telewizory:

 

Elektronika:

 

 

kontakt

» linki

Porady serwisowe - telewizory

 

S

Typowe uszkodzenia powtarzające się w telewizorach marki: Saba, Salora, Samsung, Sanyo, Schneider, Schweizer, SEG, Sanaco, Sharp, Shivaki, Shogun, Siemens, Siesta, Signum, Silva, Skytronic, Sławuticz, Skyworth, Solavox, Sony, Spectra, Strassfurt, Supra, Suthum i Syriusz.

  SABA

SABA MODEL PRO 6773
Odbiornik po mniej więcej pięciu minutach pracy wyłącza się do stanu czuwania. Przyczyną tego zjawiska okazał się mostek prostowniczyD622 włączony w układzie zasilania +12V i +21V (napięcia zasilające między innymi: wzmacniacz mocy, układy sterujące odchylania poziomego). W krytycznym momencie pomiar napięcia na mostku wykazał spadek poziomu do około 2V.

  SALORA

SALORA chassis L
Głośnym, trzeszczącym dźwiękom wydobywającym się z głośników towarzyszył obraz zawężający się w pionie i w poziomie. Usterkę powodowały zimne luty kondensatorów C511, C512 oraz C507, znajdujących się w obwodzie stopnia końcowego linii.

  SAMSUNG

SAMSUNG MODEL CK 5027Z
Po włączeniu przełącznikiem sieciowym, odbiornik wchodzi wstan czuwania (dioda sygnalizacyjna zapala się), jednak przy próbie wyzwolenia odbiornik nie włącza się. Po odłączenie głównej gałęzi zasilania przetwornicy i sztucznym obciążeniu jej żarówką 60W okazuje się, że zasilacz pracuje niestabilnie (po włączeniu - napięcie w gałęzi głównej osiąga wartość około 130V, a następnie spada do około l0 V).Przyczyną tego stanu jest usterka kondensatora elektrolitycznego C817 100uF /25V.

SAMSUNG MODEL CX 558 WT
Odbiornik nie pracuje, nie daje się włączyć. Pomiary woltomierzem po wtórnej stronie, sztucznie obciążonej przetwornicy, wykazały brak napięć zasilających .Przyczyną usterki zasilacza okazał się kondensator elektrolityczny C812 1uF /50V. Po wymianie na nowy odbiornik pracuje poprawnie.

SAMSUNG CK 5081 T
Odbiornik spadł z wysokości około 50 cm. Świeci dioda LED , lecz odbiornik nie przełącza się do stanu pracy. W tym przypadku przyczyną usterki było pęknięcie płyty głównej. Ponieważ nie każde pęknięcie jest dobrze widoczne, chciałbym zwrócić uwagę, że najczęściej uszkodzenia należy szukać w pobliżu ciężkich elementów. W moim przypadku uszkodzenie było dobrze widoczne w pobliżu trafopowielacza i prawie niewidoczne w pobliżu transformatora przetwornicy.

SAMSUNG MODEL CT 558 WT
Odbiornik, po włączeniu przełącznikiem sieciowym, nie przechodzi w stan czuwania. Przyczyną uszkodzenia jest przetwornica napięcia zbudowana w oparciu o układ scalony TDA4601 firmyˇ PHILIPS. Elementem odpowiedzialnym za ten stan jest kondensator elektrolityczny C832 100uF/25V. Po wymianie C832 na nowy, odbiornik pracuje poprawnie - napięcie w gałęzi głównej zasilacza powinno w warunkach normalnych wynosić 125V .

SAMSUNG CX512 ZSE
Po włączeniu odbiornika wyłącznikiem sieciowym, dioda sygnalizująca stan oczekiwania rozbłyska i stopniowo gaśnie (około 20s); odbiornika nie daje się uruchomić. Pomiar napięć na wyjściu przetwornicy wykazuje całkowity ich brak. Przetwornica nie pracuje. Po wymianie kondensatora C81 s 100uF / 25V, przetwornica działa niestabilnie a napięcia są zaniżone. Po wymianie kondensatora C812 1uF / 50V, przetwornica pracuje poprawnie i napięcia są prawidłowe.

SAMSUNG CX5312W
W trakcie eksploatacji odbiornik samoczynnie wyłącza się. W opisywanym przypadku zjawisko to spowodowane było zimnym lutem na transformatorze sprzęgającym T401 .

SAMSUNG CX5322T
Po włączeniu odbiornika do sieci wizja i fonia jest prawidłowa, ale tylko przez parę sekund. Po chwili odbiornik rozstraja się, aż do zaniku wizji i fonii. Po wybraniu dowolnego kanału (pilotem lub klawiaturą lokalną) wizja i fonia pojawia się ponownie na kilka sekund. Strojenie w automacie reguluje w ten sposób, że wyszukuje stację, ale nie zatrzymuje się. Po sprawdzeniu tunera, układu scalonego TDA8305 i mikrokontrolera PCA84C640/30 okazało się, że tuner i układy scalone są sprawne. Sprawdziłem napięcie na tunerze (nóżka AFT), na mikrokontrolerze (n. 9 AFC) i na układzie TDA8305 (n18 AFC). Pomiędzy tunerem a mikrokontrolerem i układem TDA8305 znajduje się dzielnik złożony z rezystorów R124 33k i R l16 120k. Sprawcą zamieszania okazał się rezystor R116.Przerwa rezystora Rl16 spowodowała, że sygnał AFT był nieprawidłowy. Po wymianie rezystora wszystko wróciło do normy.

SAMSUNG MODEL CX528
Odbiornik włącza się do stanu czuwania. Napięcie gałęzi głównej w stanie "STAND BY" prawidłowe - około 130V, jednak w momencie wyzwolenia odbiornika spada do około 60V. Sztucznie obciążona przetwornica zachowuje się prawidłowo - napięcie główne 125V. Poszukiwanie usterki w układzie odchylania poziomego odbiornika, wyeliminowanie ewentualnego przeciążenia po stronie wtórnej trafopowielacza przez odłączanie poszczególnych gałęzi (np. napięcie 24V zasilanie układu odchylania pionowego) nie przynosi rezultatu. Dopiero po odłączeniu cewek odchylania poziomego sytuacja ulega zmianie. Odbiornik startuje, napięcie główne zasilacza osiąga wartość prawidłową 125V, na ekranie obserwujemy natomiast pionową cienką linię (wynik odłączenia uszkodzonych cewek H). Zespół odchylania kineskopu należy wymienić.

SAMSUNG MODEL CX5312 SGX
Odbiornik nie włącza się do stanu czuwania. Typowe oględziny przetwornicy nie przyniosły żadnych rezultatów (kondensatory elektrolit. , układ scalony TDA 4601 , pomiary rezystorów itp.).Napięcie na kondensatorze 150 uF /400V było prawidłowe ( 300V) tak samo jak na 9 nóżce układu TDA 4601 (14 V). Również próba wymiany transformatora nie przyniosła żadnego efektu. Dopiero wymiana mostka Graetza złożonego z czterech diod "wskrzesiła "uparty telewizor. Warto nadmienić że pomiar miernikiem wspomnianych diod nie wykazał ich niesprawności .Podobną usterkę spotkałem w SYRIUSZU - odbiornik "pozwalał " włączyć się (średnio ) raz na dziesięć razy.

SAMSUNG CX 512 ZSE
Odbiornik nie włącza się do stanu pracy. Uszkodzonym elementem. okazał się rezystor "zabezpieczający" R427 ( 1 k /0,5 W ). Po jego wymianie, odbiornik pracuje prawidłowo .Prawdopodobną przyczyną usterki był nieumiejętny montaż gniazd wyprowadzających sygnały AUDIO i VIDEO (do odtwarzacza VIDEO z możliwością nagrywania) i zwarcie w układach odbiornika. Inną usterką, dającą podobne objawy, są zanieczyszczone styki przekaźnika RL801 . W tym przypadku naprawa polega na zdjęciu obudowy przekaźnika i przeczyszczeniu jego styków.

SAMSUNG CX 512 ZSE
Po włączeniu odbiornika na ekranie występuje "śnieżenie", w głośniku słychać trzaski jak również samoczynne zmiany poziomu głośności. Przyczyną tej usterki były "zimne luty" na wyprowadzeniach układu scalonego IC 101 (KA2219). Po prawidłowym przylutowaniu wyprowadzeń układu IC 101 odbiornik pracuje prawidłowo.

SAMSUNG CX-630W
Niespotykane uszkodzenie. Poprawny, stabilny, bez zniekształceń obraz pokryty czarnymi, poziomymi pasami, które nieco falują. Pomiary nie wykazały składowych zakłócających w napięciach zasilających kineskop A59EAS00X01 VIDEOCOLOR. Opukiwanie szyjki kineskopu wykazało wewnętrzne zwarcia międzyelektrodowe. Zwarcie przepalono rozładowaniem kondensatora.

SAMSUNG MODEL CX 558WT
Odbiornik nie pracuje. Po odłączeniu głównej gałęzi zasilania i sztucznym obciążeniu żarówką 60W, pomiar w gałęzi wykazał nieprawidłową wartość napięcia - 200V (prawidłowe napięcie to 125V). Przyczyną złej pracy przetwornicy były uszkodzone kondensatory C811 47uF i C812 1 uF. Po wymianie C811 i C812 odbiornik w dalszym ciągu nie "startuje". Pomiary omomierzem układu odchylania H wykazały zwarcie tranzystora kluczującego Q401 2SD1651 oraz przerwę rezystora R414 1om /1,2W.

SAMSUNG CK-5081T
Obraz w pionie zwężony do około 10 cm i zawinięty od góry. Pomiary napięć wykazały, że brak jest napięcia po stronie wyjściowej stabilizatora IC402 KIA7812. Po jego wymianie odbiornik zaczął pracować poprawnie.

SAMSUNG model CK5322
Przetwornica pracuje, jednak nie startuje układ odchylania "H". Pomiar oscyloskopem TDA 8305 (między innymi generator linii) wykazał obecność przebiegu prostokątnego na nóżce 26 (wyjście sterujące pracą układu odchylania "H"). Dopiero pomiar napięć ujawnił brak zasilania pierwotnej strony transformatora sprzęgającego T401. Przyczyną braku wyżej wspomnianego napięcia była dioda D404 DS 4003 (dioda mierzona omomierzem zachowywała się normalnie, jednak w układzie pracowała źle). Po wymianie D404 odbiornik pracuje normalnie.

SAMSUNG model CK5322T
Telewizor nie odbiera większości kanałów. Pomiar napięcia przestrajającego wykazał zmiany poziomu w przedziale od 0 do 6V (prawidłowy zakres to przedział od 0 do 30V). Przyczyną uszkodzenia okazał się układ scalony stabilizatora 33V DZ824 KA33 (układ zwierał). Po wymianie DZ824 odbiornik pracuje normalnie.

SAMSUNG CK-5061AT
U góry ekranu (około 1 /3) widoczne linie powrotów oraz nieprawidłowa liniowość w pionie. Lekkie poruszanie wtyczką włączoną w gniazdo EURO powoduje chwilowy brak odchylania pionowego - cienka pozioma linia. Przyczyną tej usterki okazały się "zimne luty" przy wyprowadzeniach układu scalonego IC301 (odchylanie pionowe) oraz praktycznie wyrwane z płyty głównej gniazdo EURO. Po przelutowaniu wyprowadzeń układu IC301 oraz prawidłowym wlutowaniu gniazda EURO odbiornik pracuje prawidłowo.

SAMSUNG CX 5325 W
Obraz na ekranie jest nieostry i "zasmużony", występują przerwy i trzaski fonii. Przyczyną tej usterki był częściowo zwęglony kapturek wysokiego napięcia oraz zaśniedziałe styki podstawki kineskopu.

SAMSUNG CX5312W / SGX
Po włączeniu, odbiornik startuje do pracy około 15 - 25 minut. Zasilacz pracuje w oparciu o układ scalony TDA 460l. Okazuje się, że napięcie na kondensatorze C808 narasta bardzo powoli. W stanieustalonym powinno wnosić 11.6V . Pomiary kondensatora C808 wykazują, że jest dobry - przyczyną tego stanu jest uszkodzony termistor P802 firmy Siemens o symbolu P2462-J29.

SAMSUNG CX528ZSE
Odbiornik pracuje nieprawidłowo. Na ekranie obserwujemy strzępienie linii, poza tym obraz ma za małe wymiary w pionie i poziomie. Przyczyną tego stanu okazała się usterka kondensatora elektrolitycznego C827 100uF/ 160V włączonego w gałęzi głównej 125V zasilania odbiornika. Po wymianie C827 odbiornik pracuje normalnie.

SAMSUNG CX-5026Z
Odbiornik nie włącza się. Przyczyną tej usterki okazał się pęknięty i zwarty kondensator C816 w przetwornicy napięcia.

SAMSUNG CX-542 ZSE
Odbiornik pracuje , jednak brak jest fonii ( głośniki całkowicie " martwe ". Dalsze badanie odbiornika ujawniło brak napięcia +18V zasilającego układ fonii. Przyczyną tej usterki okazały się nadpalone styki przekaźnika RL.801 załączające napięcie + 18V. Naprawę najlepiej rozpocząć od wylutowania przekaźnika i zdjęcia jego obudowy. Następnie małym pilniczkiem czyścimy nadpalone styki. Warto również przeczyścić styki załączające napięcie +125 V . Po wlutowaniu przekaźnika odbiornik pracuje prawidłowo.

