telewizory:

 

 

Elektronika:

 

kontakt

» linki

Porady serwisowe - telewizory

 

E

Typowe uszkodzenia powtarzające się w telewizorach marki: EI Polcolor, Electa, Elekron, Elemis, Elta i Europhon.

  EI Polkolor

EI Polkolor 5671
Odbiornik nie startuje. Przetwornica po pewnym czasie od włączenia (około l5 minut) "piszczy", wytwarzając znikome napięcia na wyjściu. Typowa naprawa zasilacza w takim wypadku to wymiana kondensatorów elektrolitycznych zasilacza. Nie dało to skutku. Uszkodzonym elementem był tranzystor kluczujący przetwornicy T901 BU208 (pomiary wykazywały, że jest sprawny).

  ELECTA

ELECTA CTRT39EMK
Uszkodzenie powstało wskutek awarii sieci elektrycznej i pojawieniu się napięcia międzyfazowego 380V na zasilaczu odbiornika. Uszkodzeniu uległy następujące elementy zasilacza: I801 - STK73410II, C808 - 4.7uF/100V, C810 - 10uF/ 50V, R808 - 1om/1 W i R805 25om/2W. Po wymianie tych elementów odbiornik pracował poprawnie.

  ELEKTRON

ELEKTRON TC 423 D
Odbiornik pracuje , jednak obraz jest zwężony w pionie i w górnej jego części widoczne są linie powrotów oraz " zawinięcie "obrazu. Uszkodzonym elementem okazał się kondensator C 2 (4,7 uF / 100 V ) na module odchylania pionowego MK-1-1. Po wymianie kondensatora obraz jest prawidłowy.

ELEKTRON 282D
Po włączeniu do sieci, słychać głośny trzask wysokiego napięcia oraz obserwujemy zmniejszone wymiary obrazu w pionie i poziomie. Przyczyną tego stanu był kondensator C6 4700pF/1600V w bloku odchylania poziomego.

ELEKTRON TC - 423
Brak synchronizacji poziomej, na ekranie "skośne pasy". Uszkodzonym elementem okazał się kondensator C3 (47nF) na submodule synchronizacji A 1.4 (kondensator dołączony do 9 nóżki układu K 174XA 11 ) . Pomiar omomierzem wykazuje zwarcie kondensatora. Po wymianie kondensatora odbiornik pracuje prawidłowo. Należy podkreślić , że jest to dość często występująca usterka w odbiornikach ELEKTRON.

ELEKTRON C-382
Ekran świeci jasno, widoczne linie powrotów na całym ekranie, brak reakcji na regulacje potencjometrem jasności. Badanie dekodera koloru MC-41 wykazuje brak napięcia + 220 V zasilającego wzmacniacze wizyjne. Przyczyną tej usterki okazał się skorodowany przewód nr 1 łączący dekoder koloru z wtyczką X4 / A3.

ELEKTRON C-382
W górnej części ekranu widoczne linie powrotów, górna krawędź obrazu nie jest pozioma lecz "łukowato" wygięta ku dołowi. Przyczyną tej usterki okazał się częściowo wylany kondensator C18 (220uF/40V) znajdujący się na module odchylania pionowego MK-1-1C. Po jego wymianie geometria obrazu jest prawidłowa oraz zniknęły linie powrotów.

ELEKTRON 5lTC-451
Napięcie w gałęzi głównej (130V) zaniżone do wartości około 84V obraz zwężony z czterech stron (zbyt małe wymiary obrazu w poziomie i pionie). Przyczyną tej usterki okazała się zwiększona oporność "podkówki" R2 przetwornicy napięcia MP-3-3C. Po wymianie "podkówki" odbiornik pracuje prawidłowo. Inną usterką tego typu przetwornicy jest usterka polegająca na tym, że odbiornik nie chce się włączyć, a przetwornica "piszczy". W tym przypadku uszkodzonym elementem okazał się tyrystor VS-1 (KYll2A).

