Rezystor nastawny VR216 (przy płycie czołowej) ustawiony na maksymalną wartość. Należy zmienić zakres regulacji przez dolutowanie do R216 (2k7) szeregowego rezystora o wartości 3k. Rezystor R216 znajduje się obok VR216.

  Bang & Olufsen

Bang & Olufsen BEOVISION 4002
Zła liniowość pionowa, dół obrazu (ok. 1/3 od dołu) zwinięty. Po nagrzaniu przez 10 do 15 minut, w podobnysposób "zwija się" obraz od góry i na ekranie pozostaje kilkucentymetrowy pas. Przyczyną jest przegrzany rezystor oznaczony na schemacie jako 7R18 (rys.l), który odlutował się z płytki modułu odchylania pionowego. Podobnie przegrzane były lutowania wtyku od cewek odchylania pionowego i zbieżności. Po wymianie rezystora i poprawieniu lutowań odbiornik wymagał tylko małej regulacji liniowości i amplitudy pionowej.

  BANGA

BANGA 32TS402D
  1. Odbiornik nie reaguje na polecenia z pilota i klawiatury lokalnej. Sprawdzono zasilanie i elementy współpracujące z procesorem nie stwierdzając uszkodzeń. Następnie wymieniono procesor DD1 (KR1853WG1-03) wstawiając odpowiednik SAA 1293A-03. Po wstawieniu procesora odbiornik zaczął reagować na polecenia, lecz wykonywał inne polecenia niż opisy na klawiaturze lokalnej, nie pamiętał wpisanych programów. Okazało się, że opcje poszczególnych bajtów uległy zmianie. Przeprowadzono ustawienie opcji dla tego układu korzystając z opcji prawidłowych, przerysowanych ze sprawnego odbiornika (ustawienie opcji podanych w serwisówkach innego sprzętu wyposażonego w ten procesor nie pozwoliło na uzyskanie prawidłowej pracy). Po wykonaniu tej czynności odbiornik zaczął pracować poprawnie. Na rys. 2 podano stany na wyświetlaczu dla poszczególnych bajtów.
  2. Odbiornik nie reaguje na rozkazy z pilota. Korzystając z oscyloskopu stwierdzono brak impulsów na nóżce 12 procesora DD l (powinny być impulsy o napięciu międzyszczytowym rzędu 4V). Uszkodzenie tkwiło więc we wzmacniaczu impulsów podczerwieni zbudowanym na układzie scalonym DA5 (TDA2800). Uszkodzonym elementem okazał się kondensator elektrolityczny C22 (100uF/16V). Po jego wymianie odbiornik pracuje poprawnie. Na rysunku 3 przedstawiono fragment układu wraz z uszkodzonym kondensatorem.


  BIAZET

BIAZET TC 406
Czerwony ekran z liniami powrotów
Po pomiarach okazało się, iż za ten stan rzeczy ponosi rezystor 18k na PK. Po wymianie obraz powrócił, jednak za wąski po bokach (z każdej strony po ok 5cm). Poradziłem sobie z tym dopinając pomiędzy C i E tranzystora linii dodatkowy kondensator o pojemności 4,7nf/2000V.

BIAZET TC460
Odbiornik włącza się do stanu czuwania, jednak nie daje się wyzwolić. W innym przypadku włącza się z piskiem, ekran nie świeci, nie ma fonii i obserwujemy słabe pulsowanie diod sygnalizujących stan pracy i czuwania. Przyczyną tego stanu okazały się kondensatory C656 47uF i C654 1 uF włączone w układzie zasilacza.

BIAZET TC 201
  1. Objaw uszkodzenia: wyginanie obrazu w górnej części ekranu. Przyczyna: utrata pojemności C210 4.7 uF/16V dołączonej do nóżki 14 układu scalonego U201 TDA2593
  2. Objaw uszkodzenia: nieznaczne strzępienie obrazu w kierunku poziomym na całym ekranie. Przyczyna: utrata pojemności C205 220 uF/16V dołączonej do nóżki 1 układu scalonego 201 TDA2593.
  3. Objaw uszkodzenia: pionowe jasne pasy z lewej strony ekranu, szerokość ich maleje przesuwając się w prawo, zajmują cały ekran z lewej strony. Przyczyna: przerwa R235 lk/2W (uległ przegrzaniu).
  4. Objaw uszkodzenia: falowanie obrazu w pionie na całej powierzchni ekranu. Przyczyna: przerwa R228 GBR 1Mom.
Uwaga: Pomiar napięcia stałego na nóżce 14 U201 TDA2593 należy dokonać szybko (odbiornik piszczy, ekran ciemny, może ulec uszkodzeniu BU508D).