SAMSUNG CK-5312 Z
Odbiornik nie włącza się do stanu pracy. Przyczyną tej usterki okazał się "przegrzany" lut przy jednym z wyprowadzeń rezystora R414 ( 150 om). W tym przypadku warto również sprawdzić i ewentualnie wymienić ten rezystor.

SAMSUNG CX558 WT
Odbiornik nie pracuje. Przekaźnik załącza zaniżone napięcie na SQ01-7805 - około 7V. Po wymianie C819-1000uF/25V, odbiornik pracuje poprawnie.

SAMSUNG CX558 WT
W wyniku wzrostu napięć po stronie wtórnej uszkodzonego zasilacza, rozsadzony został kondensator C827 220uF . Przyczyną złej pracy przetwornicy okazały się kondensatory C808 47uF, C812 1uF, C813 100uF, oraz C811 100uF. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik działa normalnie przez około dwie minuty, po czym obraz zaczyna drgać w pionie. Od dołu ekranu pojawia się czarny pas wycinający treść obrazu. Po kilku dalszych minutach pracy, czarny pas powiększa się wycinając całkowicie treść obrazu, ekran staje się ciemny. Przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony układ scalony odchylania ramki TDA3653B.

SAMSUNG CK 5061 AT
Obraz w górnej części ekranu "zawinięty" na wysokości około 10 cm. Przyczyną tej usterki okazał się zimny lut na 9 nóżce układu scalonego IC301.

SAMSUNG CK-5051 AT
Odbiornik pracuje, fonia jest prawidłowa,jednak ekran pozostaje czarny. Prawidłowe są również napisy OSD (np. skala regulacji jaskrawości). Dalsze badanie odbiornika wykazuje brak zmian napięcia na n.17 IC101 (TDA8362B) - regulacja jaskrawości. Napięcie na tym wyprowadzeniu wynosi cały czas około 8V. Brak jest również sygnałów RGB na n. 18, 19 i 20 układu TDA8362B mimo że na wejściach RGB tego układu, po włączeniu telegazety, sygnały pojawiają się. Przyczyną tej usterki okazał się układ BA8362B, po jego wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

SAMSUNG (na układzie TA7698)
Objawy: brak koloru.
Dekoder koloru PAL (oraz NTSC) zawarty jest w układzie TA7698AP. Ponieważ konstrukcje telewizorów na TA7698 są bardzo popularne, postaram się opisać ten przypadek dość szczegółowo, sugerując jednocześnie kolejność postępowania (pomiarów) w przypadku brak koloru. Kolor nie pojawia się również po podaniu na wejście antenowe lub AV sygnału w systemie NTSC 4.43 (odbiornik nie jest wyposażony w dekoder SECAM). W tej sytuacji o uszkodzenie można podejrzewać układ TA7698 lub elementy współpracujące podłączone do: n.5 - wejście sygnału chrominancji - sygnał powinien mieć amplitudę około 120 mVpP mierzone na sygnale bursz (sygnał był prawidłowy), n.6 - ftltr wzmacniacza z automatyczną regulacją wzmocnienia sygnału chro-minancji - napięcie stałe (sygnał był prawidłowy), n.7 - napięcie regulacji nasycenia (z procesora lub potencjo-metru) - było nieprawidłowe i wynosiło około 0.5 V (powinno być od 3 do 5V). Jednak uszkodzenia w tym miejscu nie było. Nóżka 7 pełni podwójną funkcję: jeśli dekoder nie zidentyfikuje systemu (PAL, NTSC), wewnętrzny układ ściągnie napięcie na tej nóżce do masy (color killer output) - taka sytuacja miała miejsce w opisywanym przypadku. n,8 - wyjście chrominancji na linię opóźniającą - powinien tu być sygnał o amplitudzie około 0.5Vpp (brak sygnału), n.9 - przeznaczona jest do regulacji odcienia w systemie NTSC, n.10 - tutaj podłączony jest obwód rezonansowy przesuwnika fazy 4.43 MHz; obwód powinien drgać z częstotliwością wzorcową synchronizowaną burstem (ewentualne przesunięcie fazy regulowane jest dla systemu NTSC napięciem z n.9). n.1 1 - masa sekcji chroma/video; warto zwrócić uwagę na blokowanie (elektrolitem i kondensatorem bezindukcyjnym) napięcia zasilania z nóżki 2 do masy jak najbliżej n.11. n.12 - napięcie na tej nóżce informuje o stanie identyfikacji dekodera:
 • napięcie bliskie 0V - system PAL/NTSC zidentyfikowany,
 • napięcie ok. 8 V - killer color-wyłączenie koloru,
 • napięcie bliskie Vcc - kolor włączony niezależnie od stanu identyfikacji dekodera.
W opisywanym przypadku napięcie na nóżce 12 wynosiło około 7.5V. Podłączenie tego wyprowadzenia do Vcc powoduje pojawienie się niezsynchronizowanych pasów kolorowych. W tej sytuacji należy spodziewać się, że brak jest synchronizacji pętli PLL. Nóżki 13, 14 i 15 są również związane z sekcją chrominancji - podłączony jest kwarc 4.43 MHz. Dalej warto sprawdzić tor opóźniony - n.19, tor bezpośredni - n.17 oraz filtr APC - n.16 i 18. W dalszej kolejności proponuję wymianę kwarcu, następnie układu scalonego TA7698AP - nie pomogło. W układach dekoderów PAL na elemencie Toshiby TA7698AP nie występuje charakterystyczny dla elementów Philipsa impuls sandcastle, którego górna część (4ps impuls występujący tuż za impulsem synchro H) służy do kluczowania (zamykania) pętli PLL, dostrajającej wewnętrzny generator odniesienia dla demodulatorów U, V (R-Y, B-Y). W układzie TA7698 tę rolę pełni wewnętrzny impuls, wytwarzany z przebiegu na nóżce 36. Na nóżce tej powinien być impuls z szybko narastającym dodatnim zboczem oraz ze znacznie wolniejszym zboczem opadającym. Impuls kluczujący bursta powstaje z porównania opadającego zbocza z poziomami 8.4V i 4.2V. Opadające zbocze powinno mieć takie nachylenie, aby odstęp czasowy między tymi poziomami wynosił podobnie jak szerokość SSC około 4ps. Stromość tego zbocza wyznacza kondensator i opór podłączone do n.36. W opisywanym przypadku uszkodzony był właśnie ten kondensator (l.5nF) - stracił pojemność. Po jego wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

SAMSUNG CK-5012T
Po włączeniu wyłącznikiem sieciowym, odbiornik włącza się do stanu czuwania (świeci dioda LED). Przy próbie włączenia do stanu pracy (nadajnikiem zdalnego sterowania) gaśnie dioda LED, odbiornik jednak nie włącza się i przestaje reagować zarówno na rozkazy nadajnika zdalnego sterowania jak i klawiatury lokalnej. Przetwornica napięcia obciążona żarówką wydaje się pracować prawidłowo. Dopiero wymiana kondensatorów elektrolitycznych przetwornicy C808 ( 100uF/16V), C811 (10uF/25V) oraz C817 (100uF/25V) usunęła usterkę odbiornika.

SAMSUNG CX-512ZSE
Każdorazowo, przy przełączaniu z kanału telewizyjnego na tryb AV odbiornik wyłączał się i przechodził w stan czuwania. Często taka sytuacja zdarzała się również przy przełączaniu telewizora z kanału na kanał. Aby odbiornik działał poprawnie należało wymienić stabilizator 5V oraz kondensatory: C820 1000uF i C825 47uF.

SAMSUNG CK-5022XT
TV nie działa, brak obrazu i dźwięku oraz słychać pisk przetwornicy. Napięcie w gałęzi głównej było zawyżone do około 160V Uszkodzeniu uległ tranzystor Q402 2SD 1651 oraz rezystor R826. Aby ustalić właściwą wartość napięcia, tj. 125V, należało wymienić C852 w przetwornicy na nowy oraz zlikwidować zimne luty na nóżkach układu IC801 SDH209B.

SAMSUNG CK5312Z
Odbiornik nie włącza się do stanu pracy. Przyczyną usterki był wypalony lut na n.8 transformatora przetwornicy. Często powodem nie włączania się odbiornika są nadpalone styki przekaźnika załączającego napięcie +125V i +18V W tym przypadku należy przekaźnik wylutować, zdjąć obudowę i przeczyścić styki małym pilniczkiem lub drobnym papierem ściernym.

SAMSUNG CK5073Z
Brak odchylania pionowego - na ekranie cienka pozioma linia. Uszkodzonym elementem okazał się rezystor bezpiecznikowy R410 ( 1 om ) Rezystor miał przerwę. Po wymianie rezystora należy sprawdzić i ewentualnie wymienić kondensator elektrolityczny C407 (100uF/35V).

SAMSUNG CK5027 AT
Okresowo zmniejsza się wysokość obrazu. Odbiornik reaguje na wstrząsy (chwilowa poprawa w działaniu odbiornika). Przyczyną tej usterki okazała się utleniona ścieżka przy jednym z wyprowadzeń układu scalonego IC301. Należy podkreślić, że usterka była praktycznie niewidoczna i dopiero usunięcie cyny ujawniło utlenioną ścieżkę.

SAMSUNG CK-5012 Z
Obraz na całym ekranie odbiornika zakłócany jest małymi, czarnymi, poziomymi kreseczkami. Przypomina to nieco zakłócony obraz z tunera SAT. Uszkodzonym układem okazał się stabilizator napięcia +5V na zamontowanej płytce telegazety. Spaleniu uległa dioda Zenera 5.6V i rezystor 100om. Uszkodzeniu uległy również kondensatory 100uF/16V oraz 1000uF/16V.

SAMSUNG (z TA7698AP)
Ekran jest ciemny, fonia prawidłowa. Na tranzystorze T201 U=10.5 (normalnie 7V), na n.8 AN5512 U=24V (normalnie l.2V). Wadliwym okazał się kondensator C536 1000u / 25V.

SAMSUNG CX558TXT
Okresowo nie przełącza kanałów, ekran świeci na niebiesko lub czerwono (widoczne powroty). Wadliwym okazał się kondensator elektrolityczny 1000 uF/25 V-zasilanie +15 V.

SAMSUNG CK3351X
Odbiornik nie pracuje. Pomiary woltomierzem gałęzi zasilających odbiornika wykazały zaniżoną wartość napięcia doprowadzonego do układu scalonego stabilizatora napięcia IC802 LA7808 - 4V. Prawidłowa wartość to około 13V. Przyczyną zaistniałej sytuacji okazał się uszkodzony tranzystor Q 802 2SC2331.

SAMSUNG CK5012Z
Telewizor nie włącza się, jedynie zapala się LED sygnalizujący stan czuwania. Przyczyną okazał się uszkodzony tranzystor T802 2SD288.

SAMSUNG CI3312Z
Odbiornik "nie stroił się" pomimo prawidłowej ilustracji strojenia obrazowanej przez OSD. Sprawdzenie układu wykazało brak napięcia strojenia na wyprowadzeniu VT głowicy. Dalsze poszukiwanie wykazało, że brak zasilania kolektora tranzystora RQ 01, ponieważ rezystor RR 05 będący jego obciążeniem, jest uszkodzony (przerwa).

SAMSUNG CX512ZSE/SGV
Odbierane są tylko stacje telewizyjne z pasma UHF. Do układu scalonego LA7610, który pełni rolę przełącznika pasm, dostarczane są rozkazy na wyprowadzenia 2 i 3 z mikroprocesora M50431-100SP. Są one prawidłowe. Głowica w.cz. jest na stałe zasilana napięciem U=12V na zakresie UHF. Podając sztucznie na zakresy I lub III głowicy w.cz. U=12V sprawdzamy czy odbiornik odbiera stacje telewizyjne z w/w zakresów. Wynik jest pozytywny. Uszkodzony jest układ scalony LA7610. Po jego wymianie odbiornik odbiera stacje telewizyjne na wszystkich zakresach częstotliwości.

SAMSUNG CK541ZSE
Głos jest tylko w środkowej części nastawy. Po zwiększeniu lub zmniejszeniu nastawy głos zanika. Przyczyną awarii okazał się układ 1C 101 (KA2919). Po wymianie układu odbiornik działa prawidłowo.

SAMSUNG CX5322T
Odbiornik nie wyszukuje kanałów w trybie strojenia. Uszkodzony okazał się układ scalony stabilizatora napięcia+33V DZ824 KA33. Po wymianie uszkodzonego układu na nowy, w tym przypadku na UL 1550, odbiornik pracuje normalnie.