ELEKTRON C-382
Odbiornik pracuje, jednak okresowo znika obraz i dźwięk ekran jasny, widoczne linie powrotów, z głośnika słychać szum. Pomiar napięć zasilających wykazał "znikanie" napięcia *220V zasilającego wzmacniacze wizyjne, mimo że napięcie to było prawidłowe na katodzie diody VD6 w module odchylania poziomego MC-3C. Przyczyną tej usterki okazała się częściowo skorodowana zwora P36 na płytce kolektora napięć A3. Należy podkreślić, że wzrokowo trudno to było zauważyć i dopiero lekkie podważenie zwory małym wkrętakiem ujawniło korozję.

ELEKTRON C 280 D
Ekran ciemny, fonia prawidłowa. Pomiar napięć na katodach kineskopu wykazuje podwyższone napięcie (do około 170V). Przyczyną tej usterki był brak impulsów SC na module dekodera koloru MC-41 P. Impulsy "ginęły" na złączu X4/A 3 (zimny lut).

ELEKTRON C-282D
Po włączeniu odbiornik przez moment pracuje normalnie, po czym słychać w głośniku samoczynne zmiany poziomu głośności. Regulacja potencjometrem siły głosu nic nie daje. Układy różnic. cz. fonii i wzmacniacz m.cz. okazały się sprawne. Elementem uszkodzonym był kondensator C8 100uF/16V umieszczony na module wzmacniacza m.cz. A9.2.

ELEKTRON C-382D
Po włączeniu odbiornika, na ekranie widoczna jest jedynie biała pozioma linia - brak odchylania pionowego, fonia normalna. Pomiary modułu odchylania pionowego A6 nie wykazują usterki żadnego z elementów , ale pomiar napięć na module wykazał brak 12V, które było prawidłowe na płytce połączeniowej A3. Przyczyną tej usterki okazała się przerwa przewodu doprowadzającego napięcie 12V z płytki A3 na moduł A6.

ELEKTRON 51TC-436D
Brak obrazu i głosu, na ekranie w lewej części widoczny ciemny pionowy pas. Pomiar napięć w przetwornicy wykazał obniżone napięcie 12V do 9V Przyczyną tej usterki okazał się wadliwie działający rezystor R27 -lk w stabilizatorze napięcia 12V (zwiększona wartość).

ELEKTRON - dekoder koloru MC-41
Odbiornik pracuje, jednak brak koloru (obraz czarno-biały). Wcześniej usterka ta objawiała się zanikami koloru przy zmianie treści obrazu. Jeżeli dysponujemy innym sprawnym dekoderem MC-41, to możemy ułatwić sobie poszukiwanie usterki poprzez "podmianę" submodułu tego dekodera. W moim przypadku okazało się, że usterka występuje właśnie w submodule SMC-41 E (po jego podmianie obraz był w kolorze). Dalsze poszukiwanie usterki wykazało zwarcie w kondensatorze C 18 (22nF) submodułu SMC-41 E. Niestety, tego typu usterki (uszkodzenia kondensatorów) nie należą do rzadkości i w innych modułach odbiornika ELEKTRON (np. poprzednia porada). Po wymianie kondensatora C18 odbiornik pracuje prawidłowo.

ELEKTRON TC-423 (dekoder koloru MC-41)
Dość charakterystyczną dla dekodera koloru MC-41 (dekoder ten jest bardzo często spotykany w różnych modelach odbiorników z byłego Związku Radzieckiego) jest usterka objawiająca się tym , że ekran telewizora jest szary lub na szarym tle widoczne są jedynie kontury przedmiotów i osób. Przyczyną tego jest uszkodzenie linii opóźniającej DT1 (0,47) znajdującej się na submodule SMC-41 dekodera koloru. Po wymianie linii obraz jest prawidłowy

  ELEMIS

ELEMIS 5510 a dekoder CANAL+ Chciałbym się podzielić swoim doświadczeniem dotyczącym współpracy odbiornika "ELEMIS 5510" i pochodnych z dekoderem CANAL+.W odbiornikach tych załączenie wejścia AV powoduje blokadę pośredniej częstotliwości poprzez tranzystor T 503 znajdujący się na płycie bazowej. Wystarczy usunąć ten tranzystor. W odbiornikach wyposażonych w moduł MET 2044 można uzyskać podobny efekt zastępując zworę D905 diodą BAVPl7 lub podobną.