Biazet TC201
Nie da się wprowadzić do pamięci nowych programów
Podejrzana była pamięci PCA8582A. Po podstawieniu - to samo , wymiana PCA84c640 też nie pomogło. Uszkodzonym okazał się kondensator C816 1,8nF - zwarty.

BIAZET TC 201
Objaw uszkodzenia: ekran lekko świeci, brak treści wizyjnej. Pomiary napięć wykazały zaniżone wartości na wyprowadzeniu ARW głowicy +1.2V (powinno być około 8V) oraz na nóżce 14 TDA 2541 do +0.85V. Mała wartość tego napięcia wskazuje na "przytkanie" toru p.cz. oraz głowicy przez moduł BMV-2060. Dalsze pomiary wykazały niewłaściwe napięcie na kolektorze T811 +l0V (powinno być 0.18V). Napięcie na nóżce 12 U801 było prawidłowe, tj. +3.7V Przyczyną tego był uszkodzony tranzystor T811(BC238).


BIAZET TC202
Odbiornik pracuje nieprawidłowo w trybie teletekstu (zafałszowane kolory). Pomiary oscyloskopem przebiegów wyjściowych z klucza U803 UCY74LS 157 wykazały zaniżoną wartość napięcia oraz zniekształcenia w torze "B". Przyczyną zaistniałej sytuacji okazał się uszkodzony rezystor R862 75 om.

BIAZET TMP201
Brak obrazu - ekran ciemny, zasilacz przeciążony - zamiast 10.8V daje 6V. Uszkodzonym okazał się tranzystor T202 - BU807. Po jego wymianie odbiornik pracował poprawnie, lecz przy powtórnym włączeniu tranzystor ponownie uległ uszkodzeniu. Dalsze poszukiwania usterki wykazały zimny lut na kondensatorze C214 - 39n.

BIAZET 201,202
Następuje strzępienie obrazu w poziomie i pojawia się pionowy ciemny pas szerokości około 3 cm z prawej strony ekranu. Dodatkowym utrudnieniem był to, że strzępienie występowało zupełnie przypadkowo i przez bardzo krótki czas. Dokonano sprawdzenia elementów generatora linii. Powodem problemów był układ scalony U201 (A255D - odpowiednik TDA2593). Po wymianie układu odbiornik pracuje poprawnie.

BIAZET TMP - 201
Charakterystyczną usterką występującą w tego typu odbiornikach jest uszkodzenie tranzystora T101 (BDP282). Usterka może objawiać się w różny sposób. Najczęściej odbiornik pozostaje "martwy". Czasami występuje okresowe wyłączanie się (i ewentualnie włączanie) odbiornika. Tranzystor BDP282 możemy zastąpić tranzystorem o lepszych parametrach np. BD912.

  BILDMEISTER

BILDMEISTER FC 586
U góry ekranu (około 1'4) widoczne są cienkie ukośne linie. Uszkodzonymi elementami okazały się rezystor R845 ( 470 om) i tranzystor Q5 znajdujący się "wewnątrz" układu scalonego V830 (TCA871) - elementy te występują na module MV SSVD. W przypadku trudności z nabyciem układuTCA871 można odlutować nóżki l, 2 i 3 tego układu i od strony druku dolutować "zewnętrzny" tranzystor typu npn -- nóżka 1 kolektor, nóżka 2 baza, nóżka 3 emiter.

  BLAUPUNKT

BLAUPUNKT MM63-12VT chassis CUC5310
Brak odchylania pionowego
Uszkodzone elementy: rezystor R532 4.7Ω, kondensator C538 47/35V, układ TDA8214B.

BLAUPUNKT FM 100-20 CWS
Obraz prawidłowy, brak fonii. Przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony układ scalony V350 (TDA 1910) oraz rezystor R446 (0,1 om).