SAMSUNG MODEL CX 528 ZSE
Odbiornik nie pracuje; przepalony bezpiecznik sieciowy. Pomiar omomierzem wykazuje przerwę rezystora R801 5R6 / 8 om włączonego przed mostkiem prostowniczym. Dalsze pomiary omomierzem wykazały zwarcie tranzystora kluczującego przetwornicy Q801 25C3552. Po wymianie uszkodzonych elementów zasilacz pracuje jednak w dalszym ciągu źle - w stanie czuwania odbiornika słychać dość głośny szum pracującej niestabilnie przetwornicy. Przyczyną tego stanu, w tym przypadku, okazał się kondensator elektrolityczny C 812 1uF /50V włączony w układzie zasilacza. Po wymianie na nowy odbiornik pracuje prawidłowo.

  SANYO

SANYO MODEL CEM260lPV-00
Dość często pojawiającym się uszkodzeniem w odbiorniku CEM260l-PV i jemu podobnych są "zimne lutowania" na module wzmacniaczy RGB JU0027 (ceramiczna płytka z elementami napylanymi i SMD). W opisywanym przypadku uszkodzenie objawiało się złym balansem bieli. Ekran odbiornika był przesycony na przemian kolorem purpurowym (brak sygnału G) lub turkusowym (brak sygnału R). "Zimne lutowania" wystąpiły na dwóch z trzech tranzystorów SMD umieszczonych na module JU0027. Luty należy poprawiać bardzo delikatnie, tak aby nie spowodować odparzenia napylonych ścieżek i wysepek lutowniczych.

SANYO CEM2130 PV
Odbiornik włącza się, fonia jest prawidłowa, jednak ekran pozostaje ciemny. W opisywanym przypadku przyczyną takiego zachowania odbiornika było zimne lutowanie na wyprowadzeniach rezystora R481 (układ żarzenia).

SANYO CEM 2511PV
Spalony jest bezpiecznik sieciowy 3. 15 A. Po jego wymianie, okazuje się, że odbiornik ma na zaciskach sieciowych oporność około 10om. Przyczyną tego stanu jest uszkodzony pozystor E1679P Pozystor po włączeniu napięcia sieci nie zmienia swojej oporności (powinna ona rosnąć). Wymiana pozystora przywraca prawidłową pracę OTV.

SANYO CEP30l2D
Odbiornik nie działa. Pomiary omomierzem układu przetwornicy wykazały przerwę rezystora R50? 1252 i zwarcie tranzystora Q513 BU508AF. Po wymianie uszkodzonych elementów, sztucznie obciążony zasilacz nie pracuje prawidłowo; napięcie w gałęzi głównej wynosi około 300V. Przyczyną złej pracy przetwornicy była usterka jeszcze jednego elementu: rezystora R555 4,7k ( rezystor miał przerwę ) . Po wymianie R555 zasilacz pracuje poprawnie-jednak odbiornik w dalszym ciągu nie działa. Przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony tranzystor kluczujący linii Q432 BU508AF.

SANYO CEM2141PTX
Odbiornik nie startuje, świeci się tylko dioda LED „STAND-BY". Uszkodzonymi elementami były: dioda D305 (zwarta) w mostku prostowniczym sieciowym, rezystor R302-3.9 om oraz „wylany" kondensator C451 - 470u/16V

SANYO CEP30l2D
Odbiornik pracuje nieprawidłowo - zły balans bieli. Obserwacja sygnałów wyjściowych RGB na wyprowadzeniach układu scalonego IC 101 ( LA7680 wykazała brak przebiegu na nóżce nr.23 ˇ (kolor niebieski ) uszkodzonym elementem okazał się układ scalony LA 7680

SANYO CPT7135
Zasilacz odbiornika wyłączał się natychmiast po jego włączeniu. Gdy do linii zasilania 145V (a ściślej: do pojemności C331) podłączono żarówkę 100 W, okazało się, że żarówka świeci, a odbiornik zaczął normalnie pracować. Dalsze poszukiwania doprowadziły do lokalizacji uszkodzenia - nie kontaktowały wyprowadzenia kondensatora elektrolitycznego C321 (l0uF).

SANYO CEM3022P-00
Po włączeniu odbiornika ekran pozostaje ciemny, widoczne są jedynie symbole OSD, brak fonii. Po odłączeniu przewodu antenowego ekran zaczyna świecić, w głośnikach pojawia się szum. Przyczyną takiego zachowania odbiornika było zwarcie diody D801 IS1555.

SANYO MODEL CEM 2l30 PV
Odbiornik daje się włączyć do stanu czuwania , jednak przy próbie wyzwolenia jedyną reakcją jaką obserwujemy jest gaśnięcie LEDa "STAND BY". Pomiary sygnału na nóżce 21 (włącz /wyłącz) procesora sterującego wykazują stany prawidłowe (stan H wyłączony, stan L włączony). Również na elemencie wykonawczym układu włącz / wyłącz odbiornika, którym w opisywanym przypadku jest transoptor TLP634 zmiany stanów są prawidłowe. W przypadku zaistnienia tego typu sytuacji, po wyeliminowaniu ewentualnego zwarcia po stronie wtórnej przetwornicy (poprzez odłączanie poszczególnych gałęzi zasilania), usterki powinniśmy poszukiwać w układzie zasilacza. Pomiary po stronie pierwotnej przetwornicy wykazały brak napięcia za rezystorem R320 120K (rezystor miał przerwę). Po wymianie R320 odbiornik zachowuje się normalnie.

SANYO CEM2130 PV
Po kilku minutach pracy, na ekranie odbiornika pojawia się pionowa linia (brak odchylania "H"), po czym telewizor wyłącza się. W opisywanym przypadku przyczyną takiego zachowania telewizora okazał się zimny lut na wyprowadzeniu 3 trafopowielacza T471.

SANYO CEM 2141 PTX
Ekran świeci w kolorze purpurowym, naciśnięcie dowolnego klawisza nadajnika zdalnego sterowania powoduje wyłączanie i włączanie się odbiornika. Napięcie 180V zaniżone (około 130V). Przyczyną tej usterki było zwarcie (zwęglenie) pomiędzy ścieżkami biegnącymi od wyprowadzeń 4 i 5 trafopowielacza. Po usunięciu zwarcia odbiornik pracuje prawidłowo.

SANYO CEM6041PTX
Odbiornik nie odchyla w pionie. W opisywanym przypadku, przyczyną uszkodzenia okazały się zimne luty na wyprowadzeniach układu scalonego odchylania ramki - 1C401. Po przelutowaniu ginów odbiornik pracuje normalnie.

SANYO CEM2443C
Brak obrazu, z głośnika słychać trzaski, kineskop nie żarzy, chociaż transformator linii zasilany jest właściwym napięciem -130V Podejrzewałem występowanie "zimnych lutów". Wadliwy okazał się kondensator C561 w zasilaczu, filtrujący główne napięcie zasilające. Konieczna jest także wymiana innych kondensatorów w zasilaczu.

SANYO CEM 2140 P
Awaria sieci energetycznej spowodowała uszkodzenie odbiornika - odbiornik jest "martwy". Uszkodzeniu uległ kondensator filtrujący C507 (100uF/400V) (zwarty i rozerwany) oraz rezystor R502 (3,9 om/6W).

SANYO CBP2145 (chassis E2)
Objaw całkowitej utraty sygnału jest często spowodowany przerwą dławika L391, podającego napięcie zasilania +5V do głowicy TV. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wzrost temperatury wewnątrz pracującego odbiornika może przywrócić kontakt i spowodować poprawną pracę odbiornika. Użycie oziębiacza może jednoznacznie wyjaśnić sytuację.

SANYO MODEL CEM 6022P-00
Odbiornik pracuje, fonia normalna jednak na ekranie zamiast treści obrazu obserwujemy zakłócenie przypominające "słoje drzewa'' (zjawisko występuje również przy braku sygnału antenowego).Pomiary napięć zasilacza wykazały złą wartość napięcia w gałęzi 180V (około 105V). Przyczyną usterki okazał się kondensator C562 22uF/250V.

  SCHNEIDER

SCHNEIDER 37TB1252/39
Odbiornik został uszkodzony w wyniku wyładowania atmosferycznego. Pomiary elementów przetwornicy wykazały uszkodzenia rezystorów 3515 l om, 3514 1om oraz tranzystora 7422 BUT11AF. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik działa, jednak nie odchyla w pionie. Dalsze pomiary wykazały uszkodzenie tranzystorów 7482 BD139 oraz 7481 BD238 pracujących w układzie wzmacniacza odchylania pionowego.

SCHNEIDER - Digitech STV7055 Telemonitor
Po włączeniu odbiornika, obraz jest zawężony w pionie i widoczne jest "zawinięcie" obrazu u góry i u dołu, pozostała część ekranu (około 15 cm od góry i od dołu) - ciemna. Fonia, przełączanie kanałów, regulacje parametrów obrazu i dźwięku bez zastrzeżeń. Uszkodzony (spalony)jest rezyzstor R16 180om, podłączony równolegle do cewek odchylania pionowego. Po wymianie rezystora ulega on ponownemu zniszczeniu. Impulsy V z bloku sterowania są poprawne, układ scalony IC 1 LM393 i tranzystorT2 BD683 są sprawne. Przyczyną opisywanej usterki jest uszkodzony kondensator 3.3 uF/160V podłączony jednym końcem do cewek odchylających, a drugim do rezystora R19 i diody D4 w bloku odchylania pionowego. Omawiany odbiornik nie ma żadnych ręcznych regulacji geometrii obrazu.

SCHNEIDER serii DTV 2
Objawy uszkodzenia: "przekłamywanie" kolorów, zrywanie synchronizacji poziomej i pionowej, po zmianie programu przez chwilę kolory są prawidłowe. Przyczyna: utrata pojemności kondensatora 82pF pomiędzy wyprowadzeniami 8 i 9 układu TDA4453 w module p.cz. Spowodowało to odstrojenie obwodu LC. Wymiana pojemności nie była konieczna, ajedynie regulacja cewki L1. Warto tu zaznaczyć, że układy p.cz. OTVC z serii DTVI i DTV2 różnią się nieznacznie i aby zaadoptować moduł p.cz. z DTV 1 do DTV 2 należy usunąć zworę IC1 znajdującą się przy wtyku modułu.

SCHNEIDER DTV3
Słaby niebieski kolor. Próba regulacji nie dała efektów. Po sprawdzeniu sygnałów RGB na wejściu wzmacniaczy końcowych RGB okazało się, że wszystko jest w porządku. Sygnał na wejściu wzmacniacza B był taki sam jak na pozostałych. Po dalszych pomiarach okazało się, że na bazie tranzystora TIO BF871 jest zaniżone napięcie: zamiast 5.1V jest 3.2V Przyczyną tego była zmiana rezystancji dzielnika R18, CR19. Okazało się, że jest uszkodzony rezystor R18 o wartości 100k, który zwiększył swoją rezystancję do wartości kilku Mom. Po wymianie tego rezystora wzmacniacz B zaczął pracować prawidłowo i obraz także był prawidłowy.

SCHNEIDER serii DTV2
Objawy uszkodzenia: brak któregoś z kolorów. Przyczyna: najczęściej jest to spowodowane niepoprawnym działaniem wzmacniaczy końcowych RGB umieszczonych na płycie cokołu kineskopu. Może to być spowodowane również samoczynnym "przeprogramowaniem" EEPROM-ów MDA2062, które - o ile nie są uszkodzone - można ponownie zaprogramować w trybie serwisowym. W moim przypadku uszkodzeniu uległ procesor sygnałowy VCU2136.

SCHNEIDER STV7050 (oraz inne modele posiadające chassis TV2)
Odbiornik nie działa- pomiar wykazał brak napięcia stałego (rzędu 300V) na gnieździe bloku zasilacza (wiązka łącząca z filtrem sieciowym). Przyczyną tego była przerwa rezystora R2 2.2om/7W na module filtru. Po wymianie odbiornik nadal nie działa. Brak napięcia 300V na kolektorze T2 BU508A. Przyczyną było pęknięcie przewodu, z którego był wykonany dławik na rdzeniu ferrytowym, umieszczony w obwodzie kolektora T2. Po przewinięciu dławika odbiornik pracuje tylko w trybie stantby - przy próbie przełączenia odbiornika w tryb pracy zapala się cyfra 1 , po chwili gaśnie i na wyświetlaczu świeci się pozioma kreska Pomiary wyłączonego odbiornika nie wykazały żadnego uszkodzenia. W miejsce R9 (8.2om), który podaje +B ( 142V) na trafo linii, włączono żarówkę 60W i ponownie włączono odbiornik. Żarówka zaczęła intensywnie świecić wskazując na zwarcie w stopniu końcowym, które powstawało dopiero w czasie pojawienia się wysokiego napięcia. Przyczyną był transformator W.N. (wstawiono odpowiednik - HR3651). Po jego wymianie odbiornik zaczął pracować poprawnie.

SCHNEIDER STV7010 (chassis TV1S)
W różnych odstępach czasu obraz ulega zmianie - silnie ciemnieje, widać tylko kolorowe kontury. Przy lokalizacji uszkodzenia korzystano z oscyloskopu i stwierdzono brak przebiegu CVBS na wyprowadzeniu 16 modułu p.cz. Śledząc oscyloskopem drogę tego sygnału stwierdzono przerwę cewki Fi8 tworzącą z pojemnością C45 ( 150pF) obwód rezonansowy dostrojony do 5.5MHz. Po usunięciu przerwy odbiornik pracował poprawnie.