ELEMIS Monitor 63115T
Odbiornik nie włącza się do stanu pracy. Uszkodzonym elementem okazał się układ scalony TDA 4605. Po wymianie uszkodzonego elementu odbiornik próbkuje. Po dalszych badaniach okazuje się, że uszkodzona jest dioda D506. Przerwa diody BAVPl8. Po wymianie diody odbiornik pracuje prawidłowo.

ELEMIS 5550 TM
Odbiornik nie chce się włączyć - słychać próbkowanie przetwornicy napięcia. Dalsze badanie odbiornika wykazuje przeciążenie gałęzi +300V (z trafopowielacza). Uszkodzonym elementem okazał się układ scalony US503 ( TDA 6101 Q) na płytce kineskopu - układ miał wewnętrzne zwarcie.

ELEMIS Monitor 55115T
Po włączeniu słychać było "wejście wysokiego napięcia", ale ekran pozostawał ciemny, brak było również OSD. Pomiary napięć matrycy wykazały obecność napięcia uaktywniającego wejścia RGB. Dalsze pomiary wykazały obecność napięcia +2V na nóżce 16 gniazda Euro. Przyczyną było uszkodzenie układu TEA5115 na module MET2041. Po wymianie układu TEA5115 odbiornik pracuje prawidłowo.

ELEMIS Monitor 55115TP
Odbiornik wykazywał jednocześnie 3 usterki: niestabilny OSD (chwilowe zaniki) oraz kłopoty z synchronizacją i zaniki obrazu z "anteny". Przyczyną wadliwej pracy były usterki modułu PIP (teletekst) Euro typu MET2050P. Problemy z synchronizacją i zanikami obrazu spowodowane były wadą kondensatora C966 (2.2 uF/63V) sprzęgającego n.2 gniazda G905 (wejście video) z n.3 układu US916 TEA 20l4A (przełącznik źródeł sygnału video). Przyczyny wadliwego OSD były dwie: "zimne luty" gniazda G901 (wejście sygnałów OSD) oraz uszkodzony układ U901 typu 74LS 157, wykazujący fluktuacje stanu wysokiego wyjść. Usterki wykryto pomiarami oscyloskopowymi. Po wymianie C966, US901 i przelutowaniu G901 odbiornik pracuje prawidłowo.

ELEMIS MONITOR TC402
Uszkodzeniu uległ powielacz wysokiego napięcia. Przeskok iskry WN z powielacza spowodował uszkodzenie następujących elementów: US301 (TDA2593), US202 (TDA3505), US201 (TDA4555) oraz "podkówki" R548 (2,2kom) regulacji ograniczenia prądu kineskopu.

ELEMIS monitor 5110
Odbiornik zachowuje się tak, jakby rozstrajała się głowica chwilowo obraz jest prawidłowy, po czym zanika i tak na przemian. Przyczyną okazał się źle działający tranzystor T5 (pomimo to, że pomiar miernikiem nie wykazywał uszkodzenia).

ELEMIS MODEL 5550 TM
Odbiornik pracuje, fonia jest prawidłowa, jednak ekran świeci bardzo jasno i widoczne są linie powrotów (brak jest treści obrazu). Uszkodzonym elementem okazał się układ scalony US503 (TDA 6101 Q) na płytce kineskopu. W układzie tym było wewnętrzne zwarcie. Uszkodzeniu uległ również rezystor R 525 (47om) doprowadzający, napięcie 200V do wzmacniaczy wizyjnych. Po wymianie układu scalonego i rezystora odbiornik pracuje prawidłowo.