BLAUPUNKT Mauritius IS32 chassis FM 100-20DGS
Odbiornik pracuje, jednak pionowe linie na obrazie są zniekształcone -jakby poszarpane i pofalowane. Praktycznie niemożliwe jest ustawienie napięcia ogniskującego (samoczynnie zmienia się ostrość obrazu). Przyczyną tej usterki okazał się trafopowielacz. W tym przypadku zastosowałem zamiennik HR6311.

BLAUPUNKT IS70-39VT
Podczas włączenia odbiornika do sieci następuje jego awaria. Uszkodzeniu ulegają: bezpiecznik sieciowy 2A, tranzystor główny przetwornicy BU546 (zwarcia między wyprowadzeniami). Po wymianie w/w elementów przetwornica działa- napięcia wyjściowe mają wartości nominalne. W odbiorniku słychać fonię, ale brak jest świecenia ekranu. Podczas włączenia następuje gwałtowny wzrost wysokiego napięcia, mimo braku skoków napięć zasilających. To powoduje zadziałanie układu zabezpieczającego przed wzrostem WN w układzie scalonym TDA8140 i nie podawanie impulsów H na stopień końcowy odchylania poziomego. W zaciemnionym pomieszczeniu, w momencie włączenia widać wyładowanie elektryczne w szyjce kineskopu A66EAK22X11 firmy Philips. Uszkodzony jest więc kineskop, który stracił próżnię. Po jego wymianie i regulacjach z tym związanych odbiornik działa normalnie.

BLAUPUNKT FM 100-20 CWS
Ekran ciemny, brak obrazu, głos prawidłowy. Pomiary napięć wykazały brak jednego (w głównej gałęzi zasilania). Uszkodzeniu uległ rezystor R775.Po jego wymianie odbiornik działa poprawnie.

BLAUPUNKT IS 70-48VT
Ekran odbiornika świeci normalnie. Próby dostrojenia się do jakiejkolwiek stacji telewizyjnej są nieskuteczne. Pomiary napięć zasilających głowicę w.cz. wykazują, że brak jest napięcia U=44Vna wyprowadzeniu 1 . Powodem tego jest "zimny lut" na rezystorze 22k/2W redukującym napięcie U=200V na U=44V. Po usunięciu przerwy na w/w rezystorze, napięcie U=44V pojawia się. Pomimo obecności U=44V, odbiornik nadal nie dostraja się do żadnej stacji telewizyjnej. Pomiary pokazują, że podczas strojenia nie zmienia się napięcie na nóżce 13 głowicy w.cz. i wynosi 30V. Na wyp. 5 i 6 głowicy w .cz. doprowadzone są przebiegi odpowiednio SCL i SDA szyny I 2C połączone z układem PLL SDA3302-2. Pomiary przebiegów SCL i SDA wykazują, że szyna I2C jest sprawna. a także przebieg na oscylatorze 4MHz układu SDA3302-2 jest właściwy. Uszkodzony jest interfejs, układu SDA3302-2 J .Po wymianie układu SDA3302-2, napięcie waricapowe zmienia się 0-:-30V i odbiornik normalnie dostraja się do stacji TV.

Blaupunkt IS70-40VTM, chassis CUC4410
Telewizor próbkuje nie mozna uruchomić
Przy obciążeniu żarówką przetwornica startuje. Impulsy sterujące H docierają do drivera TDA8140. Na bazie HOT już ich nie ma.
To nie uszkodzenie TDA8140, lecz kondensator 560pF w 5 pinie układu.

  BRUNS

BRUNS (Colorlux 5220)
Objaw uszkodzenia: Kilkucentymetrowej wysokości pas poziomy wzdłuż całego ekranu. Pomiary napięć na wyprowadzeniach modułu odchylania pionowego wykazały dużo zaniżoną wartość na wyprowadzeniu 9 do około 3 V (powinno być rzędu 14 V). Wyprowadzenie to jest zasilane napięciem +V przez rezystor R6045 (560Q). Podstawienie sprawnego modułu V wykazało, że uszkodzenie jest poza nim. Przyczyną spadku napięcia była uszkodzona dioda WDO 19 dołączona do wyprowadzenia 9 modułu (miała rezystancję rzędu 200Q w obu kierunkach). Po jej wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

  Copyright: © 2005-2015 · www.usterki.hobby-elektronika.eu · Porady serwisowe dla elektroników