SCHNEIDER DUAL
Objawy uszkodzenia: odbiornik nie działa lub działa nieprawidłowo, np. nie załącza wysokiego napięcia nie zapamiętuje ustawień serwisowych, nie zapamiętuje nastaw itd. Przyczyna: nagminne uszkadzanie się pamięci MDA2062 w wyniku wyładowań elektrostatycznych w kineskopie, w bliskości którego najczęściej układy te są montowane. Niebezpieczeństwo uszkodzenia potęguje gromadzący się kurz. Wyładowania elektrostatyczne mogą powodować przepalanie się wewnętrznych połączeń oraz przebicia cienkich warstw dielektrycznych. Problem ten występuje również w OTVC firmy Hitachi.

  SCHWEIZER SOUND

SCHWEIZER SOUND
Brak obrazu i fonii, wyświetlacz "kanałów'' wskazuje, że odbiornik reaguje na rozkazy nadajnika zdalnego sterowania. Przyczyną tej usterki okazał się układ-Q801 (STR5412) w przetwornicy napięcia. Po jego wymianie odbiornik pracuje poprawnie.

  SEG

SEG 5120
Odbiornik nie pracuje, przepalony bezpiecznik sieciowy F 801 (1,6A) oraz rezystor R801 (2,7om). Dalsze pomiary wykazały zwarcie w tranzystorze Q403. Po wymianie wyżej wymienionych elementów odbiornik pracuje prawidłowo. Jako Q443 zastosowałem tranzystor BU508A.

SEG CT1416
Na ekranie widoczna cienka pozioma linia, fonia bardzo chrapliwa - zniekształcona. Przyczyną pierwszej usterki był uszkodzony rezystor R306 10 om. Niedomagania fonii były spowodowane uszkodzeniem kondensatora elektrolitycznego w układzie p.cz. C 127 - 2.2u./50V.

SEG CT1416
Ekran ciemny, fonia prawidłowa. Po podniesieniu napięcia siatki drugiej kineskopu, na ekranie widoczna cienka pozioma linia. Pomiary oscyloskopem wykazują brak impulsów synchronizacji pionowej na wyprowadzeniach układu scalonego IC201 (TA7698AP). Uszkodzonym elementem okazał się wyżej wymieniony układ.

  SENACO

SENACO SET-2101 DK-T
Odbiornik nie pracuje, uszkodzona przetwornica napięcia. Uszkodzeniu uległy następujące elementy: R805 (56om), R808 (1om), C808 (4,7uF/160V), C810 (10uF/50V) oraz układ scalony 1801 (STK73410II). Po wymianie tych elementów odbiornik pracuje prawidłowo.

SENACO SET-2101 DK-T
Odbiornik nie włącza się do stanu pracy. Świeci dioda LED. Przyczyną tej usterki był uszkodzony rezystor R803 ( 100k) w przetwornicy.

SENACO SET-2101DK-T
Odbiornik włącza się jedynie do stanu czuwania (STAND-BY i nie reaguje ani na sygnały nadajnika zdalnego sterowania, ani na naciskanie klawiszy CH+ lub CH-. Uszkodzonym elementem okazał się rozwarty opornik R803 (100kom).

  SHARP

SHARP CV-2131 SC
Odbiornik uległ uszkodzeniu, gdyż do jego wnętrza dostało się trochę wody z doniczki kwiatka wiszącego nad telewizorem. Uszkodzeniu uległ rezystor R701 (6,8 om /7W) i układ scalony IC701 (IX1148CE). Uszkodzony układ IX1148CE możemy zastąpić układem STRD 544l.

SHARP DV-37505
Odbiornik był w stanie czuwania podczas wyładowań atmosferycznych. Po włączeniu w stan pracy okazało się, że można odbierać tylko stacje telewizyjne z pasma UHF . Na wyprowadzeniach nr 17 i 23 mikroprocesora SDA20561-A528 utrzymuje się stan logicznej "1" mimo, że do mikroprocesora przychodzą rozkazy zmiany pasma głowicy w.cz.. Zwierając do masy układu wyprowadzenia 17 lub 23 mikroprocesora sprawdzamy działanie przełącznika pasm. a także pracę głowicy w.cz. Okazuje się, że w/w układy pracują prawidłowo we wszystkich pasmach pracy OTV. Uszkodzony jest układ SDA20561-A528. Po jego wymianie OTV pracuje prawidłowo.

SHARP CV-2131SC
Odbiornik włącza się do stanu STANDBY (świeci dioda LED), jednak po przełączeniu w stan pracy dioda LED gaśnie, a odbiornik nie włącza się. Przyczyną tej usterki okazał się kondensator C723 (3,3uF/50V). Po wymianie kondensatora odbiornik pracuje prawidłowo.

SHARP CV-2131SC (BK)
Odbiornik okresowo wyłącza się lub też pozostaje "martwy''. W tym typie odbiornika kilkakrotnie spotkałem się z taką właśnie usterką. Przyczyną okazały się, łatwe do ustalenia,gołym okiem", "zimne luty" przy nóżkach dławików L714 lub L 702 (część wejściowa zasilacza). Po prawidłowym przylutowaniu nóżek dławików odbiornik pracuje prawidłowo.

SHARP C3700GPD
Przy włączonym OTV słychać "pisk" przetwornicy. Zaniżone jest napięcie główne z zasilacza. W układzie scalonym IX0065SCE (generator H i V układy synchronizacji H i V) zadziałało zabezpieczenie przed wzrostem WN i impulsy H nie są podawane na układ odchylania. Po odłączeniu części wysokonapięciowej trafopowielacza, stopień końcowy H jest obciążony cewkami H i wtedy układ odchylania pracuje prawidłowo. Zatem uszkodzenie występuje w trafopowielaczu FAT3857. Po wymianie trafopowielacza FAT3857 odbiornik pracuje normalnie. Uwaga: po wymianie trafopowielacza należy pamiętać o skorygowaniu napięcia żarzenia.

  SHIVAKI

SHIVAKI STV-203 M 4
"Zimny" odbiornik włączony wyłącznikiem sieciowym z pozoru pracuje normalnie. Jednak wyłączenie odbiornika powoduje, że nie chce się on powtórnie włączyć do stanu pracy. Nie reaguje na rozkazy wysyłane przez nadajnik zdalnego sterowania, a dioda STAND-BY nieregularnie przygasa. Przyczyną tej usterki był tranzystor Q704. Należy podkreślić, że miernik nie wykazywał uszkodzenia tego tranzystora. Wymieniając ten tranzystor możemy zastosować tranzystor BD 139. Po wymianie tranzystora odbiornik pracuje prawidłowo. W przypadku braku schematu tego odbiornika możemy posłużyć się schematem dość popularnego odbiornika CURTIS CE 2001 (chassis PC 04 A), a więc również porada może odnosić się do tego typu odbiornika.

SHIVAKI STV201M4
Odbiornik nie pracuje. Słychać tylko głośny pisk przeciążonej przetwornicy. Pomiar wszystkich elementów przetwornicy wykazuje, że są one sprawne. Tranzystor końcowy odchylania poziomego również jest sprawny. Odłączenie nóżki 3 trafopowielacza i włączenie odbiornika powoduje, że przetwornica nie "piszczy". Napięcie w gałęzi głównej wynosi około 155V (skutek braku obciążenia). W przypadku zaistnienia tego typu objawów można założyć, że przyczyną uszkodzenia jest trafopowielacz. W opisywanym przypadku uszkodzony był split T402 154-125A. Po wymianie na HR7472 i skorygowaniu napięcia żarzenia (ważne!) odbiornik zaczął pracować normalnie.

  SHOGUN

SHOGUN AX5000
Telewizor uszkodzony w wyniku uderzenia pioruna. Uszkodzeniu uległo szereg elementów w przetwornicy: Q503-BUT 11AF, Q502-2SA608 oraz rezystor R 506 2.2 om. Po uruchomieniu przetwornicy okazało się, że odbiornika nie można dostroić do żadnej stacji oraz, że nie przełącza się na pasmo UHF podczas strojenia.Wymienić należało mikroprocesor IC803- M50431-10lSP oraz IC806 LA7910. Dodatkową usterką w tym telewizorze były zniekształcenia geometryczne typu "poduszka". Konieczna była wymiana C 314 -100 uF/25V.

SHOGUN AX5000
W czasie pracy odbiornika przez otwory wentylacyjne wydobyło się nieco dymu i odbiornik przestał działać. Jest to dość charakterystyczna usterka wielu odbiorników TV spowodowana uszkodzeniem przetwornicy napięcia i zawyżeniem napięcia w gałęzi głównej. W tym przypadku uszkodzonym elementem okazał się kondensator C506 (47uF/25V) włączony w obwód bazy tranzystora Q503. Chcąc uniknąć powtórnie tej samej usterki warto przy wymianie kondensatora C506 wymienić również kondensator C501 (10uF/50V), stosując kondensatory dobrej jakości, najlepiej kondensatory mogące pracować w temperaturze do 105°C. Zawyżone napięcie w gałęzi głównej spowodowało uszkodzenie kondensatorów C519 (47uF/160V) i C513 (100uF/160V) - dlatego pojawił się dym. Uszkodzeniu uległ również tranzystor Q506 (2SC3310). Tranzystor ten można zastąpić tranzystorem 2SC2335.

  SIEMENS

SIEMENS BILDMEISTER chassis 100 - 10
Po włączeniu wyłącznikiem sieciowym, odbiornik nie zawsze włącza się do stanu pracy. Próba kilkakrotnego włączenia i wyłączenia powoduje chwilowy start odchylania poziomego, po czym odbiornik wyłącza się. Przyczyną tej usterki okazały się częściowo utlenione styki gniazda P31 na module zdalnego sterowania (wiązka doprowadzająca napięcie ~220V do płyty głównej odbiornika). Należy również sprawdzić i ewentualnie oczyścić styki wyłącznika sieciowego. Inną usterką z jaką spotkałem się w tym typie odbiornika było znikanie napięcia żarzenia kineskopu (ekran stawał się czarny). W tym przypadku uszkodzonym elementem okazała się wiązka przewodów łącząca płytę główną odbiornika z rnodułem kineskopu.

SIEMENS FC634
Odbiornik pracuje z prawidłowym obrazem i dźwiękiem przez około 1-2 godzin. Potem następuje zmiana obrazu staje się on cały czerwony z widocznymi powrotami odchylania pionowego. Czasami na krótko wraca obraz właściwy. Na wyjściu R z układu scalonego TDA3300B (wyprowadzenie 20) napięcie względem masy wynosi wtedy około 5V zamiast 8V .Taki objaw powoduje przegrzany układ scalony TDA3300B. Po jego wymianie i regulacji wzmocnień w torach R, G, B odbiornik pracuje poprawnie.

  SIESTA

SIESTA 3 M449
Odbiornik w trybie automatycznego programowania nie zapamiętuje wyszukanych kanałów. Przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony rezonator ceramiczny X551 503kHz włączony w obwodzie generatora układu scalonego U 551 TEA2029.

SIESTA 2 - M448T
Obraz jest w formie "pocztówki" - zawężenie z góry, dołu, boków ekranu. Pomiar pojemności kondensatora 9.1 nF/1600V wykazuje wartość ~ 6 nF i to jest przyczyną tego zjawiska na ekranie. W tym przypadku napięcie zmienne K-E sięga ~ l500 V- wzrost wzmocnienia tranzystora S 2055 AF. Podczas tego uszkodzenia nadmiernie przeciążony jest napięciowo tranzystor S 2055 AF i należy go także wymienić. Po wymianie kondensatora 9.1 nF/1600V i tranzystora S 2055 AF, obraz jest normalny.

SIESTA 3
Ekran zwężony w poziomie i zniekształcony (typu poduszka). Uszkodzeniu uległ układ scalony U852-TDA 8145 oraz rezystor R885 - 22om.

SIESTA 2 M64STS
Przetwornica odbiornika nie pracuje. Przyczyną jest uszkodzony układ scalony U501 (TDA4605-15). Podczas sprawdzania stwierdzono również uszkodzenie kondensatora C513 ( 1 pF 63V - zbyt mała pojemność), co mogło spowodować zawyżenie napięcia i w konsekwencji lawinowe uszkodzenia. Po wymianie TDA4605, uzyskano stan czuwania, ale odbiornik nie dawał się włączyć do pracy. Uszkodzonym okazał się trafopowielacz TR602 (typ T90.4 wymieniony kiedyś za M 12-24). Po wymianie trafopowielacza (FAT30060.4) odbiornik zaczął pracować, ale ekran pozostał ciemny. Napięcia na katodach kineskopu były maksymalne (210V). Stwierdzono uszkodzenie układu scalonego U351 (TDA4580 - zwarcie niektórych wyprowadzeń). Po wymianie tego układu ekran dalej pozostał ciemny, a pomiary wykazały nieprawidłowe napięcia na wyjściach RGB układu U351 (wypr.l,3,5), kondensatorach "pamiętających" (C375, C374, C372-wypr. 2,4,7) i wejściu ogranicznika wartości średniej (wypr.25). Dokładne sprawdzenie wykazało pęknięcie ścieżki przy wyprowadzeniu kolektora tranzystora T408 (BF869). Po usunięciu przerwy odbiornik zaczął działać prawidłowo, a napięcia na wyprowadzeniach 1-7 i 25 układu TDA4580 wróciły do normy (wypr. 1,3,5-4.4V, wypr. 2,4,7-6,2-6.4V, wypr. 25-6.8V).