ELEMIS Monitor 6311ST
Odbiornik pracuje nieprawidłowo - objawia się to zwężonym obrazem w poziomie. Brak około 3 do 5cm, w zależności od włączonego programu. U góry obrazu pojawiają się linie podobne do linii powrotów po dwie czerwone i zielone. Pomiar napięcia w zasilaczu wykazuje zaniżone napięcie UA - około 1l0V zamiast 142V. Potencjometrem R556 nie udaje się ustawić odpowiedniego napięcia (słabo reaguje). Uszkodzonym elementem okazał się układ scalony U5503 (TDA4605). Po wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

ELEMIS MONITOR SYRIUSZ TC 700 i TC 506
Po kilku minutach pracy odbiornika znika obraz i dźwięk. Ekran staje się czarny, tak jak gdyby odbiornik przełączył się w tryb AV. Efekt ten może występować okresowo powodując pojawianie się i znikanie obrazu i dźwięku. Uszkodzonymi elementami okazały się tranzystory T902 i T903 (BC238I Tranzystory te znajdują się na module EUROZLĄCZA i TX Podobna usterka wystąpiła również w modelu MONITOR SYRIUSZ TC 506. W tym przypadku po kilku minutach pracy odbiornika znikał obraz i dźwięk. Na ekranie pojawiały się nieregularne białe poziome pasy a fonia była silnie zakłócana. Uszkodzonymi elementami okazały się tranzystory T903 i T905 (BC238B) znajdujące się na module EUROZŁĄCZA.

ELEMIS 6330ST
Brak obrazu i dźwięku, słychać próbkowanie przetwornicy. Pomiary wykazały zwarcie diody D810-BYP155/200 w przetwornicy oraz przerwę rezystora R 261 w module fonii MF2060. Przyczyną uszkodzeń tych elementów było wewnętrzne zwarcie 5 nóżki układu scalonego US602-TDA4935 do masy.

Elemis MONITOR 5510
Odbiornik pracuje, jednak od czasu do czasu (przypadkowo) zanika obraz i dźwięk, a na ekranie obserwujemy jedynie szum --jak przy odłączonej antenie. Z pozoru objaw ten może sugerować uszkodzenie głowicy w.cz. W tym przypadku przyczyną usterki był tranzystor T3 (BF240) znajdujący się na module OZS 2041. Po jego wymianie odbiornik pracuje prawidłowo. Inną usterką z jaką spotkałem się w tym typie odbiornika było znikanie napisów (OSD) na ekranie odbiornika. Po włączeniu całkowicie "zimnego" odbiornika napisy OSD były prawidłowo wyświetlane, jednak po około 3 minutach pracy zaczęły one tracić synchronizację - napisy były "poszarpane" i "skakały" po całym ekranie, a następnie znikały całkowicie z ekranu. Usterka została usunięta poprzez wymianę diod D18 i D19 (BAVP 18 ) znajdujących się na module OZS2041.

ELEMIS Monitor 5511 ST
Ekran ciemny, fonia prawidłowa. Odbiornik nie reaguje na zmianę jaskrawości, natomiast dodanie kontrastu powoduje lekkie rozjaśnienie ekranu, ale obraz jest w kolorze czerwonym. Przyczyną tej usterki okazał się układ scalony US202 (TDA3505).

ELEMIS 5510T
Według relacji klienta, odbiornik TV był włączony w stanie czuwania. Podczas jego nieobecności w domu była burza z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi. Okazało się, że zasilacz w odbiorniku uległ tzw. katastroficznemu uszkodzeniu. Uszkodzone zostały: wyłącznik sieciowy, wszystkie diody mostka prostowniczego 4xBYP401-600, tranzystor kluczujący BUZ90A, układ scalony TDA4605-2. Po wymianie w/w elementów odbiornik zaczął działać normalnie, ale po upływie około 0.5 godziny nastąpiło samoczynne wyłączenie. Okazało się, że uszkodzony został jeszcze tranzystor końcowy odchylania linii BU508A. Po wymianie BU508A odbiornik pracuje prawidłowo.