SIESTA 2
Odbiornik próbkuje, po załączeniu miga czerwona dioda LED. Zasilacz zbudowany na układzie scalonym TDA4605. Po odłączeniu stopnia końcowego linii i obciążeniu zasilacza żarówką 60W, zasilacz pracuje prawidłowo. Po ponownym podłączeniu stopnia końcowego linii i dodatkowym dociążeniu zasilacza żarówką 25W, odbiornik pracuje prawidłowo zarówno w stanie standby jak i po włączeniu. Elementem uszkodzonym okazał się kondensator elektrolityczny 1 uF/63V w zasilaczu (w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego). Po wymianie kondensatora, odbiornik pracuje prawidłowo. Zaleca się stosowanie kondensatora 1uF/63V/105°.

SIESTA 3A M449 TSO
Odbiornik włącza się do stanu czuwania, jednak nie zawsze daje się wyzwolić. Obserwacje przebiegów na wyprowadzeniach układu scalonego U551 TEA 2029 wykazały brak impulsów sterujących układem odchylania linii odbiornika. Elementem uszkodzonym okazał się układ TEA2029.

SIESTA 3 MODEL M449
Odbiornik pracuje nieprawidłowo. Na ekranie obserwujemy strzępienie linii, treść obrazu jest nieczytelna, słychać też głośny syk (jakby iskrzenie w układzie wysokiego napięcia).Przyczyną tego stanu okazała się usterka kondensatorów elektrolitycznych C521 47uF i C522 47uF włączonych w gałęzi głównej 120V zasilania odbiornika (kondensatory wyschnięte). Po wymianie C521 i C522 zjawisko ustąpiło. SIESTA 3A M651 TS
Odbiornik włącza się, fonia jest normalna-jednak na ciemnym ekranie obserwujemy jedynie dość grube, białe poziome pasy w odstępach około pięciu centymetrów od siebie. Przyczyną uszkodzenia okazał się kondensator C857 2200p włączony w układzie korekcji na module UME 2032-1 (kondensator wyschnięty).

SIESTA 3 MODEL M449TS
Odbiornik nie pracuje, nie reaguje na polecenia z pilota i klawiatury lokalnej. Przyczyną tego stanu jest uszkodzenie procesora sterującego U701 SDA20562 (nie pracuje oscylator układu). Po wymianie na nowy odbiornik reaguje na polecenie start, jednak po chwili pracy wyłącza się. Pomiar napięć szyny IIC wykazuje nieprawidłowe wartości (prawidłowe wartości napięć szyny w trakcie pracy to dla SDA - 2,6 V, a dla SCL -2,8V ). Sukcesywne odłączanie magistrali od układów głowicy, stereo dekodera i procesora wizyjnego doprowadza do zlokalizowania przyczyny nieprawidłowości na module teletekstu. Uszkodzonym elementem jest układ scalony U652 SDAS248C2. Po wymianie układu odbiornik pracuje, jednak ekran świeci na biało i widoczne są też linie powrotów. Pomiar oscyloskopem przebiegów na procesorze wizyjnym U351 TDA4680 wykazuje obecność sygnału luminancji doprowadzonego z układu pośredniej częstotliwości do n.8 TDA4680 jednak na wyprowadzeniach wyjściowych procesora brak sygnałów RGB. Po wymianie U351 odbiornik pracuje prawidłowo.

SIESTA 3 MODEL M449
Odbiornik świeci na niebiesko, widoczne są też linie powrotów. Pomiar oscyloskopem procesora wizyjnego U 351 TDA4680 wykazał brak przebiegów wyjściowych - czerwonego nóżka 24 oraz zielonego nóżka 22. Elementem uszkodzonym był procesor U351

SIESTA UNIMOR 448
Odbiornik włącza się, jednak ekran pozostaje ciemny. Przyczyną tego stanu okazał się zimny lut na kontakcie K 414 (łącze przewodu siatki drugiej). Po usunięciu przerwy na K414, odbiornik świeci jednak treść obrazu przesyco-na jest kolorem czerwonym, widoczne są też linie powrotów. Powodem tego jest jeszcze jeden zimny lut na wyprowadzeniach tranzystora T408.

SIESTA Unimor M462T
Odbiornik nie pracuje. Po odłączeniu głównej gałęzi zasilania, sztucznie obciążony zasilacz działa poprawnie Uszkodzony okazał się split TVL l08/4. Po wymianie wadliwego transformatora, odbiornik włącza się, jednak nadal brak synchronizacji i fonii. Zjawisko to trwa kilka sekund , po czym ustępuje. Za ten stan odpowiedzialnym okazał się kondensator C112 l uF.

UNIMOR- SIESTA M851TS
Okresowo gaśnie i rozbłyskuje ekran, zauważalne iskrzenie. Przyczyną jest wypalone wyprowadzenie kondensatora C605 - 9n1. Po wymianie kondensatora stwierdzono brak korekcji zniekształceń geometrycznych oraz brak możliwości jej regulacji. Przyczyną był spalony rezystor R885 - 22om na module korekcji UME2032.

SIESTA M448 TS
Objaw uszkodzenia: Ciemny ekran, odbiornik pracuje tylko w stanie czuwania, przy próbie włączenia w stan pracy, dio-da LED gaśnie, ale nadal brak wysokiego napięcia. Pomiary napięć przetwornicy wykazały znacznie zawyżone ich wartości, np. +B wzrosło do ponad 200V. Przyczyną tego był uszkodzony układ U501 (TDA4605). Po jego wymianie napięcia przetwornicy są prawidłowe przy sztucznym obciążeniu. Przy podłączeniu stopnia linii i przełączenia w tryb normalnej pracy nadal brak w.n., a U+4 maleje do 12.4V. Ponadto nadmiernie grzeją się rezystory R613 (4.70) i R582 (2.2Q) - jest to spowodowane przepływem prądu zmiennego około 0.6A m. in.przez L603 i tyrystor. Przyczyną tego był uszkodzony C566 (l .5nF) dołączony do n. 19 TEA2029CV. Po jego wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

SIESTA 2 OTC M645T M645TS
Po włączeniu odbiornika do sieci ekran jest ciemny, brak wizji i fonii. Po sprawdzeniu przetwornicy i układu odchylani poziomego i pionowego okazało się, że uszkodzony jest procesor odchylania poziomego i pionowego wraz ze sterownikiem przetwornicy. Po wymianie procesora U55 1 TEA 2029-C, ekran u góry świeci, a u dołu jest ciemny, brak wizji i fonii. Następnym uszkodzonym elementem okazał się tyrystor TH551 typ ESM-74l R2233 którego bramka poprzez rezystor R555 jest wpięta do nóżki 4 procesora. Po wymianie tyrystora wróciły do normy wszystkie funkcje telewizora. Jeszcze mała uwaga w mojej praktyce serwisowej spotkałem się z podobnymi objawami w telewizorze "OTAKE" gdzie jest identyczny układ elektroniczny jak w "SIESTA 2".

SIESTA 2 MODEL M645
Odbiornik nie pracuje. Słychać jedynie próbkowanie przetwornicy napięcia. Odłączenie nóżki 9 trafopowielacza nie przynosi rezultatu (ewentualne uszkodzenie w układzie klucza T602).Dopiero po odłączeniu nóżki 8 splita i włączeniu odbiornika, zasilacz nie próbkuje, a napięciew gałęzi głównej oscyluje w okolicach 175V (skutek braku obciążenia). W przypadku zaist-nienia tego typu objawów możemy założyć, że przyczyną uszkodzenia jest trafopowielacz. W opisywanym przypadku uszkodzony był transformator TR602 M 12-24. Split można zastąpić odpowiednikiem HR7223.

SIESTA 2 M645
Odbiornik działa , jednak w momencie pojawiania się symboli OSD, w trakcie regulacji czy strojenia odbiornika, ekran gwałtownie przygasa. Efekt ten powodowany był źle wyregulowanym poziomem napięcia siatki drugiej. Po niewielkiej korekcji napięcia siatki drugiej , zjawisko ustąpiło.

SIESTA 3 M449 TS
Odbiornik włącza się do stanu czuwania, jednak nie daje się "wyzwolić" przełącznikiem startowym, nie reaguje też na polecenia z pilota. Przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony procesor sterujący U701 SDA20562A508. Po wymianie uszkodzonego procesora U701, przy próbie "wyzwolenia" przełącznikiem startowym lub z pilota, LED sygnalizujący stan czuwania lub pracy zaczyna migać. Po chwili pulsowanie ustaje i odbiornik znajduje się znów w stanie czuwania. Pomiary omomierzem przeprowadzone na szynie I=C wykazały zwarcie magistrali SDA w układach procesora wizyjnego U351 TDA4680, pamięci EEPROM U702 SDA2546, układu stereo dekodera U201 TDA6612 oraz układu teletextu U652 SDA5248C2. Dalsze pomiary elementów odbiornika wykazały usterki diody D352 BAVP18, a także tranzystora T701 BC558.

SIESTA 3 - M651 TSO
Na normalnym co do koloru i jasności obrazie w różnych obszarach ekranu widać powyrywane fragmenty poziomych linii ogólnie zła liniowość H. Jak pokazano na rys.l, za liniowość H odpowiadają: indukcyjność L601 i dołączony równolegle do niej rezystor R 606 2k2 / 1W. Przyczyną złej liniowości H jest indukcyjność L601, w której stwierdzono zwarcia międzyzwojowe. Po wymianie indukcyjności odbiornik pracuje prawidłowo.

SIESTA 3 M651
Odbiornik nie pracuje, uszkodzony jest trafopowielacz TR602. Po wymianie splita, odbiornik włącza się, jest fonia , jednak ekran nie świeci. Poszukiwania uszkodzenia na module UMK doprowadziły do zlokalizowania wadliwych elementów. Okazały się nimi tranzystory T402, T405, T408 BF869.

SIESTA 2 MODEL M488T
Odbiornik włącza się do stanu czuwania, jednak nie daje się wyzwolić. Pomiary omomierzem elementów układu odchylania linii doprowadziły do zlokalizowania przyczyny uszkodzenia. Okazała się nim dioda Zenera D607 1N4728A włączona w układzie startowym odbiornika (dioda przerywała).

SIESTA 2 M645
Po wprowadzeniu odbiornika w stan czuwania, miga dioda sygnalizująca zasilanie. Po wyzwoleniu przełącznikiem startowym, telewizor włącza się , jednak ekran pozostaje ciemny. Pomiar napięcia głównej gałęzi zasilania wykazuje niestabilną pracę układu zasilacza ( napięcie waha się w przedziale 130 do 155 V). W opisywanym przypadku niestabilna praca przetwornicy spowodowana była uszkodzeniem kondensatorów C 5131 uF / 63 V oraz C 515 47 uF / 25 V włączonych po stronie pierwotnej zasilacza.

SIESTA 2 M64STS
Przetwornica odbiornika nie pracuje. Przyczyną jest uszkodzony układ scalony U501 (TDA4605-15). Podczas sprawdzania stwierdzono również uszkodzenie kondensatora C513 ( 1 uF /63V - zbyt mała pojemność), co mogło spowodować zawyżenie napięcia i w konsekwencji lawinowe uszkodzenia. Po wymianie TDA4605, uzyskano stan czuwania, ale odbiornik nie dawał się włączyć do pracy. Uszkodzonym okazał się trafopowielacz TR602 (typ T90.4 wymieniony kiedyś za M 12-24). Po wymianie trafopowielacza (FAT30060.4) odbiornik zaczął pracować, ale ekran pozostał ciemny. Napięcia na katodach kineskopu były maksymalne (210V). Stwierdzono uszkodzenie układu scalonego U351 (TDA4580-zwarcie niektórych wyprowadzeń). Po wymianie tego układu ekran dalej pozostał ciemny, a pomiary wykazały nieprawidłowe napięcia na wyjściach RGB układu U351 (wypr.l,3,5), kondensatorach "pamiętających" (C375, C374, C372-wypr. 2,4,7) i wejściu ogranicznika wartości średniej (wypr.25). Dokładne sprawdzenie wykazało pęknięcie ścieżki przy wyprowadzeniu kolektora tranzystora T408 BF869). Po usunięciu przerwy odbiornik zaczął działać prawidłowo, a napięcia na wyprowadzeniach 1-7 i 25 układu TDA4580 wróciły do normy (wypr. 1,3,5-4.4V, wypr. 2,4,7-6.2-6.4V, wypr. 25-6.8V).

SIESTA 3 M449TS0
Obraz jest niekontrastowy, widoczne powroty, nie reaguje na zmiany nastaw (kontrast, jaskrawość). W opisywanym przypadku przyczyną tego stanu okazał się uszkodzony tranzystor T354 BC558.

SIESTA M846 TSO
Odbiornik pracuje jednak na ekranie obserwujemy zniekształcenie obrazu (krzywienie), któremu towarzyszą ciemne przebarwienia o szerokości około dziesięć centymetrów u dołu ekranu. W opisywanym przypadku przyczyną tego stanu okazał się źle wyregulowany zasilacz odbiornika (napięcie w gałęzi głównej wynosiło 136V). Po ustawieniu właściwej wartości 145V zjawisko ustąpiło.

SIESTA 3 MODEL M449
Odbiornik po wyzwoleniu przełącznikiem start nie włącza się, led sygnalizacyjny gaśnie, poza tym nie obserwujemy żadnej reakcji odbiornika .Pomiar napięć zasilających wykazuje zaniżoną wartość U4 - około 11V (prawidłowa wartość napięcia U4 to 15,5V). Pomiary oscyloskopem przebiegów na TEA2029 wykazują obecność przebiegu piłozębnego na nóżce 17-tej (oscylator TEA2029). Jednak na wyprowadzeniu 10-tym nie pojawia się przebieg taktujący pracą układów odchylania poziomego. Odłączenie nóżki 8 trafopowielacza TR602 nie powoduje żadnych zmian na wyprowadzeniu 10-tym U551 (ewentualne uszkodzenie w układzie wykonawczym linii). W opisywanym przypadku elementem uszkodzonym był układ scalony U551

  SIGNUM

SIGNUM 67-5201
W OTV brak obrazu - ciemny ekran kineskopu. Okazuje się, że brak jest napięcia anodowego kineskopu. Silnie grzeje się tranzystor stopnia końcowego odchylania poziomego SU 160, a napięcie na kolektorze tego tranzystora wynosi około +60 V zamiast +146V. Pomiary tranzystora SU160 oraz korekcji zniekształceń obrazu wykazują, że są one sprawne. Prawidłowe parametry mają także cewki odchylające H kineskopu A67-701X. Przyczyną tego stanu jest uszkodzony transformator linii firmy BRUNS UHA 111 - zwarte zwoje. Transformator zastępujemy odpowiednikiem firmy Diemen HR5663. Po wymianie transformatora linii i ustawieniu wymiarów obrazu odbiornik pracuje prawidłowo.

  SILVA

SILVA CKZ9825
W stanie czuwania świeci dioda LED. Po przełączeniu w stan pracy, dioda gaśnie, słychać załączający się przekaźnik, jednak odbiornik "nie startuje". Dalsze badanie odbiornika wykazuje zaniżone napięcie w gałęzi głównej - około 30V zamiast 115 V Przetwornica obciążona żarówką zachowuje się podobnie. Przyczyną tej usterki był kondensator C807S (22uF/160V). Po jego wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

SILVA CKZ-9825
Po włączeniu wyłącznikiem sieciowym świeci dioda STANDBY. Po przełączeniu do stanu pracy, słychać załączający się przekaźnik lecz odbiornik nie włącza się, a dioda gaśnie. Przyczyną tej usterki okazał się pęknięty lut przy wyprowadzeniu przekaźnika RL801 . Po przelutowaniu wyprowadzeń przekaźnika odbiornik pracuje prawidłowo.

  SKYTRONIC

SKYTRONIC MODEL TV 2130
Odbiornik pracuje, brak koloru zielonego (niewłaściwy balans bieli, treść obrazu o zabarwieniu czerwonym) Pomiar oscyloskopem sygnałów RGB na wyjściach układu scalonego TA 8759 BN wykazuje brak przebiegu na nóżce 41 (kolor zielony). Przyczyną tego stanu jest zbyt duża upływność kondensatora C 220 220nF dołączonego pomiędzy nogą układu scalonego TA 8759 BN a napięcie +12V.

SKYTRONIC TV1455
Odbiornik nie pracuje. Pomiary woltomierzem wykazały brak napięcia w głównej gałęzi zasilania. Elementami uszkodzonymi okazały się: rezystor R618 l.5 om (przerwa) oraz dioda D607-BA158 (zwarcie)

SKYTRONIC TV-1440
Po uderzeniu pioruna w antenę zbiorczą, stwierdzono spalony bezpiecznik sieciowy oraz uszkodzone rezystory R602, R603 i kondensator C613 w zasilaczu (stopione wyprowadzenia). Po wymianie tych elementów, telewizor zaczął pracować, ale ekran był maksymalnie rozjaśniony z widocznymi liniami powrotów. Przyczyną był brak napięcia zasilającego wzmacniacze wizyjne, spowodowany zwartą diodą D305 i spalonym rezystorem R3 18. Po ich wymianie, telewizor zaczął pracować prawidło, ale przy wyłączeniu do stanu czuwania znikał tylko obraz i głos, natomiast układy odchylania działały w dalszym ciągu. Przyczyną były zwarte tranzystory włączające napięcie zasilania układu odchylania poziomego Q605 2SC2335 i Q606 2SA 1013.

SKYTRONIC TV-1440
Odbiornik nie za każdym razem daje się włączyć do stanu pracy. Po " udanym " włączeniu, widoczna jest biała pozioma linia przechodząca przez środek ekranu (brak odchylania pionowego). Dalsze badanie odbiornika wykazało uszkodzenie tranzystorów Q605 (2SC2335) oraz Q606 (2SA1013). Tranzystor 2SC2335 można zastąpić tranzystorem BUT56A. Usterka została spowodowana nie-stabilną pracą przetwornicy napięcia, dlatego wskazana jest wymiana kondensatorów C609 (47uF/50V) i C610 (47uF/25V) na nowe. Dodatkowo uszkodzeniu uległ układ scalony IC301 (LA7830).

  SŁAWUTICZ

SŁAWUTICZ C-281D
Odbiornik pracuje, jednak u góry ekranu (na wysokości napisu TVP1) widoczne poziome linie jak gdyby zakłócenie synchronizacji, praktycznie uniemożliwiające odczyt napisu TVP 1. Zmniejszone nieco wymiary obrazu w poziomie i pionie. Uszkodzonym elementem okazał się dławik L3 (DRT 1-1 ) na module odchylania poziomego MC-3. Należy również sprawdzić diody VD3, VD4 i VD5 na tym module oraz tranzystor VT4 na submodule korekcji E-W typu CKP-2.

  SKYWORTH

SKYWORTH CTV-8213
Odbiornik "martwy". Wcześniej nie wyłączał się do stanu STAND-BY. Przyczyną usterki była niestabilnie pracująca przetwornica napięcia, dawała ona zbyt wysokie napięcie. Spowodowało to uszkodzenie kondensatorów C616 (100uF/160V) i C 621 ( 100uF /160V), tranzystorów Q 605 (2SC2335) i Q606 (2SA 1013) oraz układu scalonego IC 301 (LA7830). Z kolei przyczyną złej pracy przetwornicy był kondensator C( 10(47uF/25V). Podczas naprawy przetwornicy warto też wymienić kondensator C 609 (47uF/50V).

  SOLAVOX

SOLAVOX 141 (chassis Nikkai TLG88/89)
Odbiornik pozostawał w trybie stanciby, nie dając się wprowadzić do stanu pracy. Oględziny wykazały brak napięcia startowego, w wyniku uszkodzenia rezystora R 128. Według schematu ideowego, napięcie startowe podawane jest z pojedynczego rezystora startowego R 110 (150k), jednak fizycznie w odbiorniku występują w tym miejscu dwa rezystory R 110 oraz R 128, oba o wartości 82k. Dokonano wymiany obu elementów, przywracając tym samym poprawne działanie odbiornika.

  SONY

SONY KV2l82MR
Odbiornik nie przechodzi ze stanu STANDBY do stanu pracy, ekran pozostaje ciemny, a kineskop żarzy się. Po sprawdzeniu prawidłowości napięć wyjściowych z zasilacza ( +115V i +14V ), stwierdzono brak napięcia +12V i napięcia +24V zasilającego stopień końcowy odchylania pionowego (oba napięcia otrzymane są z transformatora linii). Usterka ta powstała z powodu przerwy rezystora R 854 -0.47om.

SONY KV-M2171K
Brak odchylania pionowego - na ekranie cienka pozioma linia. Uszkodzonym elementem okazał się rezystor R814 (4,7 om) zabezpieczający napięcie zasilania układu odchylania pionowego.

SONY KV2092
Objawy uszkodzenia: brak obrazu. Sposób postępowania:
 1. wymienić tranzystor stopnia mocy odchylania poziomego Q802 (2SD 1398).
 2. O.: widoczne odbicie na obrazie (podwójny obraz) wyraźnie widoczne w trybie teletekstowym (np. w trybie napisów dla niesłyszących - subtitles). S.: wymienić YCM301 na module "B" PCB.
 3. O.: słyszalne przeskoki iskry (overshooting).
  S.: wymienić rezystor R 811 na płycie B na rezystor lk/1W.
 4. O.: zawinięcie pionowych linii przy ostrych przejściach z czerni na biel.
  S.: zmienić rezystor R 350 na 1k2, R 554 na 220k, kondensator C 349 na 470nF, a C 319 na 1 uF.
 5. O.: na obrazie widoczny efekt "dzwonienia".
  S: wymienić rezystor R 811 na płycie B; zastosować rezystor 1 k / 1W.
 6. O.: zbyt niski poziom dźwięku w trybie AV - SCART.
  S.: zmienić rezystor R 124 na rezystor węglowy 22k, a R 126 na rezystor węglowy 27k.
 7. O.: zanika dźwięk.
  S.: przylutować (w przypadku wystąpienia zimnego lutu) lub wymienić kondensator C 204.
 8. O.: występują nieregularne zmiany dźwięku.
  S.: sprawdzić diodę D 016 i tranzystor Q 017.


SONY KV2l84MT
Odbiornik uległ uszkodzeniu, gdyż do jego wnętrza dostała się woda z kwiatka wiszącego nad telewizorem. Bezpiecznik główny telewizora F601 (4A) okazał się przepalony. Układ scalony IC601 (STR-50115B) miał pękniętą obudowę. Po wymianie układu scalonego przetwornica "nie startuje". Przyczyną było uszkodzenie (zwarcie) diody D608 (R2M). Po wymianie diody pojawiły się napięcia z zasilacza, lecz nadal brak było żarzenia kineskopu i wysokiego napięcia. "Winny" okazał się uszkodzony bezpiecznik PS-801 (brak zasilania końcówki linii).

SONY KVM2171K
Objaw uszkodzenia: Pionowe drganie teletekstu.
Sposób postępowania: Niewielkie pasożytnicze drganie na wyjściu V. Należy podłączyć dodatkowy kondensator o wartości 1500pF w miejsce C510. 2. O.: Odbiornik „martwy". S.: Uszkodzenie PS603 spowodowane prądem udarowym podczas włączania odbiornika. Należy wymienić uszkodzony l .0A bezpiecznik elektroniczny (CP-N25) PS603 na 2.5A (CP-N-75). Konieczne jest również dodanie diody Zenera D613 typ MTZJ-T-77-5.6B między nóżkę l i 9 1C603, a także diody D614 typ MTZJ-T-77-5.6B między nóżkę 9 1C603 i masę.

SONY KVM1400D
Objaw uszkodzenia: Nie dąjący się skorygować, zbyt duży rozmiar obrazu i zawijanie ramki. Sposób postępowania: Przyczyną jest uszkodzenie układu IC501. Wcześniej użyte w tym chassis układy scalone uPC1488 i uPC1498 muszą być zmienione na LA7832. Zmiana układu scalonego wymaga dodania kondensatora o wartości 820pF między nóżkę 5 układu scalonego i masę.

SONY KV2553MT
Obraz jest normalny, natomiast dźwięk mimo regulacji poziomu na maksimum jest bardzo słaby. Okazuje się, że na wejściu wzmacniacza mocy stereo m.cz. zbudowanego na układzie TDA2009 praktycznie brak sygnału. Przyczyną tego stanu jest uszkodzony układ regulacji poziomu m.cz. LM1036 firmy National Semiconductor. Po jego wymianie dźwięk można ustawić na właściwym poziomie.

SONY KV2092
 1. Objawy uszkodzenia: Występują samoczynne zmiany głośności lub głośności nie daje się regulować; zjawisko to występuje nieregularnie.
  Sposób postępowania: Sprawdzić Q017 oraz prąd upływu diody D016.
 2. O.: Podczas włączania odbiornika sygnałem z nadajnika zdalnego sterowania zasilacz startuje z „piskiem".
  S.: Sprawdzić element D 013.
 3. O.: Odstrajanie się programów leżących w paśmie UHF.
  S.: Mierzyć napięcie na diodzie Zenera D0001 (33 V); po pewnym czasie może zacząć ono "płynąć".
 4. O.: Odbiornik działa niepewnie - zdarza się, że pracuje poprawnie, ale są sytuacje, gdy nie można go uruchomić w żaden sposób.
  S.: Poprawić punkty lutownicze L602 (elementu szukać przy D601).
 5. O.: Odbiornik nie działa.
  S 1.: Przepalony bezpiecznik sieciowy i zwarty 0602 - zamontować odpowiedni typ 2SD 1497 i sprawdzić na zwarcie diody D605 i D614.
  S 2.: Sprawdzić w zasilaczu Q602.
  S 3.: Uszkodzenia tranzystora wyjściowego linii - sprawdzić poprawność montażu transformatora linii (zimne luty). 6. O.: Zmienia się jaskrawość obrazu i pojawiają się linie powrotów.
 6. S.: W obwodzie transformatora linii wymienić wadliwy kondensator C801 (22uF/250V).
 7. O.: Widoczne przesunięcie obrazu w poziomie.
  S.: Wymienić kondensator C 863 oraz rezystor R517.
SONY KYC-2910M, 2911M
Objaw uszkodzenia: Nie można zaprogramować stacji, w trakcie strojenia nie zatrzymuje się na znalezionych stacjach. Przyczyną tego uszkodzenia był zimny lut przy nóżce cewki filtru AFC dołączonego do IC 102 TDA4439. Po poprawieniu lutowania odbiornik pracuje poprawnie.