ELEMIS 5550TM
Ograniczony zakres regulacji fonii - do około 2/3 normalnego zakresu regulacji. Fonia nie jest zniekształcona. Wadliwy jest kondensator elektrolityczny C 143 (demodulator).

ELEMIS 6311TSP
Brak odchylania pionowego. Przyczyną był układ scalony US 501 TDA3564 (napięcie na końcówce wynosiło 28V zamiast 15V). Wymieniono też profilaktycznie C561 (100uF/35V). Po wymianie tych elementów odchylanie pionowe działało poprawnie, ale następowało wyginanie obrazu w poziomie (intensywność wyginania zmieniała się przy regulacji potencjometrem ARW). Objawy wskazywały na uszkodzenie któregoś z kondensatorów elektrolitycznych i rzeczywiście uszkodzony był kondensator C508 (2.2uF/50V). Po jego wymianie odbiornik pracował poprawnie. Uwaga: przy uszkodzonym TDA3654 nie ma impulsu sterującego scalak "ramki" z układu scalonego TDA 8305, co może prowadzić do mylnego wniosku o uszkodzeniu tego ostatniego układu.

ELEMIS 6310T
Po włączeniu odbiornika do sieci słychać w głośniku silny warkot (tak jakby przydźwięk sieci). Brak wizji i fonii, raster nieprawidłowy, nieskoordynowane przebiegi w pionie i w poziomie. Od góry raster jest rozdarty jasnym, szerokim pasem zwężającym się u dołu ekranu. Po sprawdzeniu okazało się, że uszkodzony jest tranzystor T508 - przedwzmacniacz tranzystora kluczującego. Po wymianie tranzystora (na taki sam typ, fabrycznie nowy ), pojawia się wizja i fonia, ale synchronizacja zrywa w pionie i w poziomie. Pomaga dopiero wymiana tego tranzystora na tranzystor innego producenta tego samego typu, tj. BD139.

  ELTA

ELTA 2026
Po włączeniu zasilania, słychać jednorazowo trzask wysokiego napięcia i na moment pojawia się cienka pozioma linia. Pomiar napięcia w gałęzi głównej pokazuje, że zamiast 110V jest 160V. Po wymianie elektrolitu w przetwornicy C607 47uF/25V, napięcie powraca do wartości 110V, ale nie działa klucz załączający to napięcie do układu odchylania poziomego. Wymieniono Q606 2SC2335 i Q605 2SA 1013, lecz trafo linii nie pracuje. Jeszcze jednym efektem podwyższenia napięć przetwornicy było uszkodzenie diody Zenera 12V D221 (w zasilaniu między innymi TA7698A). Po jej wymianie telewizor zaczął pracować poprawnie.

  EUROPHON

EUROPHON M2563TLC
Odbiornik nie włącza się, nie pracuje układ zasilacza. W takim przypadku, kiedy wymiana kondensatorów elektrolitycznych nie daje rezultatu o uszkodzenie możemy podejrzewać układ sterujący. W opisywanym przypadku elementem uszkodzonym okazał się układ scalony TDA4600.

EUROPHON CTV 2016 TLC
Brak odchylania pionowego przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony układ scalony TDA 1170. Po wymianie układu odchylanie pracuje, ale w górnej części ekranu widoczny jest dość szeroki czarny pas około 5 cm). Uszkodzenie to powodował kondensator elektrolityczny 100uF/25V włączony między 3 i 5 nóżkę układu scalonego. Po wymianie kondensatora odbiornik pracuje prawidłowo. Przerwa wyżej wymienionego kondensatora powoduje uszkodzenie powyższego układu, co zdarzyło się w opisanym przypadku.

  Copyright: © 2005-2015 · www.usterki.hobby-elektronika.eu · Porady serwisowe dla elektroników