SONY KVX2552 (chassis AE-1C)
Uszkodzenie spowodowało brak obrazu. Na ekranie widoczny był jedynie raster. Przyczyna tkwiła w uszkodzonym tranzystorze Q305 (element SMD) typu DTA144EK, znajdującym się na płytce „B" dekodera koloru.

SONY MODEL KV2l48MT
Odbiornik nie pracuje - nie wchodzi w stan czuwania. Pomiar po stronie wtórnej przetwornicy wykazuje brak napięć zasilających +115V i +14V. Przyczyną tego stanu jest uszkodzenie układu scalonego IC601 STR 50115. Po wymianie IC601 na nowy, telewizor zachowuje się prawidłowo. W opisywanym przypadku pomiar omomierzem wylutowanego układu wykazał przerwę pomiędzy nóżkami pierwszą i drugą.

SONY KV-M2171 K
Odbiornik włącza się, jednak nie odchyla w pionie. W opisywanym przypadku pomiary omomierzem elementów układu odchylania ramki wykazały przerwę rezystora R814 0,47om.

SONY KV-2182
Ekran odbiornika świeci bardzo słabo, mimo że regulacja jasności jest ustawiona na maksimum. Wartość napięcia do regulacji siatki 2 trynitronu powinna wynosić 1000V. Napięcie na kondensatorze 4.7nF / 2 kV wynosi 300V. Rezystor 1 kom / 1W ma oporność 10 kom. Dioda ES 1 F-V1ma oporność w kierunku zaporowym --5kom. Po wymianie w w, elementów wartość napięcia do regulacji S2, wynosi --960 V. Odbiornik pracuje z odpowiednią jasnością obrazu. Napięcie regulacji jasności trynitronu A51 JUH l 0X zawiera się w granicach 233 - 812V.

SONY KV-X2531K
Przy niewielkim poziomie wysterowania. fonia w obydwu kanałach L, R jest prawidłowa. Jeżeli wzmacniacze m.cz. są wysterowane mocniej , w lewym kanale słychać duże zniekształcenia fonii. Kanał R pracuje normalnie nawet przy maksymalnym poziomie wysterowania. Sprawdzenie układu elektronicznego wzmacniacza mocy m.cz. kanału lewego wykazuje, że jest on sprawny. Przyczyną jest głośnik 14 om / 5W. Po jego wymianie układ kanału L pracuje normalnie.

SONY KY2092
 1. Objawy uszkodzenia: Podczas włączania odbiornika przepala się tranzystor 2SD 1497.
  Sposób postępowania: Wymienić diody D 625 i D 614.
 2. O.: Zakrzywienie pionowych linii obrazu szczególnie widoczne przy przejściach na białe fragmenty obrazu.
  S.: Wymienić rezystor R 350 na lk2, rezystor R 554 na 220k, kondensator C 349 na 0.47 uF, a kondensator C319 na l uF.
 3. O.: Losowo zdarzające się uszkodzenia tranzystora wyjściowego linii 2SD 1398.
  S.: Wymontować cewkę z obwodu sterowania bazą (L801), oczyścić i pocynowaćjej wyprowadzenia i wlutować.
 4. O.: Urządzenie losowo nie wychodzi ze stanu stan by.
  S.: Sprawdzić rezystor bezpiecznikowy L602.
 5. O.: Odbiornik nie działa.
  S.: Wymienić Q 602 (2SD1497).
 6. O.: Odbiornik samoczynnie się przestraja, pojawiają się niebieskie rozbłyski i linie powrotów.
  S.: Wymienić C 863 na płycie B (15nF/400V).
 7. O.: Nie można ustawić właściwej szerokości obrazu (regulacja E/W).
  S.: Wymienić potencjometr VR509 - uszkodzony ślizgacz.
SONY KYM2171K
Zmniejszona szerokość obrazu może być spowodowana uszkodzeniem pamięci danych lub pamięci IC002 z powodu przeskoku iskry w kineskopie. Aby zabezpieczyć się przed wystąpieniem tej usterki w przyszłości, należy wykonać następujące zmiany na płycie A:
 • wymienić IC002 (ST24C02CBl) na ST24C02FB6,
 • zmienić wartość C025 z 470u.F na 1000 uF,
 • dodać diodę Zenera DO 17 (MTZJ-T-77-5.6B) między nóżkę 8 IC002 i masę,
 • zastąpić przewód masowy kineskopu ukształtowany w literę L na przewód w kształcie litery U.
SONY KVC2961D
Obraz prawidłowy, natomiast w prawym głośniku słychać mocne trzaski. Okazało się, że przyczyną tego stanu rzeczy były zimne luty na nóżkach jednego wzmacniacza mocy - IC261.

SONY KVM2171K Brak możliwości skorygowania geometrii przy pomocy dostępnych regulacji. Przyczyną są zmiany wynikające z tolerancji elementów. Zależnie od typu zniekształceń geometrii należy wykonać następujące zmiany na płycie A od strony mozaiki:
 1. Jeśli obraz jest wygięty w lewo, zmienić rezystor R 822 z 330k na 270k.
 2. Jeśli obraz w górnej krawędzi jest wygięty w prawo, wymienić rezystor R 312 z 47k na 100k oraz kondensator C313 z 1500 pF na 680pF.
 3. Jeśli obraz jest wygięty w prawo, a dolna krawędź prawej strony obrazu jest wygięta w lewo, zmienić rezystor R 813 na 680k oraz kondensator C812 z 470pF na 10000pF.
Zakłócenia amplitudowe widoczne w postaci zwiększonej szerokości obrazu. Przyczyną jest przebicie do nóżki 8 układu scalonego IC301 podczas wyładowania w kineskopie. Wymienić IC301 na oryginalnie montowany układ MC44007P lub MC44002P. W miejsce zwory JW101 zamontować rezystor o wartości 470 om.

SONY KV-2553MT
Odbiornik nie pracuje. Brak wizji i fonii. Pomiary napięć wykazują dobrą pracę układu zasilacza i odchylania poziomego. Na kineskop podawane są: U=25kV, U=6.3V itd. Brakuje tylko napięcia U=17V otrzymanego z trafopowielacza. Przyczyną braku tego napięcia są: zwarta dioda D853, przerwa w R853, utrata pojemności C861=330uF/25V, zwarcie wejścia układu IC602 stabilizatora trójkońcowego U=1?V. Po wymianie uszkodzonych elementów pojawia się obraz i fonia, przy czym brak jest synchronizacji obrazu. Okazuje się, że brak jest zasilania bloku teletextu U=SV Spowodowane jest to przerwą na rezystorze 47om/8W. Po jego wymianie pojawia się obraz prawidłowy, ale próby uruchomienia teletextu wykazują uszkodzenie procesora. Po jego wymianie działa teletext, a więc odbiornik pracuje całkowicie prawidłowo.

SONY KVM1400D
Przy wymianie mikrokontrolera na nowszą wersję (PCA84C840P/016A) konieczna jest zmiana rezystora R 084 z 2k2k na 5kl, R 025 ze l00k na 82k oraz C006 ze l00pF na 33pF. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany interfejsu RGB, należy pamiętać, że w chwili obecnej dostępny jest układ TDA3508-V2, który z powodzeniem można stosować zamiast TDA3508-V l.

SONY KV-A2521K
Podczas transportu OTV Sony KV-A521 K nastąpiło odklejenie cewek odchylających od kineskopu. Wiąże się to z całkowitą utratą zbieżności kolorów. Najpierw czyścimy z kleju kineskop oraz cewki odchylające. Następnie uprzednio przygotowane miejsca smarujemy klejem (musi to być klej o czasie schnięcia rzędu 0.5-1 godziny, żeby zdążyć wyregulować zbieżność w OTV). Dosuwamy cewki odchylające do kineskopu. Włączamy OTV podając na wejście antenowe sygnał z generatora obrazu w postaci tła R, G, B. Regulując położeniem cewek względem kineskopu należy uzyskać jednorodne tła R,G,B na całym ekranie odbiornika. Operację tę należy wykonać niezwykle ostrożnie, gdyż w pobliżu jest końcówka z napięciem 25 kV.Tego typu sytuacja występuje również, gdy musimy wymienić uszkodzone cewki odchylające.

SONY KV-M2101K
Odbiornik włącza się do stanu czuwania, zasilacz pracuje prawidłowo, jednak nie działa układ odchylania linii. Pomiary omomierzem elementów układu odchylania "H" wykazały uszkodzenia bezpiecznika PS801 N25 oraz tranzystora kluczującego linii Q802 BU508AS2H. Po wymianie uszkodzonych elementów odbiornik pracuje normalnie.

SONY KVX25
Wielokrotnie sygnalizowana usterka tego modelu polega na "przerywanym" sposobie pracy, tzn. odbiornik raz pracuje, a innym razem nie. Przyczyną defektu jest niewłaściwa jakość połączeń lutowanych wyprowadzeń tranzystora Q608, zamontowanego na długim, centralnie umieszczonym na płycie bazowej radiatorze.

SONY KVM2131
Odbiornik nie zmieniał poziomu siły głosu pomimo tego, że informacja OSD wskazywała na rzekome przeprowadzenie regulacji. Stwierdzono, iż poziom napięcia regulacyjnego na n.2 układu IC001 zmieniał się zgodnie z kierunkiem regulacji, natomiast napięcie na n.7 układu TDA1013A (IC201) pozostawało na niezmiennym poziomie 6V. Przyczyną była upływność diody D201 typu 1SS133, znajdującej się w obwodzie wyciszania fonii.

SONY KV-1442MR
Pomiary napięć na wyjściu zasilacza wykazują, że układ nie pracuje. Okazuje się, że spalony jest bezpiecznik sieciowy 3.15 A, a także tranzystor główny przetwornicy 2SC3679 - zwarcie między elektrodami. Przyczyną tego stanu jest układ scalony sterujący przetwornicą uPC 1394C, który wytwarza złe impulsy sterujące bazę tranzystora 2SC3679. Po wymianie w/w elementów, przetwornica pracuje prawidłowo. Napięcie główne U=115 V ustawiamy za pomocą potencjometru 8601 - 1 kom.

SONY KV2212
Powtarzający się defekt w powyższych odbiornikach polega na nagłym i samoczynnym wykonywaniu funkcji przeszukiwania pasma UHF. Przyczyną takiego zachowania jest upływ pomiędzy wyprowadzeniami przycisków przeszukiwania klawiatury lokalnej.

SONY KV-2230 EC
Na ekranie widoczna cienka pozioma linia , fonia prawidłowa. Przyczyną tej usterki okazał się uszkodzony układ scalony IC552 (TDA3652). Po wymianie układu odbiornik pracuje poprawnie.

SONY KV 2092MR
Telewizor nie pracuje, słychać jedynie próbkowanie zasilacza. Pomiar sztucznic obciążonej przetwornicy wykazuje prawidłowe wartości napięć (gałąź główna 115 V). Po zdjęciu sztucznego obciążenia i dołączeniu układu linii ,napięcie w gałęzi głównej spada do 60V. Poszukiwania ewentualnego zwarcia po stronie wtórnej układu linii poprzez odłączanie poszczególnych gałęzi zasilania kończą się niepowodzeniem. Również pomiar omomierzem cewek odchylających nie wykazuje ich uszkodzenia. W przypadku zaistnienia tego typu objawów o niewłaściwą pracę możemy podejrzewać split. W opisywanym przypadku elementelm uszkodzonym był trafopowielacz typ 1-439-363-11. Na rynku osiągalny jest zamiennik HR 7403.

SONY MODEL KV2l84MT
Odbiornik włącza się, układ odchylania linii pracuje jednak odbiornik nie świeci (ekran jest czarny). Pomiary diod po stronie wtórnej trafopowielacza wykazały przerwę D 853 RGPl0G włączonej w układzie zasilania +12 V. Po wymianie D853 odbiornik zachowuje się normalnie.

SONY KV M1400D
Objaw: Po pewnym czasie od momentu włączenia zmniejsza się kontrast - obraz blaknie, fonia jest w szczątkowej postaci.
Przyczyna: Uszkodzony jest tranzystor Q305 2SC2712-YG.

SONY KV M2171K
 • Objaw: Zbyt ciemny obraz przy podaniu sygnałów na wejście RGB.
  Przyczyna: Poziom napięcia stałego podawany na nóżkę 16 złącza SCART (BLANKING) jest zbyt mały.
  Należy wykonać następujące zmiany na module A:
  - zmienić wartość R318 z 56 om na 68 om
  - zmienić wartość R358 z 22 om na 10 om
 • O.: Przy podaniu na n. 8 złącza SCART stanu wysokiego następuje przełączenie odbiornika z trybu 4:3 na 16:9.
  R: Zachowanie to spowodowane jest błędem oprogramowania mikrokontrolera IC001. Należy zmienić ustawienie w trybie serwisowym. Jeśli w trybie serwisowym tryb 16:9 jest włączony należy go wyłączyć w następujący sposób:
  - wejść w tryb serwisowy,
  - nacisnąć klawisz [ menu ], aż pojawi się menu obrazu,
  - zmienić ustawienie 16:9 z ON na OFF,
  - wyłączyć napięcie zasilania odbiornika, aby wyjść z trybu serwisowego - zapewnia to zapisanie wyłączenia trybu 16:9 do pamięci układu scalonego IC 001
 • O.: Słaba czułość nadajnika podczerwieni. Słaba reakcja na pilota z małej odległości (zależna od treści oglądanego obrazka).
  P.: Dzieje się tak z powodu zakłóceń na linii 5V doprowadzonej do nóżki l IC003 SBX1790-51 (płyta A). Zakłócenia można ograniczyć w następujący sposób:
  - przeciąć ścieżkę między nóżką 1 IC003 a R008 (180 om),
  - dodać rezystor R048 o wartości 100 om szeregowo między n. 1 IC003 a R008,
  - dodać kondensator C036 o wartości 0.22uF między n. 1 IC003 a masę.


SONY KV-1820R
Po włączeniu odbiornika słychać jedynie "piszczenie" przetwornicy napięcia - odbiornik nie włącza się, nie są podświetlane pola programatora. Uszkodzonym elementem okazał się tranzystor Q607 (BU 326A). Po jego wymianie odbiornik pracuje prawidłowo.

SONY 27XRTU
Defekt odbiornika objawiał się całkowitą utratą synchronizacji obrazu. Przeprowadzone pomiary oscyloskopowe wykazały brak obecności sygnału video na wejściu układu separatora impulsów synchronizacji (n.5 układu IC501). Poszukiwania prowadzone w kierunku źródła sygnału, ujawniły jego brak na n. l układu scalonego SAA5230. znajdującego się na module teletekstu. Stwierdzono jednocześnie fakt wystąpienia silnego nagrzania obudowy układu scalonego SAA5230. Spowodowane to zostało uszkodzeniem układu scalonego stabilizatora 12V (Q002), polegającym na wystąpieniu zwarcia wewnętrznego. Po dokonaniu wymiany układów SAA5230 oraz Q002 odbiornik rozpoczął normalne funkcjonowanie.

SONY KVM 1400D
Brak fonii - słyszalny tylko szum. Przyczyną może być wybranie złego standardu fonii, np. odbiór standardu DlK(B/G) przy ustawionym standardzie B/G(D/K). Metoda zmiany standardu opisana jest w instrukcji obsługi. Procedura korygująca wygląda następująco:
 1. Wciśnij jednocześnie klawisze SHIFT (strzałka w górę) i PRESET (strzałka w rombie). W ten sposób wchodzi się w tryb ustawiania. Nr kanału zaczyna migać.
 2. Wciśnij jednocześnie klawisz SHIFT (strzałka w górę) i TV SYSTEM (gwiazdka). Ustawiony aktualnie system TV wyświetlony zostaje na ekranie (B/G lub D/K).
 3. Wciśnij jednocześnie klawisze SHIFT (strzałka skierowana w górę) i TV SYSTEM (gwiazdka) jeden raz. System odbioru fonii zmieni się z D/K na B/G lub odwrotnie. Jakość dźwięku ulegnie poprawie.
 4. Aby zapamiętać dokonaną zmianę wciśnij jednocześnie klawisze SHIFT (strzałka skierowana w górę) i PRESET (strzałka w rąbie). Numer kanału przestaje migać.
Błędne wskazania OSD (On Screen Display). OSD przesunięte w lewo. Dostępne regulacje są niewystarczające, a ponadto jest ona zakłócane. Przyczyną jest brak kontaktu na nóżce 10 transformatora odchylania linii (FBT). W efekcie impuls linii na nóżce 26 układu scalonego 1C001 jest zakłócony. Należy poprawić lutowanie na nóżce 10 transformatora T802.

SONY KV-2553MT
Objaw uszkodzenia: ciemny ekran , jest wysokie napięcie, na katodach kineskopu napięcie stałe +210V (czyli pełne napięcie zasilania), nie pracuje stopień odchylania V. Wymieniono układ scalony IC551 (uPCl498H ). Ekran nadal ciemny. Sprawdzenie układu odchylania V przy pomocy oscyloskopu wykazało wprawdzie, że ramka zaczęła pracować, ale amplituda na nóżce 2 uPC 1498H była kilkakrotnie mniejsza niż w układzie sprawnym. Sprawdzając kolejno elementy ramki stwierdzono uszkodzenie R557 1.5 om/1 W (wartość rezystancji wzrosła do ok.lk5!). Po wymianie R557 odbiornik pracuje poprawnie.
Uwaga:
 1. W przypadku braku odchylania V lub występowania przebiegu o zbyt małej amplitudzie, układ IC (CXAl2l3S) nie generuje impulsu sterującego IC551 na nóżce 17.
 2. W przypadku występowania nieliniowości V w dolnej części ekranu (pojawia się czarny pas), należy wymienić kondensator elektrolityczny C558(560 uF/35V).


SONY KV-2704E
Objaw uszkodzenia: odbiornik nieczynny, słychać terkot zasilacza spowodowany przeciążeniem. Pomiary omomierzem wykazały zwarcie w gałęzi zasilania stopnia mocy linii. Przyczyną tego był zwarty tranzystor Q 803 (2SD870). W przypadku braku oryginalnego można zastosować 2SD 1555. Po jego wymianie odbiornik pracuje tylko w stanie czuwania. Przełączenie do stanu pracy powoduje ponowne przejście do stanu czuwania. Przyczyną tego był trafopowielacz T804. Po wstawieniu zamiennika HR 6404 i regulacji napięć stałych otrzymywanych z niego odbiornik pracuje poprawnie.

SONY KV-C27TD
Telewizor po załączeniu wyłącza się. Objaw taki jakby zasilacz blokował się w skutek przeciążenia układami telewizora. Sztuczne obciążenie przetwornicy wykazuje stabilne napięcie +B (około 1l0V) w stanie standby. Napięcie to jest utrzymywane poprzez stabilizator-sterownik TEA2164 po stronie "gorącej" przetwornicy i w tym fragmencie nie ma uszkodzenia. Po załączeniu telewizora pilotem, napięcie przetwornicy gwałtownie rośnie i przetwornica blokuje się. Stabilizacja napięcia głównego +B w stanie pracy (130V) jest realizowana przez układ IC501 TEA2028A po stronie "zimnej" zasilacza. Próbka napięcia, przez rezystor R522, trafia na potencjometr RV501 - regulator napięcia +B. Rezystor miał przerwę, co spowodowało, że nie działała pętla sprzężenia zwrotnego w tej gałęzi.

SONY KV-M1400D
Zasilacz pracuje, jednak odbiornik nie włącza się. Pomiary elementów układu linii wykazały przerwę bezpiecznika PS 801 N20. Po wymianie PS801 , odbiornik w dalszym ciągu nie działa prawidłowo - słyszymy dość głośny pisk, na ekranie natomiast obserwujemy zniekształcenie, przypominające odwrócony lejek. Przyczyną tego stanu okazała się przerwa diody D011 ISS 133 włączonej w układzie zasilania stabilizatora +5 V i układu resetu IC 004 L78 LR 05.

SONY MODEL NO KV 2553 MT
Po włączeniu odbiornika obraz zawinięty u dołu ekranu, u góry ekranu widoczny szeroki jasny pas (zła liniowość pionowa). W trakcie pracy, mniej więcej po pięciu minutach, efekt zawijania ustępuje. Przyczyną usterki jest kondensator elektrolityczny C558 560uF/25V włączony w układzie odchylania pionowego.

  SPECTRA

SPECTRA MODEL CTV 2045 M
Odbiornik nie pracuje. Przepalony bezpiecznik sieciowy F804 2A. Pomiar omomierzem mostka prostowniczego wykazuje zwarcie jednej z diod D804 1N5393. Po wymianie diody i bezpiecznika odbiornik pracuje normalnie.

SPECTRA CTV2145M
Odbiornik nie pracuje. Brak napięcia 17V. Po wymianie C814-1000uF/25V (zwarcie) D811-u156 (przerwa), odbiornik pracuje.

SPECTRA CTV 2155M
Charakterystyczny swąd skierował słuszne podejrzenia na spalony trafopowielacz TVL l 15/02. Oprócz tego stwierdzono zwarty tranzystor BUZ90A oraz uszkodzony układ scalony TDA 4605-2 w zasilaczu, a także zwartą diodę w układzie gasikowym (dołączoną do drenu tranzystora kluczującego). Po wymianie uszkodzonych elementów telewizor zaczął pracować prawidłowo.

SPECTRA 2145
Po włączeniu, odbiornik nie wchodzi do stanu standby. Pomiary wykazały przepalony bezpiecznik zasilacza, a także uszkodzony (zwarty) tranzystor BU508. Po wymianie tranzystora, zasilacznie startuje, bezpiecznik nie przepala się. Okazało się, że zwarta jest dioda D811 po wtórnej stronie transformatora zasilacza. Po wymianie diody, odbiornik pracuje prawidłowo.

  STRASSFURT

STRASSFURT 67-5423
Odbiornik nie dawał się włączyć ze stanu czuwania. Stwierdzono uszkodzenie transformatora wyjściowego linii (UHA 111 ) oraz tranzystora BU208A. Po wymianie transformatora (na FAT30047) i tranzystora, telewizor zaczął pracować poprawnie, ale po około 10 minutach samoczynnie wyłączył się do stanu czuwania. Ponowne włączenie nie udawało się, jednak jeżeli telewizor wyłączono z sieci wyłącznikiem, to po kilku minutach znów dawał się włączyć, ale pracował tylko około 10 minut. Sprawdzenie diod, tranzystorów i kondensatorów w układzie zasilacza i odchylania poziomego nie dało rezultatów. Elementem czułym na niewielkie podwyższenie temperatury okazał się, początkowo najmniej podejrzewany, transoptor typu MB133C pracujący w układzie regulacji napięcia. Ponieważ nie można było znaleźć tego typu transoptora w żadnym dostępnym katalogu, dobrano doświadczalnie, spośród kilku typów, transoptor CNX83A i po minimalnej korekcie napięcia wyjściowego zasilacza, telewizor pracował prawidłowo.

STASSFURT 67-5202
Do wnętrza pracującego odbiornika przez nieuwagę użytkownika wlało się trochę wody. Spowodowało to przepalenie bezpieczników sieciowych oraz uszkodzenie przetwornicy. Nastąpiło zwarcie tranzystorów VT 6005 (SU 169), VT6004( (SD335) i VT6003 (SC308). Uszkodzeniu uległy również rezystory R6002 (220k) i R6011 (18). Przy wymianie tranzystorów możemy wykorzystać ich zamienniki: SU169 BUX81 lub BU626A, SD335 - BD 135, SC308 - BC308.

  SUPRA

SUPRA STV2085
Po zaprogramowaniu, odbiornik gubi kanały paśmie UHF. W przypadku zaistnienia tego typu objawów, o niewłaściwą pracę możemy podejrzewać głowicę w.cz. odbiornika. W opisywanym przypadku nieprawidłowa praca głowicy spowodowana była zimnymi lutami w miejscu łączenia masy obwodu drukowanego z ekranem modułu.

SUPRA STV-2062DK
Odbiornik nie startuje - świeci się kontrolka standby. Pomiary wykazały, że brak jest sterowania tranzystorem Q402 w odchylaniu poziomym. Uszkodzonym okazał się transformator sterujący T401 (przerwa w uzwojeniu po stronie pierwotnej).

  SUTHUM

SUTHUM X 1416 P/S r
Po włączeniu odbiornika ekran jest ciemny. Zwiększenie jasności obrazu ukazuje cienką białą poziomą linię co świadczy o braku odchylania pionowego. Pomiar omomierzem w torze odchylania pionowego wykazał przerwę diody D 307 PR 1004. Po wymianie diody odbiornik pracuje prawidłowo.

  SYRIUSZ

SYRIUSZ TC 502
Obraz zbyt szeroki i zniekształcony (typu poduszka). Odbiornik nie reaguje na regulacje rezystorami nastawnymi: R 577 - regulacja trapezu, R580 - regulacja amplitudy, R584 - regulacja szerokości obrazu. Przyczyną tego stanu było uszkodzenie tranzystora T504 - BD139.

SYRIUSZ TC503
Odbiornik pracuje nieprawidłowo - treść obrazu przesycona zielenią, widoczne linie powrotów. Przyczyną uszkodzenia okazał się rezystor R427-l0k włączony w torze zielonym wzmacniacza wizji (rezystor miał przerwę).

  Copyright: © 2005-2015 · www.usterki.hobby-elektronika.eu · Porady serwisowe dla elektroników